Ruská slova podle úrovní: A2 – začátečník

Na úrovni A2 student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. – Společný evropský referenční rámec znalosti cizích jazyků (CEFR)
Tento seznam obsahuje slova, která se obvykle přidají do slovní zásoby studenta poté, když dosáhne této úrovně. Seznam byl odvozen ze seznamů slov, které vznikly v projektu Kelly: Keywords for Language Learning.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

А

абзац odstavec
авария havárie porucha nehoda
автомашина auto automobil
активный aktivní činný
акцент výslovnost přízvuk
антоним antonymum
аренда nájemné nájem pacht
аудитория posluchárna posluchačstvo auditorium

Б

балкон balkón balkon
балл známka stupeň bod
батарейка baterie monočlánek akumulátor
батарея baterie
бег běh
белье prádlo
бензин benzín
бинт obvaz
биография životopis biografie
бить bít udeřit
бланк formulář blanket
близнец dvojče
блин palačinka
блокнот zápisník notes blok
блондинка plavovláska blondýnka blondýna
бог bůh
болезнь nemoc choroba
больший větší
борщ boršč
бритва břitva
бросать házet hodit vrhat mrštit
брошюра brožura
будить budit
будущее budoucnost
булочка žemle koláč bochánek
бульвар bulvár
бумажник peněženka
буфет příborník kredenc bufet
бы by
бывший bývalý
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

В

в другом месте někde jinde jinde
вагон vůz vagón
валюта měna
варенье džem zavařenina
варить vařit
вверх nahoru vzhůru
вверху nahoře
везде všude
верить věřit
верный věrný správný
верхний horní vrchní
вес váha hmotnost význam
весело vesele
веселый veselý radostný
весить vážit
вести vést
весь celý všechen
ветер vítr
ветка větev
взять vzít
вид druh
видеть сон sníti sen
видно zřejmě patrně
висеть viset
витамин vitamín
вкус chuť
влево vlevo nalevo
вместе spolu zároveň
вниз dolů
внизу dole
внутри uvnitř
внутрь dovnitř
водить vést řídit vodit
воздух vzduch
возить vozit
вокзал nádraží stanice
вперед vpřed napřed kupředu dopředu
впереди vpředu napřed před
вправо vpravo
враг nepřítel
вредный škodlivý
все в порядке gesto souhlasu
всегда vždy vždycky
вслух nahlas hlasitě
вставать vycházet vstávat stoupat povstat
встреча setkání schůzka
встречаться vyskytovat se
второй druhý
вчерашний včerejší
въезжать vyjíždět vycházet vjíždět vcházet
выбор výběr volba
выборы volby
вывеска vývěsní štít vývěsná tabule tabule firma
выезжать stěhovat se odjíždět
вызывать způsobit vyvolat vytvořit
выкидывать vyhazovat mít potrat
вылет výlet vzlet
вылетать vylétat odlétat
вынимать vytahovat
выписывать vypisovat propouštět objednávat
выражение výraz projev
вырастать růst vyrůstat přihodit se
высоко vysoko vysoký
высота výška
выставка výstava
выходной výstupní
выше výše vyšší

Г

газ plyn
газета noviny
газовый plynový gázový
галочка značka zaškrtnutí zaškrtnutí fajfka
гараж garáž
гарнир příloha příkrm obložení obloha
гимнастика gymnastika tělocvik
главный hlavní
гладить žehlit hladit
глубоко hluboko hluboce
глупый hloupý
гол gól branka
голод hlad
гореть hořet
горло hrdlo
городской městský
горько hořce
горячо vroucně ohnivě
гостиная obývák obývací pokoj
готовый hotový
градус stupeň
грамматика mluvnice gramatika
гриб houba
гриль gril
грипп chřipka
гроза bouřka bouře
грязный špinavý
грязь špína bláto
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Д

давно dávno
далекий vzdálený
дальше dále
двадцатый dvacátý
девяностый devadesátý
девятый devátý
декан děkan
деканат děkanát
декларация deklarace prohlášení
деление dělení
делить dělit
дело věc záležitost práce
дерево strom
десерт dezert zákusek
десятый desátý
детский dětský
детский сад školka mateřská škola
детство dětství
дециметр decimetr
джемпер džempr
диск disk
дискотека diskotéka
до do před
добро dobro
добрый dobrý
добрый вечер dobrý večer
добрый день dobrý den ahoj
долгий dlouhý
домашний domácí domácký
домой domů
дорога cesta silnice
дорожный знак dopravní značka
достопримечательность singularita pozoruhodnost pamětihodnost jedinečnost
доходить docházet
дружить přátelit se kamarádit
дыня meloun
дышать dýchat

Е

ежегодный roční každoroční
ежедневный denní každodenní
ездить jet cestovat
елка jedle
если jestliže jestli
еще ještě

Ж

жажда žízeň
жалко uboze
жалюзи žaluzie
жара vedro žár horko
жареный pečený smažený pražený
жарить péci péct
жаркий žhavý horký tropický horoucí
желание přání touha
желать přát přát si chtít
железнодорожная станция železniční stanice stanice nádraží
жениться ženit vdát oženit se
животное zvíře živočich
жир tuk
жирный tučný tlustý
журнал časopis deník

З

за za
за границей za hranicemi
заболеть onemocnět
загадка hádanka záhada
заглавие název titul
заголовок záhlaví titulek nadpis titul
задний zadní
зажигалка zapalovač
заказывать objednávat
заканчивать skončit ukončit končit
закрываться zavírat se zastavovat se zakrývat se uzavírat se
закуска předkrm
зал sál hala
замерзать mrznout zmrznout zamrzat
занавеска závěs záclona opona
запах zápach vůně pach
запирать zavírat uzavřít připevnit
записная книжка ozdobný zápisník Seznam událostí
запись záznam
запрещать zakazovat
зарегистрироваться zaregistrovat se zapsat se
зарплата plat mzda
засмеяться zasmát se smát se smát rozesmát se
зачем proč
звезда hvězda
зверь zvíře
звонкий zvučný zvonivý znělý
звонок zvonění zvonek zvon
звучать znít zvonit
земля země
земляк rodák krajan
зеркало zrcadlo
зимний zimní
зло zlo
знакомиться seznamovat se
зонт deštník
зоопарк zoologická zahrada zoo

И

К

кавычка uvozovka
каждый každý
кажется zdá se podle všeho
календарь kalendář
каникулы prázdniny
капитан kapitán
картинка obrázek
кастрюля kastrol hrnec
каталог katalog seznam
кафе kavárna
каша kaše
кашель kašel
кашлять kašlat
квадрат čtverec
квартплата činže nájemné
кидать házet hodit
киоск stánek
кислый kyselý
клуб klub
кнопка knoflík tlačítko
ковер koberec
колготки punčocháče punčochové kalhoty
кольцо prsten kruh kroužek
комикс komiks
компьютерная игра videohra počítačová hra
компьютерный počítačový
конечно samozřejmě
конкурс soutěž závod konkurs
концерт koncert
коридор chodba koridor
корм krmivo píce potrava
корова kráva
костюм oděv oblek kostým
кот kocour kočka
кошелек peněženka
кран kohoutek jeřáb
крем krém
кремль Kreml
крест kříž
кричать křičet řvát ječet
кроссовки běžecká bota
крыша střecha
крышка víko poklička víčko příklop
кукла panenka
купаться koupat se
купе kupé
курить kouřit
курс kurz
кусок kousek kus
кусочек plátek kousíček ždibec
кухонный kuchyňský

Л

лампочка žárovka
легкий snadný lehký
лед led
лексика slovní zásoba
лекция přednáška
лес les
лестница žebřík schody schodiště
летать létat letět
лететь letět
летний letní
лечить léčit
линейка pravítko
лист list
лифт výtah zdviž
ложиться lehat si
лошадь kůň
луна Měsíc
лучше lepší
лучший lepší nejlepší
любовь láska
любой libovolný

М

майка tílko tričko nátělník
малыш děcko
мандарин mandarinka
маршрутка minibus mikrobus
медицина lékařství medicína lék
медсестра zdravotní sestra ošetřovatelka sestřička
между mezi
мелко mělce jemně
мелочь maličkost drobnost drobné
меню menu jídelní lístek
менять změnit proměnit měnit
мешать překážet rušit vadit
миллиард miliarda
миллион milion milión
миллионный miliónový
минус minus nedostatek
мир mír svět
младший mladší
млн milión
многоэтажный víceposchoďový
множественное число plurál množné číslo
мода móda
модный módní moderní
может быть možná snad asi
мокрый mokrý vlhký
молочный mléčný
монета mince
монолог monolog
море moře
мороз mráz
морской mořský námořní
москвич Moskvan
мост most
мостик můstek lávka
музей muzeum
мусор smetí odpad odpadky
мысль myšlenka

Н

наверное určitě pravděpodobně nepochybně jistě
наверх nahoru vzhůru
наверху nahoře
над nad
надевать obouvat oblékat si oblékat navlékat si
назад zpět zpátky dozadu
наземный pozemní
налево vlevo nalevo doleva
наливать nalévat
направо vpravo napravo doprava
нарисовать nakreslit vylíčit namalovat
наука věda
научить naučit
научиться naučit se
находить nalézat nacházet nalézt najít
находиться být nacházet se ležet
начало počátek začátek
начинающий začátečník
небо nebe
небольшой nevelký drobný menší malý
неверный nevěrný nesprávný chybný zrádný
недавно nedávno
недалеко nedaleko blízko
недолго nedlouho krátce
немного trochu málo
немножко víceméně trošku trošičku trochu
ненавидеть nenávidět
неплохо obstojně
неплохой slušný poměrně dobrý obstojný
неприятно nepřístojně nepříjemně nemile nelibě
неприятный nepříjemný
несчастный nešťastný nešťastník
ни ani
нигде nikde
ниже pod níže nižší dolů
нижний spodní dolní dolejší
низко nízko nízce
никто nikdo
ничего nic dost dobře
но ale
новогодний novoroční
новость novinka novina
носить nést nosit
ноутбук notebook přenosný počítač
ночевать nocovat přespávat
ночная рубашка noční košile dámská noční košile
ночной noční
нулевой nulový

О

о o
об o
оба oba obě
облако mrak oblak
образец vzor příklad
образование vzdělání tvoření tvorba
обратно zpět nazpět
обратный zpáteční zpětný opačný
обращение oslovení výzva
обучение výuka vyučování
общий společný všeobecný
объем míra rozsah velikost
объяснение výklad objasnění vysvětlení
обычный obvyklý běžný
обязательно určitě rozhodně
огонь oheň
одноразовый jednorázový
океан oceán
около vedle u okolo asi
окончание závěr konec smrt
опаздывать opožďovat se zpožďovat se
опасность nebezpečí
опоздание zpoždění zpožděnost opoždění opožděnost
осенний podzimní
оставаться zůstat zůstávat
останавливаться zastavovat se zastavovat
остров ostrov
отводить odvádět
отвозить odvážet
отгадывать luštit hádat
отдавать udělit poskytnout dávat odevzdávat
отдых odpočinek oddech
отель hotel
открываться svěřovat se otevírat se
отличать rozlišovat rozeznávat
отличаться vyznačovat se odlišovat se lišit se
отлично výborně
отличный výborný rozdílný odlišný
относить odnášet
отпуск prázdniny dovolená
отсюда odtud odsud
оттуда odtud odtamtud
отходить odcházet
офис kancelář úřad
официант číšník

П

пакет balík balíček paket
памятник památník pomník památka
парень mládenec mladík kluk hoch
парикмахерская kadeřnictví holičství
парк park
пароль heslo
пасха Velikonoce
пачка svazek
пельмени pelmeně
пена pěna
первое první
первый první
перед před
передача převod přenos
передний přední
переезжать stěhovat se převážet se přejíždět
перекресток křižovatka
переспрашивать znovu sa vyptávat znovu sa ptát přeptávat se ještě jednou se ptát
пешком pěšky
пианино pianino piáno
писатель spisovatel
письменный písemný psací
питьевая вода značka pitné vody voda pitná pitná voda
плавание plavání plavba
план plán
пластырь náplast
плата poplatek
плыть plout plavat
плюс plus
по Pád
по-другому odchylně jinak
повар kuchař
поворачивать otáčet obrátit obracet
поворот obrat zatáčka
под pod
подготовка výcvik příprava školení vzdělávání
подземный podzemní
поднос tác podnos
подождать počkat čekat
подросток výrostek mladistvý
подружка přítelkyně kamarádka
подумать to je toho snít předvídat představovat si
подходить přistupovat přibližovat se hodit se
подъезжать přivážet se přijíždět přicházet koulet to
поезд vlak
поехать odcestovat jít
позавчера předevčírem
поздно pozdě
поздравление gratulace blahopřání
позже později poté potom pak
покупатель zákazník odběratel
полдень poledne
полезный užitečný
полночь půlnoc
полный plný pln
половина polovina
полтора jeden a půl
получатель příjemce adresát
получаться zdařit se vznikat vycházet nastávat
польза užitek prospěch
полюбить zamilovat se oblíbit si
помощь pomoc
понос průjem
попкорн pražená kukuřice popkorn popcorn
последний poslední
посмотреть vidět spatřit prohlédnout pohledět
посольство velvyslanectví
поставить položit způsobit vyvolat vytvořit
постель postel lůžko
поступать jednat chovat se
постучать zaklepat zabouchat poklepat klepnout
посылать posílat zasílat
пот pot
потом potom pak
похожий podobný
поцелуй polibek
почти téměř skoro
почтовый poštovní
почтовый ящик poštovní schránka
пояс pás pásek opasek
правда pravda
правило pravidlo
праздничный sváteční slavnostní
предлагать nabízet nabídnout předkládat navrhovat
предложный předložkový
предмет předmět
представляться zdát se představovat se
предъявлять ukazovat předkládat
президент prezident
прекрасный skvělý krásný
премьер-министр premiér ministerský předseda
преподавать učit vyučovat
при u při
приближаться přibližovat se blížit se chýlit se
прибывать přicházet přijíždět přijít přijet
прибытие příjezd přílet příchod
привозить přivážet dovážet
привыкать zvykat si zvykat přivykat
приглашение pozvání pozvánka
приезжать přijíždět přicházet
прилагательное přídavné jméno
прилетать přilétat
природа příroda
приставка předpona prefix
присылать posílat zasílat
прихожая předsíň hala vestibul
причастие příčestí participium
приятный příjemný
пробовать zkoušet zkusit pokoušet se
проверка prověrka kontrola zkoumání zkouška
проверять zkoumat revidovat prozkoumat kontrolovat
провести uskutečnit
продавать prodávat
продолжать pokračovat
продолжение pokračování
продукт produkt výrobek
проезд průjezd jízda cesta
проехать přejet projet
происходить přihodit se stát se
простыня prostěradlo
просыпаться vzbudit se probouzet se
просьба žádost prosba
профессия profese povolání zaměstnání
проходить pohybovat se jet chodit cestovat
прочесть přečíst
прощание loučení rozloučení
прощаться loučit se
прощение prominutí pardon odpuštění
прыгать skákat skočit
прямо přímo rána rovně políèek
птица pták
путь cesta
пятисотый pětistý
пятый pátý

Р

радио rozhlas rádio
разбудить vzbudit probudit budit
разве leda cožpak což
разводиться rozvádět se rozmnožovat se
разговаривать rozmlouvat hovořit mluvit klábosit
различать rozlišovat rozeznávat
различаться lišit se odlišovat se
размер velikost míra
разный různý
разрешать dovolit řešit schválit nechat
район okres oblast kraj
рано brzký časně brzo
раньше dříve
расписание rozvrh plán
рассвет úsvit svítání rozbřesk
рассказ povídka vyprávění příběh
расстояние vzdálenost rozestup
расти růst
редко zřídka
резать krájet řezat
резервировать zamlouvat rezervovat
рейс let cesta plavba
река řeka
реклама reklama
ресторан restaurace
речь řeč
роза růže
розетка růžice
роль role
россиянин Rus-obyvatel RF Rus
ругать nadávat
рф Ruská federace
рыбный rybí rybný rybnatý
рюкзак batoh
рюмка sklenička kalíšek
рядом vedle u

С

с s se
сад zahrada
садиться posadit sednout si
сайт web server server internetová stránka
салфетка ubrousek
сам sám samotný
самый samý
сандалии sandály
сбоку ze strany z boku
свежий čerstvý svěží
свекла řepa
сверху shora nahoře
свобода svoboda
свой svůj
семейный rodinný
семидесятый sedmdesátý
семисотый sedmistý
сзади za vzadu
сила síla
сильно velmi silně pustě mocně
сильный silný mocný
сказка pohádka
скидка sleva
сковорода pánev pekáč
скорость rychlost
скучать nudit se
слабый slabý
слева zleva vlevo nalevo
слеза slza
сливочный smetanový
словосочетание syntagma slovní spojení sklad
сломать zlomit lámat zlámat zbořit
случай případ náhoda příležitost
случаться přihodit se stát se
слышать slyšet
слышно říká se ví se je slyšet
см cm
смех smích
смешно komicky
смешной směšný komický
смеяться smát se smát
смочь umět moci
смс textovka esemeska
сначала nejprve zpočátku znovu napřed
снизу zdola odspodu
совершенный úplný dokonalý
совет rada
советовать radit doporučovat doporučit
современный moderní současný
совсем úplně zcela docela
солить solit nasolovat
сонный ospalý
соревнование soutěž závod soutěžení
сороковой čtyřicátý
соседний sousední vedlejší přilehlý
сотый stý
союз svaz sdružení spolek spojka
спальня ložnice
спереди zpředu vpředu před
специальный speciální zvláštní
список seznam
спортзал tělocvična
справа zprava z pravé strany
справка potvrzení
сразу ihned hned okamžitě
средний střední průměrný prostřední
срочный naléhavý neodkladný
стадион stadion stadión
становиться stávat se stavět se
старший nejstarší
стена stěna zeď
стенка zídka zeď stěna
стиральный порошок povrchově aktivní látka
стирать prát stírat gumovat
стихи verš
сторона strana stránka
странно podivně
страховка záruka zabezpečení ručení pojišťování/ pojištění
стрелка šipka výhybka ručička
строго přísně
строить stavět budovat
стройный štíhlý ztepilý uspořádaný urostlý
строка řádek
строчка řádek
ступенька schody schodiště
сувенир upomínkový předmět suvenýr
сухой suchý
счастливо šťastně
счастье štěstí
считать počítat
съесть sníst jíst
сытый sytý

Т

таблетка tableta pilulka pastilka
тапочки cvičky
тв televize
творительный instrumentál
театр divadlo
телефонный telefonní telefonický
тем tím
тема téma námět
теперь teď nyní
терять ztratit
тестирование zkoušení zkoumání vyšetřování testování
тетя teta
техника technika
течь téci
тихий tichý klidný
тишина ticho klid
тобой tebou
тогда tehdy
тоже také též
толкать strkat podněcovat
толстый tlustý
тонкий tenký
торопиться spěchat pospíchat
точно přesně právě
трава tráva
тратить utrácet
третий třetí
тридцатый třicátý
труд práce
туда tam
тумбочка noční stolek
тупик papuchalk slepá ulička
туризм turistika
турникет turniket
тысячный tisící
тянуть táhnout

У

убегать utíkat skákat
убирать uklízet zdobit
уважаемый vážený
уважать vážit si respektovat ctít
увеличивать zvětšit zvýšit
увеличиваться zvětšit rozšířit
увидеть uvidět spatřit
угол úhel roh kout
удобный vhodný pohodlný
уже již
узкий úzký
узнавать poznávat
улетать odlétat
улыбаться usmívat se usmát se
улыбка úsměv
ум rozum
уменьшать snížit zmenšit
уменьшаться snížit zmenšovat se zmenšit slábnout
умножать rozmnožovat násobit
уносить odnášet
упасть padnout
упражнение cvičení cvik
услышать uslyšet
уставать unavovat se
устный ústní
утренний ranní jitřní
утром ráno
учебный školní vyučovací cvičný
ученый vědecký učený

Ф

Х

халат župan
характер charakter
хвост ocas ohon chvost
химчистка chemické čištění chemická čistírna
хлопок bavlna
хобби koníček hobby
холл hala
хотеться přát si mít chuť chce se
худой hubený vyzáblý
худший horší
хуже hůře horší

Ц

цветной barevný
цветок květina květ
центр centrum střed
цифра číslice číslo

Ч

чаевые spropitné
часто často
чего čeho copak
чей čí jehož
чек šek
чем než
чемпионат mistrovství přebor
через přes
честно poctivě
честный čestný poctivý
четверо čtyři čtvero
чистить čistit loupat
чисто čistě
чистый čistý
читатель čtenář
член člen
чувство pocit cit smysl
чуть sotva
чуть-чуть trošičku maloučko jen taktak

Ш

шаг krok
шампанское šampaňské
шар koule
шарф šála šál
шестеро šestero šest
шестой šestý
ширина šířka
широкий široký
школьник školák žák
школьный školní
шоппинг nákup nakupování
шорты šortky
шофер šofér řidič
штука věc kus kousek
шутить žertovat

Щ

щенок štěně mládě

Э

электричка lokálka elektrický vlak
электронный elektronický elektronový

Ю

юмор humor

Я

ягода bobule
языковой pro konkrétní jazyk jazykový
яркий světlý jasný
ясно jasně
ящик zásuvka skříňka schránka krabice