DOKONAVÝ VID подождать NEDOKONAVÝ VID ждать
A1

ждать ruština

čekat

Význam ждать význam

Co v ruštině znamená ждать?

ждать

испытывать чувство по отношению к чему-либо, что должно произойти, наступить; настраивать себя на это предстоящее событие проводить время, рассчитывая на появление кого-либо или чего-либо перен. иногда употр. с предлогом с + тв. п. надеяться на что-либо, предполагать (наступление) чего-либо медлить, откладывать что-либо только в 3л. быть неминуемым, быть уготованным, предстоять кому-либо только в 3л. то же, что предназначаться
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Překlad ждать překlad

Jak z ruštiny přeložit ждать?

Synonyma Ruská synonyma

Která slova mají v ruštině podobný význam jako ждать?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ждать příklady

Jak se v ruštině používá ждать?

Jednoduché věty

Я больше не могу ждать.
Dál už čekat nemůžu.
Я буду ждать до четырёх часов.
Budu čekat do čtyř hodin.
Я не могу вас ждать.
Nemůžu na váš čekat.
Как долго тебе придётся ждать?
Jak dlouho budeš muset čekat?
Я не могу ждать.
Nemohu než čekat.
Я уже не хочу больше ждать.
Nemám chuť dál čekat.
Я не хочу ждать.
Nechci čekat.
Как долго я должен был ждать?
Jak dlouho jsem měl čekat?
Ты заставил нас ждать.
Vynutil jsi nás čekat.
На этот раз пришлось ждать несколько минут.
Tentokrát se muselo čekat několik minut.
Пациенты не могут ждать.
Pacienti nemohou čekat.
Надеюсь, он будет меня ждать.
Doufám, že na mě bude čekat.
Том сказал, что не может больше ждать.
Tom řekl, že víc čekat nemůže.
Том не мог больше ждать.
Tom nemohl víc čekat.

Citáty z filmových titulků

Я не собираюсь ждать пока он придет и ударит меня в спину.
Nebudu se tu povalovat a čekat, až přijde a bodne mě do zad.
Я не заставлю Вас ждать.
Určitě vám vaši laskavost oplatím.
Буду вас ждать.
Vrátím se na léno Buzen Kokura.
А потом мы вышли на улицу, чтобы ждать медиков, потому что.(смешок) кому захочется находиться рядом с мёртвым парнем?
Protože. kdo by chtěl být u mrtvoly?
Ждать полгода, чтобы узнать, смогу ли я воплотить свою мечту, это настолько тяжело, когда я ждала этого всю свою жизнь.
Čekat šest měsíců, abych zjistila, jestli můžu žít svůj sen, je tak těžké, když jsem čekala celý život.
Они хотят, чтоб мы приплыли к ним ночью. Они будут нас ждать. - Здорово!
Že k nim máme večer přeplavat.
Я бы повременил сказать тебе, как сильно я тебя люблю. и я не хочу больше ждать.
Možná bych ti neřekl, že tě mám moc rád. a že už nechci čekat.
Пожалуйста, не заставляйте меня ждать так долго и Мьюриел.
Prosím, nenechte mě na Muriel čekat dlouho.
Какого черта тут еще ждать?
Na co mám, ksakru, čekat?
И я буду ждать.
A budu čekat.
И ждать.
A čekat.
Тогда не будем больше ждать.
Tak už nečekejme.
Мьюриел, тебе больше нечего ждать от этого человека.
Muriel, s tím mužem už nebudeš mít nic společného.
Осталось ждать несколько недель. Моя формула почти закончена.
Vzorec mám skoro hotový.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

И зачем вообще ждать того, чтобы узнать, что у меня может развиться болезнь Альцгеймера?
Ale proč bych měla čekat, jestli můžu onemocnět alzheimerem?
Но мир не должен ждать, когда Америка осознает его нужды.
Svět by ale neměl vyčkávat, než Amerika přijde k rozumu.
Вместо этого, ЕС вновь заставил Турцию ждать, откладывая официальные переговоры, на завершение которых в любом случае могут уйти годы.
Namísto toho EU nechala Turecko znovu čekat a odložila oficiální vyjednávání, která by beztak mohla k dovršení spět po celé roky.
Есть ещё одна идея: заставить всех граждан, проживающих в США, которые хотят добиться нормального статуса иммигрантов, вернуться на родину и ждать повторного приглашения.
Další myšlenkou je požadovat od všech, kdo v USA chtějí své postavení přistěhovalce legalizovat, aby se vrátili domů a tam čekali v pořadníku.
Китайцы активно продвигали свои финансовые центры, и результат не заставляет себя ждать.
Číňané už nějakou dobu svá finanční centra otevřeně podporují a vliv jejich snažení se začíná projevovat.
Несмотря на то, что на повестку дня стал выноситься длинный перечень реформ, сперва в Германии, а позже с большой осторожностью и во Франции, результатов приходится долго ждать, а общественное понимание необходимости перемен остается ограниченным.
Přestože se začíná s plněním dlouhé agendy reforem, prvně v Německu a naposledy a obezřetněji ve Francii, výsledky se dostavují pomalu a porozumění veřejnosti pro nezbytnost změny zůstává omezené.
Но мир не может ждать, затаив дыхание, пока Путин и Китай поменяют свою точку зрения, поэтому бесполетную зону следует рассматривать как военную меру.
Svět však nemůže se zatajeným dechem čekat, až si to Putin a Čína rozmyslí, a proto by se mělo prověřit zřízení bezletové zóny coby jedna z vojenských možností.
Но временное решение водных вопросов не должно ждать окончательного решения главных проблем.
Prozatímní řešení otázek týkajících se vody však nemusí čekat na konečné vyřešení velkých témat.
Если это так, то коррекция не заставит себя долго ждать.
Je-li tomu tak, korekce na sebe nenechá dlouho čekat.
Я до сих пор вспоминаю проблемы, с которыми я столкнулся в качестве министра иностранных дел Южной Кореи, убеждая политиков из администрации Буша вести переговоры с Северной Кореей, а не просто применять давление и ждать капитуляции Севера.
Dodnes si vzpomínám, na jaké těžkosti jsem jako tehdejší ministr zahraničí Jižní Koreje narážel, když jsem se snažil přesvědčit politiky Bushovy administrativy, aby se Severem jednali a nesnažili se jen vyvíjet tlak a čekat, až režim kapituluje.
Более того, как только рынки будут ждать выпуска существенного количества общих облигаций, процентные ставки по огромному фонду существующих - просто национальных - облигаций сильных стран скорее всего сильно вырастут.
Kdyby navíc trhy očekávaly emisi značného objemu společných dluhopisů, pravděpodobně by se podstatně zvýšily úrokové míry obrovského objemu stávajících - a ryze národních - dluhopisů solidních zemí.
У стран нет времени ждать.
Země nemají času nazbyt.
Быть посему: моральный дух и, возможно, правовой расчет должны ждать возврата экономического роста.
Budiž: mravní - a snad i právní - zúčtování musí počkat na návrat hospodářského růstu.
Мы не должны ждать окончания выборов, чтобы узнать об этом.
Nemusíme čekat na období po volbách, abychom to věděli.

Možná hledáte...