Ruská slova podle úrovní: A1 – úplný začátečník

Na úrovni A1 student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. – Společný evropský referenční rámec znalosti cizích jazyků (CEFR)
Tento seznam obsahuje slova, která se obvykle přidají do slovní zásoby studenta poté, když dosáhne této úrovně. Seznam byl odvozen ze seznamů slov, které vznikly v projektu Kelly: Keywords for Language Learning.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

А

а a ale
август srpen
автобус autobus
автомобиль auto automobil
автор autor
адрес adresa
адресат adresát
азбука abeceda
азия Asie
актер umělec herec aktor
актриса herečka
алфавит abeceda
америка Amerika
английский angličtina anglický
англичанин Angličan angličan
анкета anketa dotazník
апельсин pomeranč
апрель duben
аптека lékárna
араб Arab
арабский arabský
артист umělec herec artista
африка Afrika
аэропорт letiště

Б

бабушка babička
балет balet
банан banán
банк banka
банкомат bankomat
баскетбол basketbal
бассейн bazén pánev povodí
бегать běhat utíkat běžet
бедный chudý
бежать běžet
без bez
беларусь Bělorusko
белорусский běloruský běloruština
белый bílý
билет lístek jízdenka vstupenka
близкий blízký
близко blízko
блюдо pokrm mísa jídlo
богатый bohatý
бок strana bok
болеть bolet
боль bolest
больница nemocnice
больно strašně hrozně citelně
больной nemocný
больше více
брат bratr
брать vzít brát
бриться holit se
брюки kalhoty
буква písmeno
бумага papír
бутерброд obložený chlebíček sendvič
быстро rychle
быстрый rychlý
быть být
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

В

в v do
важно vážně je důležité důstojně důležitě
важный vážný důležitý závažný významný
ванна vana koupel
ванная koupelna
ваш váš
вдова vdova
вдовец vdovec
вежливо nezajímavě mírně
вежливый zdvořilý
велосипед kolo jízdní kolo bicykl
верно věrně oddaně
верх vrchol vrch
весна jaro
вечер večer
вещь věc
взрослый dospělý
видео videotechnika
видеть vidět
виза vízum
вилка vidlička
вино víno
виски whisky
включать zahrnovat
вкусный chutný lahodný
внимание pozornost pozor
внук vnuk
внучка vnučka
вода voda
водительские права řidičský průkaz řidičské oprávnění
водка vodka
волейбол volejbal odbíjená
волос vlas
вопрос otázka
вопросительный tázavý tázací
воровать ukrást krást
восток Vostok Orient
вот hle zde tu tady
врач lékař
время čas
время года roční doba roční období období
все všichni každý
вторник úterý
вход vstup vchod
входить vstupovat vstoupit vcházet
вчера včera
въезд vjezd
вы vy
выбирать vybírat vybrat volit
выезд východ vyjížďka výjezd vyjetí vyjíždění odjezd vycestování
выключатель vypínač spínač přepínač
высокий vysoký
выучивать zkoumat prozkoumat prohlédnout
выход východ
выходить vystupovat vycházet jít

Г

где kde
гель gel
германия Německo
глагол sloveso
глаз oko
гласный samohláska veřejný
говорить mluvit říci hovořit
год rok
голландский nizozemština holandština
голова hlava
головной čelní hlavový
голодный hladový
город město
горячий horký teplý
господин pán pan
гость host
готовить vařit připravit
гражданка občanka občan
грамм gram
грек Řek
громкий hlasitý hlučný
громко nahlas hlasitě
группа skupina
груша hruška
гулять procházet se
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Д

да ano
давать udělit poskytnout dávat dát
далеко daleko
дарить darovat
дата datum
два dva
дверь dveře
двести dvě stě
девочка děvče dívka holka
девушка dívka holka děvče
девяносто devadesát
девять devět
девятьсот devět set
дедушка dědeček
декабрь prosinec
делать dělat
день den
день недели den v týdnu
деньги peníze
десять deset
дети děti
дешевый laciný
джинсы džíny džínsy džin(s)y
диалог dialog
диван pohovka gauč
длина délka
длинный dlouhý
для pro
до свидания na shledanou
дождь déšť
доктор lékař
документ dokument
долго dlouho
должен muset dlužen
доллар dolar
дом dům
дома doma
домашнее задание úkoly přípravka domácí úkoly domácí úkol
дорого draze draho
доска tabule deska prkno
дочь dcera
друг přítel
другой jiný druhý
дружба přátelství
думать myslet domnívat se
душ sprcha
дядя strýc

Е

евро euro
европа Evropa
еда jídlo potrava
ее její
ей tomu toho to
есть jíst

Ж

жарко žhavě ohnivě
ждать čekat
желтый žlutý
жена žena manželka
женатый ženatý vdaná
женский ženský
живот břicho
жизнь život
жить žít bydlet

З

забывать zapomínat
завтра zítra
завтрак snídaně
задавать ukládat
задание úkol úloha
закрывать zavírat zastavovat uzavírat
закрыто uzavřený
заниматься zabývat se učit se studovat pracovat
занятие zaměstnání
запад západ
заполнять zaplňovat vyplňovat naplňovat
запоминать zapamatovávat si zapamatovat si učit se zpaměti ukládat do paměti
запрещаться zakazovat se
запятая čárka
захотеть zatoužit zachtít chtít
звук zvuk
здесь zde tady tu
здороваться zdravit se zdravit přivítat pozdravovat se
здравствовать těšit se zdraví být zdráv
зеленый zelený
зима zima
знак znak znamení značka
знать vědět znát
значить znamenat
зуб zub
зубной zubní

И

и a
игра hra
играть hrát
идти jít
из z ze
извините promiňte
им tomu toho to
именительный první nominativ
иметь mít
имя jméno
индекс index
иностранка cizinka cizinec
иностранный cizí zahraniční
институт institut instituce
интернет Internet
испанец španělština Španěl
испанский španělština španělský
италия Itálie
итальянский italský italština
их jejich
июль červenec
июнь červen

Й

йогурт jogurt

К

к k
как jak
как дела jak se máš co je
какой jaký
карта mapa
касса pokladna
кассир pokladník pokladní
кг kg
кило kilo
километр kilometr
кино kino film biograf
кинотеатр kino biograf
китаец Číňan
китай Čína
китайский čínský čínština
класс třída
класть položit umístit klást dávat
ключ klíč
км km
книга kniha
книжка knížka
книжный knižní
кожа kůže
кока-кола Coca-Cola
колбаса klobása párek salám
команда družstvo skupina posádka tým
комната pokoj místnost
компьютер počítač
конверт obálka
конец konec
консул konzul
конфета bonbón bonbon cukrovinka
кончаться zkazit povolit končit se končit
коньяк koňak
копейка kopějka kopejka
короткий krátký
кофе káva
кошка kočka
красиво krásně hezky
красивый krásný pěkný hezký
красный červený
краткий krátký stručný
кресло křeslo
круг kruh
круглый kulatý
кружка hrnek
кто kdo
куда kam
купить koupit kupovat
курица slepice
куртка bunda kazajka
кухня kuchyně

Л

лампа lampa
левый levý
легко snadno
лежать ležet
лето léto
лимон citron citrón
литр litr
лифчик podprsenka
лицо tvář osoba obličej
ложка lžíce
ломать lámat
лук cibule luk
любимый miláček milý oblíbený milenec
любить milovat mít rád
люди lidé

М

магазин obchod krám
май květen
макароны makaróny
мало málo
мальчик chlapec hoch
мама máma maminka matka
марка známka poštovní známka značka marka
март březen
масло máslo olej
мать matka
машина stroj auto automobil
мебель nábytek
мед medovina
медленный pomalý pozvolný pomalu
место místo
место рождения zrození porod narození
месяц měsíc
метр metr
метро metro
милиционер milicionář policista
минута minuta
мне mně mi
много mnoho
мобильник mobilní telefon celulární telefon
может smí může
можно smí se lze
мой můj
молодец chlapík
молодой человек mladý muž mladík
молоко mléko
москва Moskva
мотоцикл motocykl motorka
мочь moci smět
муж manžel muž
мужской mužský
музыка hudba
музыкант hudebník
мука mouka
мы my
мыло mýdlo
мыть mýt
мышка myška myš
мягкий měkký
мясо maso
мяч míč

Н

на na
надо je potřebné
название název jméno titul
называть jmenovat pojmenovat nazývat
называться nazývat se
наизусть zpaměti nazpaměť
например například kupříkladu
народ lid národ lidé
нас nás
настоящее současnost přítomnost dnešek
настоящий skutečný pravý
начинать začít začínat zahájit
наш náš
не ne ne-
невысокий nízký nevelký
неделя týden
нельзя nesmí se nedá se
немец Němec
немка Němka
непонятный nevysvětlitelný nesrozumitelný nepochopitelný
неправильный nesprávný špatný chybný
нет ne
нехорошо nepěkně
низ spodek dno
низкий nízký
новый nový
новый год Nový rok
нога noha
нож nůž
ноль nula
номер číslo
нормально normálně
нос nos
носок ponožka
ночь noc
ноябрь listopad
нравиться líbit se mít rád
нужно muset
нужный nutný potřebný

О

обед oběd
обедать obědvat
обувь obuv bota
общежитие internát spolužití soužití kolej
объявление oznámení prohlášení inzerát
объяснять objasnit vysvětlovat vysvětlit
овощ zelenina
огурец okurka
одеваться oblékat se
одежда oděv šaty
одеяло přikrývka deka
один jeden
означать znamenat
окно okno
октябрь říjen
олимпиада olympiáda
он on
она ona
они oni ony
оно ono
опасный nebezpečný
опять opět zase znovu znova
оранжевый oranžový
орех ořech
осень podzim
остановка zastávka zastavení stanice přestávka
осторожно opatrně opatrný obezřetně pozor
от od z ze
ответ odpověď
отвечать odpovědět odpovídat reagovat
отдыхать odpočívat
отец otec
открывать otevřít objevovat otevírat odhalovat
открытка pohlednice
открыто otevřeně
откуда odkud
очень velmi velice
очки brýle
ошибаться mýlit se
ошибка chyba omyl

П

падать padnout padat
падеж pád
палец prst
пальто kabát
папа táta tatínek
паспорт cestovní pas
пассажир pasažér cestující
певец zpěvák pěvec
певица zpěvačka
перевести převést přemístit poukázat
перевод překlad
переводить přemísťovat přeložit překládat obtiskovat
переводчик překladatel tlumočník
перемена změna přeměna
перерыв přestávka pauza
переход přechod
переходить překračovat přecházet
перец pepř paprika
перчатка rukavice
песня píseň
петербург Sankt Petěrburg Petrohrad
петь zpívat
печь pec kamna
пешеходный suchopárný pro pěší
пиво pivo
пиджак sako kabát
пижама pyžamo
пирог piroh koláč buchta
пирожное zákusek moučník
пирожок pirožek loupáček koláček koláč
писать psát
письмо dopis
пить pít
пицца pizza
платье šaty oděv
плита sporák
плохо špatně
плохой špatný
площадь náměstí
победа vítězství
погода počasí
подарок dárek dar
подписывать podepsat podepisovat
подруга přítelkyně kamarádka
подушка polštář poduška
поесть sníst
пожар požár
пожарный požárník hasič
пожилой starší postarší
позвонить zazvonit zatelefonovat Zavolat
поздравлять gratulovat blahopřát
пойти jít
пока zatímco mezitím dokud ahoj
пол pohlaví podlaha
полгода půl roku
полицейский policista strážník
полиция policie
полка polička police pletí
положить položit
получать dostat přijímat dostávat
полчаса půlhodina půl hodiny
полька Polka Polák
польский polský polština
поляк Polák
помнить vzpomínat pamatovat
помогать pomáhat podporovat asistovat
понимать rozumět chápat
понятно dávat smysl
понятный jasný srozumitelný pochopitelný
посол velvyslanec
посторонний cizí cizinec
посуда nádobí
почему proč
почта pošta
правильно správně
правый pravý
праздник svátek slavnost
предлог předložka
предложение věta návrh
прекрасно výborně krásně dobře
преподаватель učitel profesor
приглашать zvát pozvat
приносить přinášet
приятно vděčně příjemně příjemný příemně
проблема problém
продавец prodavač prodejce
продавщица prodavačka
произносить vyslovit vyslovovat
прокладка těsnění
просить prosit žádat
просто přímo prostě jednoduše
простой jednoduchý prostý obyčejný
проход průchod
прочитать číst přečíst
прошлое minulost
прошлый předešlý minulý
пульт stůl dálkový ovladač
пять pět
пятьсот pět set

Р

работа práce
работать pracovat
раз krát jednou
раздеваться vysvlékat se svlékat se odstrojovat se
раковина umyvadlo ulita mušle škeble
растительный vegetativní rostlinný
ребята hoši děti chlapci
рис rýže
рисунок obraz obrázek zobrazení vyobrazení
род rod druh
родина vlast domovina
родитель rodič otec
родиться zrodit se rodit se vzniknout narodit se
рождение narození
розовый růžový
россия Rusko
рот ústa pusa
рубашка košile
рубль rubl
рука ruka
русский ruský ruština
ручка rukojeť násadka držadlo
рыба ryba

С

салат salát
самолет letadlo letoun
сантиметр centimetr
сапог bota holínka
сахар cukr
свет světlo
светло světle jasně
светлый světlý jasný
свинина vepřové
свитер svetr
сдача zbytek vydávání vydání nepříteli rozdávání/rozdání
сделать dělat udělat
себя se sebe
север sever
сейчас teď nyní
секунда sekunda vteřina
семь sedm
семьдесят sedmdesát
семьсот sedm set
семья rodina
сердце srdce
серый šedý šedivý
сестра sestra
сесть sednout posadit zapadnout sednout si
сигарета cigareta
сидеть sedět
синий modrý
скоро brzy rychle brzo
сладкий sladký
следующий příští následující další
сливки smetana
словарь slovník
слово slovo
слог slabika
сложно složitě komplikované je složité je komplikované
сложный komplikovaný složitý
слушать poslouchat
сметана smetana kyselá smetana
смотреть spatřit hledět vidět
снег sníh
снимать zbavit snímat fotografovat
со u se s
сок šťáva džus
соленый solený slaný
солнце Slunce
соль sůl
сон sen spánek
сорок čtyřicet
сосед soused
соседка sousedka
сотовый plástový
спасибо děkuji díky
спать spát
спина záda hřbet
спичка zápalka
спорт sport
спортсмен sportovec
среда středa
ставить způsobit vytvořit vyvolat položit
стакан sklenice
станция stanice
старый starý
сто sto
стоить být hoden stát
стол stůl
столица hlavní město metropole
столовая jídelna
стоп tlačítko zastavení
стоять stát
страна země
страница stránka
студент student
студентка studentka
стул židle
субъект subjekt
сумка taška
суп polévka
счет účet faktura
сша Spojené státy USA Spojené státy americké
сын syn
сыр sýr
сюда sem

Т

та tamten tamto tamta
так tak
такой takový
такси taxík taxi
там tam
танцевать tančit tancovat
тарелка talíř
твой tvůj
те tamto tamten tamta
тебе tobě ti
текст text
телевизор televizor televize
телефон telefon
темно je tma je temno
темный temný tmavý
теннис tenis
тепло teplo
теплый teplý
тест test zkouška
тихо potichu
то tamten to tamto tamta
только pouze jen jenom
торт dort
тост přípitek
тот tamten to tamto tamta
точка tečka bod pixel
трамвай tramvaj
транскрипция transkripce přepis
транспорт přeprava doprava transport
три tři
триста tři sta
тротуар chodník
трудно těžko
трудный obtížný namáhavý
трусы trenýrky spodky kalhoty kalhotky
туалет záchod toaleta
турист turista
тут tady zde tu
туфли střevíce polobotky
ты ty
тысяча tisíc
тяжело těžce je těžko
тяжелый těžký

У

у u
ударение přízvuk
уехать odjet odcestovat
ужин večeře
ужинать večeřet
украина Ukrajina
украинец Ukrajinec
украинский ukrajinština ukrajinský Ukrajinština
улица ulice
уметь umět vědět
умирать umírat umřít
умный chytrý rozumný moudrý
умываться umývat se
урок lekce
усталый unavený
утро ráno jitro
ухо ucho
уходить odcházet
учебник učebnice
ученик žák
учитель učitel
учительница učitelka učitel
учить učit
учиться studovat učit se

Ф

фамилия příjmení
фильм film
финн Fin
финский finština finský
фото fotografie fotka foto
франция Francie
француз Francouz
французский francouzský francouzština
фрукт ovoce
футбол fotbal kopaná

Х

хлеб chléb
ходить chodit jít
хоккей hokej
холод chlad zima
холодильник lednička chladnička
холодный studený chladný
хорошо dobře
хотеть chtít

Ц

цвет barva
цена cena

Ч

чай čaj
чайник čajník kotel konvice na čaj
чайный čajový
час hodina
часть část kus díl
часы Hodiny
чашка šálek
человек člověk
чемпион šampión přeborník mistr
черный černý
чеснок česnek
четверг čtvrtek
четыре čtyři
четыреста čtyři sta
число číslo
читать číst
чтение čtení četba
что co že

Ш

шампунь šampon
шапка čepice čapka
шесть šest
шестьсот šest set
шкаф skříň
школа škola
шоколад čokoláda
штраф pokuta

Э

экзамен zkouška
экран obrazovka
эскалатор eskalátor pohyblivé schody
эта tato toto tento
этаж patro poschodí
эти tito tato
это to toto
этот tento toto

Ю

юбка sukně
юг jih

Я

я
яблоко jablko
язык jazyk
яйцо vejce vajíčko
январь leden
японец Japonec
японский japonština japonský