Ruská slova podle úrovní: B2 – středně pokročilý

Na úrovni B2 student dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko, umí vysvětlit výhody a nevýhody různých možností. – Společný evropský referenční rámec znalosti cizích jazyků (CEFR)
Tento seznam obsahuje slova, která se obvykle přidají do slovní zásoby studenta poté, když dosáhne této úrovně. Seznam byl odvozen ze seznamů slov, které vznikly v projektu Kelly: Keywords for Language Learning.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

А

а также i a taky
абонент předplatitel abonent
аборт potrat
абсолютно úplně naprosto absolutně
абсолютный absolutní úplný naprostý
аванс záloha
авитаминоз avitaminóza
авто auto
автомат automat
автономия autonomie
авторитарный autoritářský
автострада dálnice autostráda
агент agent
ад peklo
административный správní administrativní
администратор administrátor správce systému správce
академик akademik
аквариум akvárium
аксессуар náčiní
активизировать aktivovat aktivizovat
активист aktivista
акула žralok
акустический akustický zvukový
алгоритм algoritmus
алиби alibi
алкоголизм alkoholismus
аллея alej stromořadí
алмаз diamant
альбом album
альпинист horolezec alpinista
анализ analýza
аналитик analytik
аналог analog
аналогичный analogický obdobný
ангел anděl
аннулировать anulovat zrušit
аномалия anomálie
анонимный anonymní
ансамбль soubor sbor celek ansámbl
антикварный starožitný antikvární
античный antický
аппарат zařízení přístroj aparát
аргумент důvod argument
арест vězení vazba zatčení
арестовывать zatýkat zatknout chytit
арка oblouk
армейский armádní
археолог archeolog
архив archiv
архивный archivní archívní
архитектура architektura
архитектурный architektonický
аспект aspekt hledisko
аспирант aspirant
ассистент pomocník asistent
ассортимент sortiment výběr kolekce
ассоциация asociace sdružení
астма astma
атака útok
атаковать útočit zaútočit napadnout napadat
атеист ateista
атмосферный atmosférický
атом atom
атомный atomový
атрибут atribut vlastnost
аукцион aukce dražba
аэродром letiště

Б

база základ základna báze
базар trh tržiště
базовый základní
бак nádrž cisterna
бактерия bakterie
баланс bilance rozvaha
банда banda tlupa
бандит bandita gangster
банкир bankéř
банкнота bankovka
банкротство bankrot úpadek
баран beran
барьер překážka bariéra
бастовать stávkovat
беглец uprchlík
бегом klusem
бегство útěk únik
беда neštěstí
бедняк chudák chuďas
бедствие neštěstí pohroma
беженец uprchlík
бездомный bez domova
безжалостный nelítostný nemilosrdný
безнадежный nedobytný beznadějný
безработица nezaměstnanost
безусловно nepochybně určitě jistě
бережно šetrně pozorně pečlivě opatrně
береза bříza
беречь šetřit
беседа rozhovor
беседовать rozmlouvat mluvit hovořit
бесконечность nekonečnost nesmírnost nekonečno
беспокойство starost neklid nepokoj
беспорядок zmatek nepořádek
бессмысленный nesmyslný bezvýznamný
бесшумный tichý nehlučný bezhlučný
бетон beton
библия bible
бизнесмен podnikatel
бинокль dalekohled
биржа burza
бит bit
благо užitek statek prospěch požehnání
благородный ušlechtilý
блок kladka blok
блокада blokáda
богач boháč
бодрый živý čilý
боевик trhák hit bojůvka akční
боевой bojovný
боже bože
божий boží božský
бой boj
бойня jatky masakr
боковой postranní vedlejší boční
более více
более или менее víceméně poněkud jemně
болезненный bolestivý nezdravý chorobný
болото bažina močál
болтать žvanit kecat
больничный nemocniční
бомж bez domova bezdomovec
босой bosý
боязнь strach obava
браузер webový prohlížeč
бригада brigáda
бросаться vrhat se vrhat padat nápor
брызгать stříkat tryskat cákat
будто jakoby jako kdyby jako by jako
букет kytice
буржуазия buržoazie
буржуазный buržoazní
бурный prudký bouřlivý rozbouřený
буря bouře bouřka
буханка bochník
бухгалтер účetní
быт způsob života
бюджет rozpočet
бюджетный rozpočtový
бюллетень bulletin věstník
бюро úřad kancelář
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

В

в данный момент v současné době nyní momentálně aktuálně
в действительности vskutku vlastně ve skutečnosti opravdu
в любом случае stejně libovolný
в настоящее время v současné době nyní momentálně dnes
в общем vcelku celkem vzato
в основном zvláště z velké části většinou vesměs
в последнее время v poslední době poslední dobou nedávno
в целом dohromady celkem
важность závažnost důležitost
валютный měnový valutový devizový
вариант varianta
введение úvod zavedení uvedení
ввод zavedení
ввозить importovat
ввп hrubý domácí produkt HDP
вдвое dvakrát dvojnásobně
вдохновение inspirace nadšení
ведомость výkaz seznam
ведьма čarodějnice
великан obr velikán
величина velikost míra
вена žíla
венерический venerický pohlavní
верблюд velbloud
верность věrnost
вероятно pravděpodobně
вероятность pravděpodobnost
вероятный pravděpodobný
верующий věřící
веселье veselost veselí radost
ветвь větev
ветеран veterán
ветеринар zvěrolékař veterinář
вечность věčnost
вечный věčný
вещество látka hmota
взаимный vzájemný
взаимодействие interakce vzájemné působení součinnost
взаимопонимание vzájemné porozumění
взаимосвязь vzájemný vztah vzájemné spojení vzájemná vazba vzájemná souvislost
взамен za namísto místo
взволновать znepokojit vzrušit rozrušit
взглядывать vidět spatřit
вздыхать vzdychat
взламывать vypáčit vylamovat páčit pačit
взнос příspěvek vklad splátka platba
взрыв výbuch exploze
взрывной explozivní
взрывчатка výbušnina třaskavina
взятка úplatek
видеться zdát se vidět se setkávat se jevit se
видимость viditelnost
видимый viditelný zřejmý patrný
видный významný viditelný přední
визит návštěva
визуальный vizuální zrakový
вина vina
винт šroub
виртуальный virtuální myšlený
висок spánek skráň
вич HIV
вкладчик vkladatel
включаться zařazovat se zapojovat se
включение zařazování/zařazení zařazování zařazení začleňování
влага vlhkost
владелец vlastník majitel
владеть vlastnit ovládat mít
влезать šplhat se zalézat vlézt vetřít se
влиять působit ovlivňovat
вложение příloha investice
вместимость objem kapacita obsah
вмешательство zákrok zasahování vměšování intervence
вмешиваться vměšovat se plést se míchat se
вмещать pojímat obsahovat
вне vně mimo
внедрение zdomácňování zdomácnění zavádění/zavedení vštěpování/vštípení
внезапный náhlý nenadálý neočekávaný
внешний vnější zevnější zahraniční
внешняя политика politika zahraniční
внимательный pozorný všímavý
внутренне v nitru uvnitř dovnitř
внушать vštěpovat vzbuzovat
во всяком случае v každém případě přece jakkoliv
водоем nádrž vodní cisterna
вождение řízení
возбуждать vyvolat způsobit
возврат vrácení návrat navrácení
воздействие vliv působení
воздействовать působit ovlivňovat
воздерживаться zdržovat se odolat
воздушный vzdušný
возле u vedle při
возмещение náhrada odškodnění
возмещение ущерба opravný prostředek odškodnění náprava náhrada škody
возможно možná snad
возможность možnost schopnost způsobilost
возмущение vzpoura rozhořčení pobouření
возобновлять znovu začínat obnovovat obnovit
возрастать vzrůstat stoupat
войско vojsko armáda
волк Vlk
волна vlna
волнение vzrušení
волокно vlákno
волосатый chlupatý vlasatý
волшебник čaroděj kouzelník
волшебный čarodějný čarovný kouzelný kouzelnický
вольный volný svobodný
воля touha vůle
вон pryč
вонять zapáchat smrdět páchnout
воображать představit si představovat si předpokládat domnívat se
воображение představivost obrazotvornost fantazie
вообще vůbec úplně obyčejně obecně
ворота vrata brána
воскресение vzkříšení zmrtvýchvstání
воспринимать vnímat chápat
восприниматься osvojovat se chápat se
восприятие vjem vnímání
восстанавливать renovovat obnovit rekonstruovat
восстановление obnova rekonstrukce
восторг nadšení
восхищение obdiv nadšení
впервые poprvé
вполне úplně zcela docela
впоследствии potom později následně
враждебность nepřátelství nenávist
вражеский nepřátelský
врать lhát
вращаться točit se rotovat pohybovat se
вращение rotace otáčení
вред škoda poškození
вредить škodit
вручать doručovat předávat odevzdávat
вручную ručně
врываться zasahovat do zarývat se zahrabávat se vtrhávat
вряд ли stěží sotva asi těžko
всемирный světový
всеобщий všeobecný
всесторонний všestranný všeobecný
вскакивать vyskakovat naskakovat
вскоре brzy brzo
вскрывать pitvat odhalovat
вследствие pro následkem
вспомогательный vedlejší pomocný
вспыхивать červenat se vypukávat propukávat
вспышка výbuch záblesk vzplanutí
вставлять zasázet zasazovat vsázet vsouvat
встречный výhledový protisměrný protijedoucí protijdoucí
встряхивать protřepávat
вступать vstupovat
вступление úvod vstup předmluva
всюду všude
всякий každý
вторичный sekundární opětný druhotný
вулкан sopka
выбираться vypravovat se dostávat se
выборка excerpce
вывозить vyvážet odvážet exportovat
выгода výhoda užitek
выгодный výhodný prospěšný
выгонять vyhánět
выдающийся vynikající
выделение vyčlenění
выделяться vynikat odlišovat se
выдерживать vydržet snášet
выживание přežívání/přežití
выживать žít zůstávat na živu vyštvávat vyměnit
вызов předvolání
выигрыш výhra zisk
выкручивать ždímat vyšroubovávat
выкупать vyplácet vykoupit
выносить snášet
вынуждать přinucovat donucovat
выпечка pečivo pečení vypečení propečení
выпивка pití pitka pití pitivo pití nadměrně pít
выплата výplata
выполнять vykonat splnit splňovat provést
выпуск vydání
выпускник absolvent
выражаться vyjadřovat se
выращивать vychovávat pěstovat odchovávat
высказывание výrok vyslovování vyjadřování
выстраивать stavět dávat nastoupit budovat
выстрел výstřel
выстрелить střelit vystřelit
вычет srážka
вычислять vypočítat počítat kalkulovat
вышивать vyšívat
выяснять vyšetřovat
вязать vázat svazovat plést

Г

газон trávník
галерея galerie
гармонировать zvonit harmonovat být v souladu
гармония soulad harmonie
гвоздь hřebík
где-либо někde kdekoliv
гелий helium
ген gen
генератор generátor
генерировать zplodit vytvářet vytvořit vyrábět
гений génius
гениталии přirození pohlavní orgány genitálie
геноцид genocida
гепатит hepatitida
героин heroin
героический hrdinský hrdinný heroický
гибель záhuba zřícenina zánik zničení
гибкий pružný ohebný
гибкость pružnost
гибнуть zaniknout zanikat hynout
гимназия gymnázium
гипноз hypnóza
гипотеза hypotéza domněnka
глава kapitola hlava vedoucí
главным образом zvláště zejména z velké části většinou
гладкий hladký rovný
глина hlína jíl
глотать polykat
глоток doušek
глупость hloupost
глухой hluchý
гнаться pronásledovat honit
гнев hněv vztek
гнездо hnízdo
гной hnis
годиться hodit se
годовой roční
годовщина výročí
голый nahý holý
гонка závod
гораздо mnohem o mnoho daleko
гордо hrdě
гордый hrdý
горе žal smutek
горечь hořkost trpkost
горизонт horizont
горизонтальный vodorovný horizontální
гормон hormon
готовность připravenost pohotovost ochota
грабеж plenění drancování kořist
грабить loupit ukrást
гражданский civilní občanský
граната granát
грандиозный grandiózní
графа rubrika
график plán
графика grafika
грех hřích
гроб rakev
грозить hrozit vyhrožovat
грубо přibližně hrubě
грубый hrubý
груз náklad
грузин Gruzínec Gruzín
грузинский gruzínský gruzínština
группировка třídění shromažďování seskupování
групповой skupinový
грусть smutek
гудеть hučet houkat bzučet
гуманный humánní
густой hustý
гусь husa
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Д

давать взаймы zapůjčit věnovat udělit půjčit
давление tlak nátlak
далее dále více potom
данные údaje data
данный daný tento
дар dar
даром zdarma gratis zadarmo nadarmo
датчик čidlo snímač senzor
дважды dvakrát
двое dvě dva
двоеточие dvojtečka
дворянство šlechta panstvo
дед děd děda dědeček
дежурство střídání služba pohotovost
действительно opravdu skutečně
действительный skutečný platný
действовать jednat pracovat fungovat
делать вывод vyvodit usoudit odvodit
делаться získat změnit začínat se utrpět
делегат delegát
делиться dělit se
деловой úřední obchodní
дельфин Delfín
демократ demokrat
демонстрация demonstrace manifestace
департамент resort odbor department departement
деревенский venkovský vesnický
деталь podrobnost detail
детский дом sirotčinec
дефект vada defekt chyba
дефицит nedostatek schodek
деятельность činnost zaměstnání
джаз jazz džez
диалект nářečí dialekt
диаметр průměr
диапазон rozsah rozpětí pásmo
дизайн design
динамик reproduktor
динамика dynamika
динозавр dinosaurus
дипломат diplomat
дискомфорт pocit nepohodlí nepohodlí
дисплей displej obrazovka
дистанционное управление dálkový ovladač dálkové øízení dálkové ovládání
дистанция vzdálenost odstup distance
дисциплина kázeň disciplína
длительный dlouhý dlouhotrvající
днк DNK DNA
до сих пор dosud doposud až dosud
добавление doplněk dodatek
добиваться dosahovat domáhat se
доброволец dobrovolník
доверие důvěra
доверять důvěřovat
доводить zavádět vést až k uvádět přivádět
довольный spokojený
догадываться tušit představit si předpokládat domýšlet se
дожидаться očekávat čekat vyčkávat
дозировка dávkování dozování
доказывать prokázat dokázat dokazovat vypovídat
долг dluh povinnost
долгожданный kýžený dlouho očekávaný
должно má se musí se je třeba je nutno
должно быть pravděpodobně
должность úřad postavení místo funkce
должный patřičný náležitý
долина údolí dolina
доля část zlomek podíl díl
домен doména
доминировать převládat dominovat
донесение hlášení
донор dárce krve
донос udání denunciace
доносить žvanit zpívat vyzradit tajemství vyzradit
допинг doping
дополнение dodatek doplněk příloha
дополнительно k dobru dodatečně Další
дополнительный dodatečný doplňkový
дополнять doplňovat
допрос výslech
допускать dovolovat tolerovat
достигать dosáhnout dosahovat
достижение výkon dosažení
достоверность věrohodnost spolehlivost hodnověrnost důvěryhodnost
достоверный spolehlivý hodnověrný
доступность srozumitelnost přístupnost dostupnost
доступный dostupný
досуг volný čas volno
доход zisk příjem výnos
дочка dcera dcerka
драгоценный vzácný drahý drahocenný
дразнить škádlit dráždit
драка rvačka
драма drama činohra
древесина dřevo dříví
древность dávnověk
дрожать chvět se třást se
дрожь třesení třes chvění třást se
дуб dub
дурной zlý špatný
дуть vanout foukat vát
душа duše
душить škrtit dusit
дым kouř dým
дыхание dýchání dech
дьявол ďábel

Е

еврейский židovský hebrejský
евросоюз Evropská unie
едва sotva
единогласный jednomyslný jednohlasný
единство jednotnost jednota
езда jízda
еле sotva
емкость objem kapacita
ес Evropská unie EU
естественно samozřejmě přirozeně

Ж

жалить štípat
жанр žánr
жар horečka teplota
желательный žádoucí vítaný
железный železný
железо železo
желудок žaludek
жертва oběť
жертвовать věnovat přispívat darovat
жестко stuhle strnule
жидкость kapalina tekutina
жизненный životní naléhavý aktuální
жилец obyvatel nájemník
жилой obývací obytný
жопа prdel
жрать hltat žrát
жук brouk
журналистика žurnalistika
жуткий hrozný
жюри porota jury

З

забавный zábavný legrační
забеременеть počít otěhotnět
забивать zatloukat zabít
забираться vnikat vkrádat se
забор plot ohrada
забота starost
заботиться starat se pečovat
заботливый starostlivý pečlivý
заваривать zavářet zavařovat zapařit vařit
заведовать řídit vést
заведующий vedoucí správce
завершать dokončit ukončit skončit
завершаться zakončit ukončit skončit přestat
завершение dokončení
заверять ověřovat
завещание závěť testament
зависимый závislý
зависть závist
завод továrna fabrika
заводить zavádět zakládat spouštět přivádět
завоевание získání vymoženost vybojování převzetí
завоевывать vybojovat potlačit porazit
заглядывать nakukovat nahlížet
загораживать zahrazovat hradit
загородный za městem předměstský
загружать nakládat
загрузка vytížení
загрязнять špinit znečišťovat
зад zadek
задача úkol
задерживать zastavovat zadržovat zdržovat zatknout
задержка zpoždění zpomalení prodleva
задница zadek zadnice prdel hýždě
задумывать zamýšlet pomýšlet
задумываться zamýšlet se uvažovat rozmýšlet se přemýšlet
заезжать zajíždět stavovat se přijíždět
заем půjčka
зажимать tisknout svírat
заинтересованность zájem zainteresovanost
заключаться záležet být
заключение závěr úsudek rozhodnutí
заключенный zajatec vězeň
законность zákonnost zákonitost oprávněnost legálnost
законодательство zákonodárství legislativa
законченный uzavřený ukončený hotový dokončený
закреплять zabezpečovat upevňovat
залезать zalézat vylézat vlézat
залив záliv zátoka
заливать zaplavovat zalévat
замена náhrada záměna výměna
заметный viditelný znatelný zjevný
замечательно skvěle rozkošně pozoruhodně podivuhodně
замкнутый uzavřený
занимать půjčovat si zastávat zaměstnávat zajímat
заново znovu znova
занятой zaneprázděný zaneprázdněný zaměstnaný
занятость zaměstnanost zaměstnání
запаздывать opožďovat se meškat
запас zásoba rezerva
заповедник rezervace přírodní rezervace
запоминаться zapamatovávat se vrývat se do paměti utkvívat v paměti
запор zácpa závora zámek uzávěr
запрет zákaz
запрос dotaz poptávka
запуск zadání do výroby střílení spouštění
запускать zanedbávat
запястье zápěstí
заражать infikovat nakazit
заразный nakažlivý infekční
зародыш zárodek
зарубежный zahraniční cizí
заряд náboj nálož
заседание schůze zasedání
заслуживать zasluhovat zasloužit si být hoden
заставать zastihovat
заставлять nutit donucovat
застенчивость stydlivost plachost ostýchavost nesmělost
застрелить zastřelit odstřelit
застывать ztuhnout tuhnout
засуха sucho
затем potom pak poté
затраты náklady
затруднение překážka nesnáz
зафиксировать zaznamenat ustálit ustanovit určit
захватывать chytit uchopit
захватывающий záchytný unášecí strhující poutavý
зачет překážka
зачислять zařazovat zapisovat přijímat
защита ochrana obrana obhajoba
защитник obhájce ochránce obránce
защитный ochranný
защищать chránit hájit bránit
заявка žádanka přihláška
заявлять prohlásit oznamovat
звено článek
звон zvonění zvon cinkání
зелень zelenina
земельный pozemkový agrární
земледелие zemědělství
земной zemský pozemský
зерно obilí
злить rozzlobit dopalovat
злоба zlost
злость zlost zlomyslnost vztek hněv
знакомить obeznamovat
значительный značný významný důležitý znatelný
значок odznak značka
зной horko žár vedro parno
золото zlato
зона zóna oblast
зрелище podívaná pohled
зря zbytečně nadarmo

И

игла jehla jehlice
игнорировать nevšímat si ignorovat
идеал ideál
идеальный ideální
идеология ideologie
идиот idiot blbec
избавляться zbavovat se zachraňovat se oprošťovat se chránit se
избегать vyhýbat se vyhnout se uniknout
избивать bít tlouci
избыток nadbytek hojnost
избыточный nadbytečný přebytečný
извещать oznámit
извещение oznámení zpráva
извлекать vytahovat táhnout
изготавливать vyrábět připravit dělat
изготовление vyrábění výroba
издавать vydávat
издали zdáli
издание publikace vydání edice
издательство nakladatelství
изделие výrobek
изжога žáha pálení žáhy
излагать vykládat
излишний zbytečný nadbytečný
излучение záření
измена zrada
изменять změnit proměnit přeměnit
измерение měření dimenze rozsah rozměr
изнашиваться trhat se opotřebovávat se opotřebit se
изнутри zevnitř
изображать zobrazovat líčit zobrazit znázorňovat
изобразительный zobrazující znázorňující výtvarný
изобретатель vynálezce objevitel
изобретать vynalézat vynalézt vymyslet objevovat
изящный půvabný elegantní krásný
икона ikona
икра lýtko kaviár
иллюзия iluze přelud
имидж image
иммигрант imigrant přistěhovalec
иммиграция přistěhovalectví imigrace
империя říše impérium císařství
импорт dovoz import
импульс impuls podnět
имущество majetek vlastnictví
иначе jinak
инвалид invalida
инвестор investor
индивидуальный osobní osobitý individuální
индивидуум jedinec jednotlivec individuum
индикатор ukazatel indikátor
инерция setrvačnost
инспектор inspektor
инстинкт instinkt pud
инсульт záchvat mrtvice inzult
интеллект intelekt inteligence
интеллигент inteligent intelektuál
интеллигентный inteligentní intelektuální
интенсивный usilovný intenzívní intenzivní drastický
интерактивный interaktivní interakční
интерпретация výklad interpretace
интерпретировать vyložit vykládat/vyložit interpretovat
интерфейс rozhraní interface
интерьер interiér
инфаркт infarkt
инфекция infekce nákaza
информатика počítačová věda informatika
инцидент incident
иронический ironický posměšný
ирония ironie
иск žaloba proces soudní proces
исключительно výlučně výhradně mimořádně
исключительный výhradní neobyčejný mimořádný exkluzivní
искра jiskra
искренне upřímně
искренний upřímný
исполнение výkon vykonání uskutečnění provedení
исполнитель vykonavatel interpret
исполнять vykonat plnit splnit provést
исполняться uskutečňovat se plnit se naplňovat se dovršovat
использование využití využívání
испуганно úzkostlivě postrašeně polekaně
испытание zkouška test
исследование zkoumání průzkum výzkum vyšetřování
исследователь výzkumník badatel
исследовать zkoumat prozkoumat vyšetřovat
истекать ubíhat plynout
истинный skutečný upřímný pravý pravdivý
исток pramen
историк historik
исходить pocházet
исходный počáteční základní
исчезать mizet zmizet
исчерпывать vyčerpávat
итог výsledek
итого celkem úhrnem

К

к счастью naštěstí
к тому же též také navíc nadto
кабель kabel
кабина kabina
кадры kádry
казаться zdát se
казнить popravit trestat popravovat
казнь poprava
как минимум při nejmenším nejméně
калория kalorie
каменный kamenný
камень kámen
кандидат kandidát uchazeč
капитал kapitál
капитализм kapitalismus
капля kapka
капюшон kapuce kápě
картон lepenka kartón karton
касаться dotknout se
катать vozit mandlovat kutálet
категория kategorie
катить kutálet válet koulet
катиться kutálet se koulet se
католик katolík
кафедра kazatelna katedra
качать pumpovat houpat čerpat kolébat
каюта kajuta
квадратный kvadratický čtverečný čtvercový
квадратный метр metr čtvereční
квартал čtvrť čtvrtletí čtvrt kvartál
кидаться vrhat se házet dorážet
кирпич cihla
кислота kyselina
кит Velryba
кишечник střevo zažívací trakt trávicí trakt střevní trakt
кишка střevo
кладбище hřbitov
классификация klasifikace třídění
клевета pomluva
клетка buňka klec
клиентура klientela
клик křik
кличка přízvisko přezdívka jméno
клочок kousek
ключевой zásadní pramenitý klíčový
клятва přísaha
код kód
кодекс kodex zákoník
кожура slupka
кокаин kokain
колдун čaroděj kouzelník
колебание váhání kolísání kmitání
коллектив kolektiv celek
колония kolonie osada
колонна sloup kolona pilíř
колоссальный obrovský kolosální
коляска kočárek
командировка služební cesta
командование velitelství velení komando
комендант velitel správce
комитет výbor komitét komise
коммунизм komunismus
коммунист komunista
компенсация kompenzace odškodnění náhrada vyrovnání
компенсировать nahradit kompenzovat vyrovnat napravit
компетентность způsobilost schopnost přiměřenost pravomoc
комплекс systém soustava souhrn soubor
компонент složka součást komponenta komponent
конечный poslední konečný
конкретный konkrétní
конкурент konkurent
конкурентный konkurenční
конкуренция konkurence soutěž
конституционный konstituční ústavní
конструктор návrhové zobrazení
контакт kontakt
контраст kontrast protiklad
контур kontura obrys
конфликт konflikt
координаты souřadnice
координировать synchronizovat slaďovat/sladit koordinovat
копирование kopírování
копить spořit šetřit střádat hromadit
копия kopie
кора kůra
королевство království
коротко krátce
корпус trup pouzdro tělo sbor
коррекция oprava korekce
корреспондент korespondent zpravodaj reportér dopisovatel
корреспонденция korespondence dopisování
косметика kosmetika
космонавт kosmonaut astronaut
космос kosmos vesmír
костер oheň
коттедж rodinný domek domek
кошмар noční můra můra hrůza
кпк osobní digitální pomocník
кража krádež
край okraj
красавец krasavec
красить barvit natírat
краситься natírat se malovat se barvit se
краснеть červenat se zrudnout
красть ukrást krást
кратко krátce
кратковременный krátký krátkodobý chvilkový
кредитование úvěrování fundování financování
кредитор věřitel
крепко pevně
кривая křivka
кривой křivý
кризис krize
критерий kritérium měřítko
критик kritik
критика kritika
крокодил krokodýl
кроме того též také navíc nadto
крохотный droboučký
крошечный droboučký
крошка kousíček drobeček
кругом kolem okolo dokola
кружок spolek
круиз výlet lodí plavba zábavní plavba výletní mořská plavba
крутить otáčet točit
крутиться točit se kroužit
крушение ztroskotání zmaření zklamání přehlasování
крыса krysa potkan
крючок háček hák
кстати vhod v pravý čas mimochodem
куб krychle kostka třetí mocnina
кубический krychlový kubický
кукуруза kukuřice
кулак pěst
кумир idol modla
купля koupě
купол kupole kopule báň
купюра bankovka
курорт lázně
курьер kurýr posel
кусать kousat
кустарник keř křoví
куча hromada
кучка kupka hrstka hlouček
кушать jíst

Л

ладно dobře budiž
лак lak
лапа tlapa pracka
ларек stánek stanoviště postoj kóje
ласка lasice něžnost
ласково laskavě elegantně
ласковый laskavý přívětivý
лгать lhát
лебедь labuť
лев Lev
легальный legální
легенда legenda
легкое plíce
лезть lézt
лен léno len
лениво nečinně naprázdno
лента stuha pás
лентяй lenoch
лень lenost
лечиться léčit se
лживый prolhaný lživý
либерал liberál
либерализм liberalismus
либо nebo
лидерство řízení vůdcovství vedení
листать listovat
листва listí
литься linout se řinout se téci proudit
лицемерие pokrytectví přetvářka
лицемерный pokrytecký licoměrný
лишний zbytečný nadbytečný
лишь pouze jen
ловить lovit chytit chytat
ловкий zručný obratný šikovný
ловко obratně
ловушка past léčka nástraha
логика logika
ложный falešný lživý
ложь lež
лотерея loterie
лунный měsíční měsíčný
луч paprsek
любимец oblíbenec miláček
любитель ochotník laik amatér milovník
любительский ochotnický amatérský laický diletantský
любовный vřelý milostný milenecký
люстра lustr

М

маг čaroděj mág kouzelník
магистр magistr
магия magie
магнитный magnetický
мазать špinit natírat
макет vzor model maketa atrapa
малый malý chlapík
маньяк maniak
маркировка značkování
массаж masáž
массовый masový hromadný
мастерство dovednost mistrovství
масштаб měřítko rozměr
мат mat
математик matematik
материк kontinent pevnina
материя tkanina látka hmota
мафия mafie
мгновение okamžik moment
мгновенно okamžitě
мгновенный okamžitý chvilkový
медаль medaile
медик medik lékař
медный měděný
медь měď
менее méně
меняться změna vyměňovat si střídat se měnit si
мера míra
мертвец mrtvola
местность terén kraj oblast
местный místní lokální
месторождение naleziště ložisko
месть pomsta msta
метафора metafora
метеорит meteorit
метод metoda
методика metodika
мех kožešina srst měch
механизм mechanismus
механик mechanik strojník
механика mechanic
мигать mrkat blikat
миллилитр mililitr kubický centimetr
милосердие milosrdenství
мимо mimo okolo
министр ministr
мириться smiřovat se
мировая война světová válka
митинг shromáždění schůze mítink aktiv
миф mýtus
мл vlnolam přístavní hráz pobřežní hráz ml
мнение názor
многие mnoho mnozí
многое mnohé mnoho
многократно častokrát nastokrát mnohokrát
многолетний mnoholetý dlouholetý
многообразие mnohotvárnost
многоточие zatmění výpustka tři tečky trojtečka
многочисленный početný četný
множество množina množství
могучий mohutný mocný
модель model vzor
модуль modul
молекула molekula
молитва modlitba
молиться modlit se
молоток kladivo
молоть mlít
молча mlčky
молчаливый mlčenlivý
моментально okamžitě hned
монархия monarchie
монастырь klášter
мониторинг monitorování
монстр monstrum příšera nestvůra
монтаж montáž montování
мораль morálka mravnost
моральный morální mravní
морда čumák čenich
моросить mrholit mžít
морщина vráska
моряк námořník
мотив motiv důvod
моча moč
мошенник podvodník
мощность kapacita
мощь síla
мрак temnota tma
мрачный chmurný ponurý pochmurný
мстить pomstít mstít
мудрость moudrost
мужественный mužný statečný mužský
мужество statečnost odvaha udatnost
муниципалитет obec městská správa magistrát
муниципальный obecní městský komunální
муравей mravenec
мутный kalný zakalený
муха Moucha
мучение utrpení trápení
мучить mučit trápit sužovat týrat
мышление myšlení
мышца sval
мятеж vzpoura povstání revolta rebelie

Н

на всякий случай čistě pro případ v případě pro každý případ jestliže
на самом деле vskutku vlastně ve skutečnosti opravdu
набережная nábřeží
набирать verbovat sázet sbírat nabírat
наблюдать sledovat pozorovat
наблюдаться existovat být
наблюдение dozor pozorování kontrola
набор souprava sazba sada přijímání
навещать navštěvovat
наводнение povodeň záplava
наглядно přehledně
награда odměna vyznamenání
нагружать nakládat zatěžovat
нагрузка úvazek zatížení
надежность důvěryhodnost
надежный spolehlivý jistý bezpečný
надолго nadlouho
наедаться nasycovat se najídat se
нажатие výlisek stlačení stisk přitlačení
нажим nátlak tlak
назначение jmenování ustanovení cíl
наиболее nejvíce
наивный naivní
найтись vědět si rady nalézt se najít se být nalezen
наказание trest pokuta
накопление akumulace nahromadění hromadění
накрывать přikrývat pokrývat
наличие přítomnost existence
налогообложение zdaňování zdanění uvalení uložení
намереваться hodlat mít v úmyslu chystat se
намерение úmysl záměr
намеренно záměrně úmyslně vědomě
намечать načrtávat naznačovat
наносить zanášet navívat nanášet
наносить ущерб uškoditi ublížiti poškoditi
наоборот obráceně naopak
нападать zaútočit napadnout útočit napadat
напечатать vytisknout uveřejnit otisknout
наполнять plnit naplňovat
наполовину napůl napolo
направлять vést řídit
направляться ubírat se pokračovat mířit jít
напрасно marně nadarmo
напряженный usilovný náročný napínavý napjatý
напрямую přímo bezprostředně
нарастать vzrůstat narůstat
нарезать nakrájet
наркоман narkoman
наркотик droga narkotikum
нарочно schválně naschvál úmyslně
нарушение přestupek porušení
наряжать svátečně oblékat strojit převlékat přestrojovat
насилие násilí
насквозь skrz naskrz
наслаждаться vychutnávat mít požitek kochat se
наслаждение rozkoš potěšení
насос Vývěva
настенный nástěnný
настойчивость vytrvalost houževnatost
настраивать ladit naladit
настройка ladění vyladění nastavení
национализм nacionalismus nacionalismu
нацист nacista nácek
нация národ
начальный počáteční základní začáteční elementární
ндс daň z přidané hodnoty DPH
небесный nebeský
небрежно nepořádně nedbale ledabyle bryskně
неверность zrada nevěra nesprávnost
невероятный nepravděpodobný neuvěřitelný
невидимый neviditelný
негде není kde
недоверие nedůvěra
недовольный nespokojený
недооценивать podceňovat nedoceňovat
недостаточный nedostatečný nedostačující
нежелание neochota nechuť
нежность něžnost něha jemnost
незабываемый nezapomenutelný
незадолго zanedlouho těsně
незаметный nepozorovatelný neznatelný nepatrný
незнакомец neznámý cizinec
незначительный bezvýznamný zanedbatelný nevýznamný nepatrný
незрячий nevidomý
неизменный stálý neměnný
некогда není kdy
некоторый jistý některý nějaký
некуда není kam
немало nemálo hodně
немалый nemalý
немой němý
ненависть nenávist
ненужный nepotřebný zbytečný
необходимость nutnost potřeba
необычный zvláštní neobvyklý
неопределенный neurčitý nejasný indefinitní
неподалеку asi tam asi tak
неподвижный nehybný nepohyblivý
непрерывный stálý ustavičný trvalý průběhový
неприличный neslušný nezpůsobný
нерв nerv
нервировать znervózňovat rozčilovat rozrušovat rozrušit
нервничать být nervózní
нервный nervózní
нередко nezřídka mnohdy dost často
неровный hrbolatý
несмотря přes navzdory
несоответствие nesoulad nepoměr
несправедливость nespravedlnost křivda
несчастье neštěstí
неуверенно váhavě předběžně nejistě
неуверенность nejistota pochybnost
неудача smůla neštěstí neúspěch nezdar
неудачный neúspěšný nezdařilý
неудобство nepohodlí nepohodlnost
неужели opravdu cožpak což copak
нефть ropa nafta
нефтяной naftový
нехватка nedostatek
нечего není со není čeho není proč je zbytečné
никакой žádný
нитка nit nitka
нить vlákno nit
ниша nika výklenek
нищета nouze chudoba bída
нищий žebrák
новейший nejnovější
новинка novinka
новичок začátečník nováček zelenáč
новорожденный nemluvně miminko kojenec
норма norma
нравственность mravnost morálka
нравственный morální mravní
ну no
нуждаться potřebovat
нуль nula
нырять potápět se ponořovat se

О

обаяние půvab okouzlení kouzlo
обвинение obvinění obžaloba nařčení
обвиняемый obžalovaný obviněný
обвинять obvinit obžalovat
обдумывать uvažovat přemýšlet
обезьяна opice opičák
обеспечивать zajišťovat zaopatřovat zabezpečovat zabezpečit
обзор přehled prohlídka
обижать urážet
обладать vlastnit mít
областной regionální oblastní krajský
область oblast území
облегчение úleva vylehčení ulehčení odlehčení
облигация obligace dluhopis
обмениваться vyměňovat si
обморок mrákoty mdloby mdloba synkopa
обнимать objímat obejmout
обновление obnova modernizace
обновлять renovovat obnovovat obnovit
обожать zbožňovat
обозначать označovat znamenat
обозначение označení název
обои čalouny tapety
оборот obrat obrátka
оборудование zařízení výstroj vybavení
обоснование zdůvodnění
обоснованный opodstatněný odůvodněný
обосновывать zdůvodňovat odůvodňovat
обрадоваться zaradovat se překypovat bujností potěšit se mít radost
образ obraz
образ жизни životní styl styl životní
образовывать vytvořit způsobit vyvolat
образовываться vznikat utvářet se tvořit se odvozovat se
обрыв sráz
обследование zkoumání vyšetření průzkum výzkum
обучать učit vyučovat
обходиться zacházet chovat se
обширный široký rozsáhlý obsáhlý rozlehlý
общественный транспорт veřejná doprava doprava veřejná
общество společnost
объединять spojovat spojit smísit smíchat
объект předmět objekt
объектив objektiv
объясняться vysvětlovat si vyjadřovat se hovořit
обыск prohlídka
обычно obvykle obyčejně
обязательный závazný povinný
овца ovce
огненный plamenný ohnivý
огород zahrada
огорчение zármutek roztrpčení rozladění rozhořčení
ограбление loupež oloupení
ограда plot ohrada
ограничивать omezovat omezit
одиночество samota osamělost opuštěnost
одобрение souhlas schválení
одобрять schválit schvalovat
оживленный živý čilý rušný oživený
ожидаемый očekávaný
ожирение obezita otylost
ожог popálenina spálenina
ознакомиться seznámit obeznámit se
озноб zimnice mrazení
оказание zapůjčení půjčování půjčka půjčení
оказывать půjčovat prokazovat poskytovat dávat
оканчивать končit zakončovat zakončit ukončit
оккупировать okupovat obsadit
окончательный konečný definitivní
окружать obstupovat obklopovat obklopit obkličovat
окружающая среда životní prostředí prostředí
окружающий obklopující
олень jelen
олигарх oligarch
омоним homonymum
оон OSN
оператор operátor příkaz kameraman
опережать předstihovat předhánět předbíhat
оповещать informovat uvědomovat oznámit
опознавать zjišťovat totožnost rozeznávat poznávat ohodnotit
опора opora podpěra opěra
оппонент oponent protivník odpůrce
оправдание ospravedlnění omluva
оправдывать omluvit ospravedlňovat ospravedlnit omlouvat
опрашивать vyptávat se zkoušet vyslýchat
определенно výslovně expresivně
определенный rutinní obvyklý jistý
определять definovat určovat
оптика optika
оптимизация optimalizace
опубликовать publikovat uveřejnit
опускать věšet vypouštět vynechávat spouštět
оратор řečník
орать řvát
оргазм orgasmus
орган orgán varhany
организовывать pořádat organizovat
орден řád
орел orel
оригинал originál
оригинальный originální původní
ориентир orientační bod
оса vosa
осваивать osvojovat si
освещать osvětlovat osvětlit osvítit ozařovat
освещение osvětlení
освобождать osvobodit osvobozovat
освобождаться uvolňovat se osvobozovat se
ослаблять snížit zmírnit zmenšit oslabit
осматривать zkoumat prozkoumat prohlížet prohlédnout
осмотр prohlídka kontrola inspekce
основа základ
основание základ základy
особенность zvláštnost vlastnost
особо obzvláště zvlášť zvláště obzvlášť
особый zvláštní
особь individuum
острота bystrost vtip pronikavost ostrost
остроумный vtipný důvtipný bystrý
осуждать odsuzovat kárat kritizovat
осуждение odsouzení
осуществление realizace uskutečnění
осуществлять vykonat uskutečňovat uskutečnit splnit
осуществляться zhmotnit se zhmotnit uskutečňovat se realizovat se
ось osa
отбирать zvolit vybírat vybrat odebírat
отбор výběr volba selekce probírka
ответный odvetný
отвлекать odvádět
отделение oddělení
отдельный zvláštní samostatný oddělený jednotlivý
отделять oddělit rozdělit
отделяться oddělovat se
отечественный tuzemský domácí
отзыв vyjádření posudek recenze odvolání
отзываться projevovat se odpovídat
отказ odmítnutí zřeknutí se
отклонение úchylka zamítnutí odmítnutí odchylka
откровенный upřímný otevřený
отмена zrušení odvolání
относительный relativní poměrný
отправка odeslání zaslání
отправляться odjíždět odjet
отпускать uvolňovat povolovat popouštět
отражать zrcadlit odrážet
отражаться odrážet se
отражение zobrazení reflex odraz
отрасль odvětví odbor obor
отрезать uříznout odříznout odřezat odstřihnout
отрезок ústřižek úsečka úsek odřezek
отрицание negace zápor popření
отрицать popřít popírat zapřít zapírat
отряд skupina řád
оттенок nádech tón odstín
отход odjezd odpad
отчасти částečně
отчаяние zoufalství
отчет zpráva zpravodajství výkaz reportáže
отчетливо zřetelně
офицер důstojník
охватывать zmocňovat se zachvacovat
охотиться lovit honit
охрипнуть ochraptět
оценивать ohodnotit ocenit odhadnout oceňovat
очарование okouzlení očarování kouzlo
очаровательный půvabný okouzlující
очевидец očitý svědek divák
очередной pravidelný následující nejbližší další
очерк črta esej
очистка čištění
очко bod
ошибочный chybný nesprávný mylný
ощущать cítit pociťovat

П

падение pád pokles
палата pokoj sněmovna komora
пальма palma
панель chodník
паника panika
пар pára
параграф paragraf odstavec
парализовать paralyzovat ochromit
параллельный paralelní rovnoběžný
параметр parametr
пари sázka
парниковый pařeništní
партизан partyzán
партнерство partnerství
патриарх patriarcha
патрон náboj patrona patron
паук pavouk
паутина pavučina
пацифист pacifista
педагог učitel
педагогический pedagogický výchovný
педофил pedofil
пейджер stránkovač pípátko pejdžr pager
пейзаж krajina
пение zpěv
пенис penis pyj
пенсионный penzijní důchodový
перебивать přerušovat
перевал průsmyk
перевозить přepravovat převážet dopravovat dopravit
перевозка doprava přeprava
переворачивать převracet obracet
переворот převrat zvrat
переговоры vyjednávání jednání
передвигаться přesunovat se přemísťovat se posunovat se pohybovat se
переделывать změnit předělávat
передовой pokrokový přední moderní
передумать změnit svůj úmysl změnit rozhodnutí uvážit rozmyslit si
переживать přežívat prožívat
переменный proměnlivý
перемещать přesunout přemísťovat
пересадка transplantace přesedání
пересекать přetínat protínat
пересечение křižovatka
переходный přechodový přechodný
перечислять vypočítávat vyjmenovávat
периферия periférie
персонал zaměstnanci personál
пес pes
песок písek
петля smyčka oprátka
петух kohout
печаль smutek
печатный tištěný tiskařský
печень játra
пещера jeskyně
пизда píča kunda
пилот pilot
пират pirát
пирсинг piercing
пища potrava pokrm jídlo strava
пищевой potravinářský potravinový
плавно plynule plavně
пластмасса umělá hmota plast
плач pláč nářek
плен zajetí
пленный zajatec
плитка vařič tabulka kachlíček dlaždice kachlík
плод ovoce plod
плоский plochý
плоскость rovina plocha
плотно vydatně
плотный hustý silný pevný
по-старому po staru jako dříve
побег útěk
побережье pobřeží
поблизости nedaleko blízko
побочный эффект účinek vedlejší vedlejší účinek důsledek
повествовательный výpravný výkladový vyprávěcí vypravovací
повести zahýbat vést pohnout
повестка předvolání obsílka
повлиять ovlivnit mít vliv
повод záminka důvod příčina pohnutka
повреждение poškození škoda
повседневный všední každodenní
повторный opětovný opakující se opakovaný
повязка obvaz čelenka
погибать zaniknout umírat hynout
поглощать absorbovat vstřebat pohlcovat hltat
поговорить promluvit povyprávět si popovídat si pohovořit si
погоня pronásledování honba
погружать potápět ponořovat
подбадривать povzbuzovat dodávat odvahy
подбирать vybírat zvolit vybrat
подбор výběr vybírání sbírka kolekce
подвал sklep suterén
подвергать vystavovat podrobovat
подвергаться vytrpět vystavovat se prodělat podstoupit
подвижный živý čilý pojízdný pohyblivý
подводить přivádět podvádět
подворачивать zastrkovat zakládat vyhrnovat podkasávat
подделка padělání padělek napodobenina imitace
поддерживать podporovat udržovat
поддержка podpora pomoc
подключать zapojovat připojovat
подключение zapojení připojení propojení Připojení
подлежать podléhat
подобный podobný
подозревать podezřívat podezírat domnívat se
подозрение podezření
подозрительный podezřívavý nedůvěřivý podezřelý podezíravý
подписание podepsání
подписываться předplácet si
подражание imitace napodobování napodobení napodobenina
подражать napodobit imitovat napodobovat
подробность podrobnost detail
подряд zadání za sebou smlouva o dílo práce na objednávku
подсудимый obžalovaný
подсчет výpočet
подтверждать tvrdit potvrzovat potvrdit dokazovat
подход přístup
подчинение podřízenost
подъем zlepšení vzestup stoupání konjunktura
пожалеть politovat
пожизненный celoživotní doživotní
поза poloha póza postoj
позади vzadu za potom
позволять dovolovat dovolit
показ show předvedení
показание svědectví
показатель ukazatel index exponent
покидать opouštět opustit odjet odejít
поколение generace pokolení
покончить ukončit skončit
покрышка zapouzdření víko pokrývka poklička
поле pole
ползти plazit se lézt
поливать zalévat
полигон tah střelnice polygon ambulantní výrobna
полно velmi mnoho uceleně přestaň nech toho
полностью úplně zcela naprosto
полнота plnost úplnost
половой pohlavní podlahový
положение stav situace postavení poloha
полоса pruh stránka pásmo pás
полугодие pololetí
полушарие polokoule
полярный polární
помеха překážka
помечать označovat značkovat značit
помещать umísťovat ukládat
помещение místnost
помойка smetiště odpadová jáma
понадобиться být třeba být potřeba
понемногу ponenáhlu pomalu po trošce
понимание porozumění chápání
понятие představa pojem
попадать trefovat dostávat se
поправка oprava zlepšení
попутчик spolucestující
попытка pokus test
порог práh
порода druh rod rasa
породистый čistokrevný
пороть řezat zmlátit párat mrskat
порошок prášek
порт přístav
портал portál
поручать svěřovat přikazovat nařizovat
поручение příkaz úkol rozkaz pochůzka
порыв nával
порядочный řádný slušný pořádný
посадить posadit usadit
поселок správní oblast obec
посетитель návštěvník host
посещать navštívit navštěvovat
посещение návštěva
послание poselství epištola dopis
последовательно postupně následně důsledně
последовательность posloupnost řetězec důslednost
последовательный sériový postupný důsledný
последующий následující
пособие příručka pomůcka podpora
посредник zprostředkovatel prostředník
поставка dodávka dodání zásobování
поставлять dodávat zásobit poskytnout
поставщик dodavatel
постройка budova stavba
поступление zápis zisk výnos výdělek
потеря ztráta
потный zpocený
поток tok potok
потомок potomek
потомство potomstvo
потребитель spotřebitel konzument
потреблять spotřebovat konzumovat
потянуться začít táhnout ubíhat protáhnout se pomalu plynout
похвала pochvala chvála
почва půda
почка ledvina
почтовое отделение poštovní úřad pošta
поэзия poezie básnictví
поэма báseň
появление objevení se
пояснять vysvětlovat vykládat objasňovat
правдивый pravdivý
правовой právní
правосудие soudnictví
правящий vládnoucí
превосходный výborný skvělý výtečný vynikající
превращать měnit změnit upravit přizpůsobit
превращаться přetvářet se přeměňovat se proměňovat se měnit se
превращение transformace přeměna
превышать překonat překročit překračovat překonávat
превышение zvýšeni výškový rozdíl převýšení překročení
преграда překážka
предавать zrazovat zraditi vydávat udělit
преданность věrnost oddanost
преданный věrný oddaný
предварительный předchozí předběžný
предвидеть předvídat
предвыборный předvolební
предел hranice okraj
предисловие předmluva úvod
предки předkové
предок předek
предотвращать zamezit zabránit odvracet
предотвращение zamezení odvrácení
предполагать předpokládat domnívat se
предположение předpoklad domněnka
предпочитать dávat přednost
предпринимательство živnost podnikání podnikatelská činnos obchodní činnost
предрассудок předsudek pověra
представитель zástupce reprezentant představitel
предстоять čekat očekávat
предстоящий nastávající budoucí
предчувствие tušení předtucha
предчувствовать tušit předvídat
предшествующий předešlý předcházející předchozí
прежде чем časnější dříve než
прежний dřívější bývalý předešlý
президентский prezidentský presidentský
презрение opovržení pohrdání
премия cena prémie
премьер premiér ministerský předseda
премьера premiéra
преодолевать potlačit porazit
препарат přípravek preparát
преподавание výuka přednášení
преследование stíhání pronásledování
преследовать pronásledovat stíhat
пресс-конференция tisková konference
престиж prestiž
престижный prestižní
преступный zločinný trestný kriminální
претендент uchazeč žadatel
претендовать uplatňovat nárok reflektovat osobovat si právo dělat si nároky
претензия požadavek nárok
преувеличение přehánění nadsázka
преувеличивать zveličovat přehánět
преуспевать vzkvétat prospívat podařit se mít úspěch
префект prefekt
прибор přístroj
прививка roubování vakcína očkování
привидение strašidlo přízrak duch přelud
привлекательность přitažlivost půvab kouzlo
привлекательный atraktivní přitažlivý půvabný
привлекать přitahovat zaujmout zapojovat
привязывать připevnit upevnit přivázat přivazovat
приговор rozsudek
придерживаться řídit se vážit si uhájit kurz přidržovat se
прием recepce
приемная předsíň
приемник síť přijímač přepravka obal
прижимать tlačit tisknout obejmout
прижиматься tuliti se tlačit se tisknout se
приз cena ocenění
призвание sklony povolání nadání
признавать přiznávat
признание uznání přiznání
призрак strašidlo přízrak zjevení duch
приказ rozkaz příkaz nařízení směrnice
приказание příkaz nařízení
приказывать rozkazovat přikazovat rozkázat
прикладной aplikovaný praktický
прилагать přikládat
прилив příliv
прилично slušně pořádně obstojně
приложение příloha dodatek
применение zvyk použití využívání užití
примета znak znamení symbol příznak
принадлежность příslušnost výstroj sounáležitost
принуждать nutit donutit donucovat
принц princ
принцесса princezna
принцип princip zásada
принципиальный zásadní zásadový principiální
принятие přijetí
приобретение pořízení nákup nabytí získávání
приоткрывать pootvírat pootevírat odklopovat
приподнимать zvednout zvedat zdvihnout trochu zvedat
прирост přírůstek
присваивать přisvojovat si
прислушиваться poslouchat naslouchat
присоединение zapojování připojování připojení
присоединяться vstoupit přistoupit pojit se
приспосабливать přizpůsobit upravit adaptovat
приспособление zařízení přístroj
пристальный soustředěný
приступ záchvat
приступать začínat přistupovat
присяга přísaha
причинять způsobovat působit
пришелец příchozí
проба zkouška
пробегать proběhat probíhat
пробел mezera
пробка zátka zácpa korek
пробуждение procitnutí probuzení probouzení
проведение vybudování
провинциальный venkovský provinční provinciální maloměstský
проводник průvodčí průvodce
провоцировать vyvolat provokovat
прогнозировать věštit předvídat
проговорить říci propovídat pronést promluvit
прогонять vyhánět
программное обеспечение software sada programů programové vybavení
прогрессивный progresivní pokrokový
продаваться zaprodávat se vést přivést prodávat se
продажа prodej prodávání
продвигаться postupovat pokračovat
продемонстрировать ukázat předvést demonstrovat
продуктивность produktivita užitkovost
продукция výroba produkce výrobky
продюсер producent
проект projekt plán návrh
проектирование navrhování projektování
проза próza
прозвище přezdívka
прозрачный průzračný průhledný čirý
производитель výrobce tvůrce producent
производство výroba produkce
произвольный libovolný svévolný
прокат vývalky válcování kovů válcování válcovaný materiál
пролетать ubíhat přeletovat prolétat plynout
проникновение vnikání/vniknutí průnik pronikání/proniknutí pronikání
пропадать mizet ztrácet se
пропорция proporce úměra poměr
пропускать vynechávat propouštět
простота jednoduchost prostota
протеин protein bílkovina
протест protest
противиться vzdorovat vydržet přestát protivit se
противник protivník nepřítel odpůrce soupeř
противный protivný odporný opačný
противоположный opačný protilehlý protikladný protichůdný
протокол protokol
прототип prototyp
протягивать protahovat natahovat
профилактика prevence profylaxe
профсоюз spolek sdružení odborová organizace
процедура procedura postup
проявлять ukazovat projevovat ukázat
прямоугольник obdélník pravoúhelník
прятаться ukrývat se schovávat se
псевдоним pseudonym přezdívka
психика psychika
психолог psycholog
птичий ptačí
публикация zveřejnění uveřejnění publikování publikace
пугать strašit postrašit polekat plašit
пульс puls tep
пуля kulka
пунктуальный přesný dochvilný
пуск uvedení do provozu start spuštění spouštění/spuštěni
пускать pouštět
пусто pusto prázdno
пустота dutina vakuum prázdnota
пустыня poušť
путать zamotávat plést mást
пух chmýří prachové peří prach
пучок svazek chomáč
пчела včela
пшеница pšenice
пылиться zaprašovat se pokrývat se prachem
пытаться snažit se zkusit usilovat

Р

работник dělník pracovník
работодатель zaměstnavatel
рабочий dělník
равнина rovina planina
равнодушие nezájem lhostejnost
равнодушно nevšímavě lhostejně chladně
равномерный rovnoměrný
равноправие rovnoprávnost
радиостанция rádiová stanice rozhlasová stanice radiostanice
радиус poloměr rádius
разбирать třídit rozebírat
разбираться vyznávat se ukládat si rozumět poznávat
развивать vyvíjet rozvíjet
развиваться vyvíjet se rozvíjet se
развлекательный zábavní kratochvilný
разворачиваться rozvinovat se rozbalovat se otáčet se
разглашать vyzradit rozhlašovat prozrazovat prozradit
разделение vysunutí vypnutí separace rozkol
разделять oddělit rozdělit rozdělovat
разделяться rozdělovat se rozdělit se rozdělit rozcházet se
раздражение podráždění dráždění vyprovokovat trápit
разливаться vylít rozvodňovat se rozlévat se linout se
различный různý rozličný odlišný
разлука odloučení loučení
размещать zaměřit uspořádávat umístit umisťovat
размещение zaměstnání umísťování/umístění umístění ubytování
размножение rozmnožování plození
размышление uvažování rozjímání meditace úvaha
размышлять přemýšlet uvažovat
разнообразие různorodost rozmanitost pestrost mnohotvárnost
разрабатывать těžit rozpracovávat
разрушение zničení ničení destrukce
разрыв výbuch trhlina mezera exploze
разрывать trhat roztrhnout roztrhat přerušovat
разряд třída kategorie skupina
разум rozum
разумный rozumný
разъяснение výklad vysvětlení objasnění
разыгрывать rozehrávat podvést oklamat napálit
рай ráj
районный okresní obvodní
рак Rak
ракета raketa
рамка rámec
ранг hodnost postavení
ранее předtím
ранить ranit zranit poranit
раса rasa
расизм rasismus
раскачиваться rozviklávat se rozhoupávat se
раскрывать odhalit otevírat odhalovat
расовый rasový
располагаться umísťovat se spočinout rozmísťovat se rozkládat se
расположение rozmístění umístění sympatie pozice
распределение příděl distribuce
распределять rozdělovat rozdělit přidělit
распространение šíření rozšiřování zvětšení rozšíření
рассеянный roztržitý rozptýlený
расследование šetření zkoumání vyšetřování průzkum
расследовать zkoumat vyšetřovat vyšetřit pátrat
рассматривать uvažovat přemýšlet zkoumat
расставаться rozcházet se loučit se
расстраивать zmást rozrušit znepokojit trápit
расстрел zastřelení
расстреливать postřelovat popravovat
расстройство nepořádek dezorganizace
рассуждать uvažovat přemýšlet
рассчитывать počítat vypočítávat
рассчитываться vyrovnávat se vypořádávat se spočítat rozpočítávat
рассыпаться rozbíhat se
растворять řešit rozpouštět
растеряться ztratit hlavu
растяжение tah natahování
расход výdej spotřeba
расходовать spotřebovat utrácet
расхождение rozpor odchylka nesrovnalost
расцвет rozkvět rozmach
расчесывать česat učesat pročesat
расчет výpočet zúčtování
расширять rozšířit zvětšovat zvětšit rozšiřovat
раунд kolo
рвать roztrhnout zvracet
рваться všemožně usilovat vybuchovat trhat se snažit se dostat
рвота zvracení dávení
реалити-шоу reality show
реальность skutečnost reálnost realita
реальный skutečný reálný
ребро žebro
революционер revolucionář
регистрировать zaznamenat zaznamenávat registrovat