B2

графика ruština

grafika

Význam графика význam

Co v ruštině znamená графика?

графика

жанр изобразительного искусства, основанный на использовании линий и штрихов совокупность средств какой-либо письменности; начертания букв, знаков основа письменности
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Překlad графика překlad

Jak z ruštiny přeložit графика?

графика ruština » čeština

grafika

Synonyma Ruská synonyma

Která slova mají v ruštině podobný význam jako графика?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Příklady графика příklady

Jak se v ruštině používá графика?

Citáty z filmových titulků

Я говорил, что ты придешь, но ты пришла с опережением графика.
Říkal jsem, aby ses stavila, ale to je moc brzy.
С этого момента важно было не сбиваться с графика.
Od této chvíle bylo důležité dodržovat časový plán.
На пятнадцать минут выбился из графика из-за дорожных пробок.
Kvůli dopravní zácpě před závodištěm, byl 15 minut pozadu vzhledem k plánu.
Из-за упрямства вашего полковника мы сильно отстаем от графика.
Kvůli tvrdohlavosti vašeho plukovníka jsme pozadu za plánem.
Кажется, мы немного отстаем от графика.
Zdá se, že máme trochu zpoždění.
Мы здесь не придерживаемся строгого графика.
My zde nedodržujeme pevné časy.
Нам не удалось разрушить корабль землян. Одна из наших камер дезинтеграции уничтожена, и мы уже сильно отстали от графика.
Nepodařilo se nám zničit pozemskou loď, jeden z našich dezintegrátorů byl zničen, a už jsme se hodně opozdili s kvótou mrtvých.
Насколько отстанем от графика, если завернем на Вулкан?
O kolik dnů se opozdíme?
Изменение графика.
Změna plánu.
Мы уже на 40 секунд выбились из графика!
Už jsme 40 sekund pozadu. Máme naspěch tak zavěs!
Изменение графика.
Přeplánováno.
Я ожидаю, что положительный денежный поток в 45 млн от всего комплекса. достижим в текущем финансовом году. если коротко, с опережением графика.
Očekávám pozitivní peněžní tok pro celý komlex v hodnotě 45 milionů za tento fiskální rok, o rok dříve, než bylo plánováno.
А мы идем на час впереди графика.
Jsme asi hodinu napřed vůči plánu.
Мы примерно на 28 минут впереди графика.
Jsme o 28 minut napřed vůči plánu.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Тем не менее, в конце мая на саммите НАТО в Чикаго Олланд подтвердит свое обещание вывести французские войска из Афганистана к концу 2012 года, на два года раньше графика НАТО (хотя он и признает необходимость обсудить практические детали).
Na chicagském summitu NATO na konci května nicméně Hollande potvrdí svůj příslib stáhnout francouzská vojska z Afghánistánu do konce roku 2012, tedy dva roky v předstihu oproti harmonogramu NATO (byť uznává nutnost dojednat praktické podrobnosti).
И мы сильно выбиваемся из графика: из-за того, как медленно мы реагировали на изменения климата, достижение целевого предела в два градуса (по Цельсию) в повышении глобальной температуры в дальнейшем потребует резкого сокращения выбросов.
Přitom zdaleka nedosahujeme žádoucí křivky: protože se s reakcí na změnu klimatu tak loudáme, dosažení cílové meze vzestupu globální teploty o dva stupně Celsia bude vyžadovat prudké snížení emisí v budoucnu.
Женщинам выгодно введение гибкого графика работы и уменьшение различий между условиями труда на полную и неполную ставку, что с успехом было сделано в Нидерландах.
Ženám prospívá zavedení možností pružné pracovní doby a snížení bariér mezi prací na částečný a plný úvazek, jak úspěšně předvedlo Nizozemsko.
При этом можно придерживаться разумного графика.
Nabízí se rozumný časový harmonogram.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...