A2

профессор ruština

profesor

Význam профессор význam

Co v ruštině znamená профессор?

профессор

высшее учёное звание преподавателя высшего учебного заведения либо научного сотрудника исследовательской организации должность заведующего кафедрой в высшем учебном заведении лицо, обладающее званием профессора [1] или занимающее должность профессора [2] В Мюнхене живут многие первостепенные учёные и профе́ссоры. перен. разг. шутл. знаток своего дела Эта мадам просто чудо-юдо на всю округу. — Самый главный профессор по танцулькам, — добавил Лука.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Překlad профессор překlad

Jak z ruštiny přeložit профессор?

профессор ruština » čeština

profesor zkratka slova profesionální profesorka

Synonyma Ruská synonyma

Která slova mají v ruštině podobný význam jako профессор?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady профессор příklady

Jak se v ruštině používá профессор?

Jednoduché věty

Профессор преподает чешский.
Profesor učí český jazyk.
Профессор преподаёт чешский.
Profesor učí češtinu.
Наконец профессор решил проблему.
Profesor konečně vyřešil problém.
Экзамен для меня всегда праздник, профессор.
Zkouška je pro mě vždy svátek, profesore.

Citáty z filmových titulků

Джош Льюис, профессор, преподаю поэзию 18-го века.
Josh Lewis, profesor poezie 18. století.
Тогда спокойной ночи, профессор.
Takže dobrou, profesore.
Я записал, что в один из тех дней профессор Бульвер демонстрировал своим ученикам страшный вид плотоядных растений.
V té době profesor Bulwer vysvětloval svým studentům děsivé zvyky masožravých rostlin.
Рад вас видеть, профессор.
Je mi potěšením, pane profesore.
Спасибо, профессор.
Díky, profesore.
Есть. Англичанин, профессор.
Je tu jeden Angličan, příjemný profesor.
Профессор?
Profesor?
Нам пора идти. - Профессор пропустит обед.
Netřeba spěchat, drahá.
Это профессор, у которого нет фаланги пальца?
Je to profesor? Náš přítel bez části malíčku?
Что подумает профессор Латуш?
Co si profesor LaTouche pomyslí?
В смысле - профессор.
Chci říct, profesore. - Nezapomeň si golfové hole.
Доброе утро, профессор.
Dobré ráno, profesore.
Профессор Марвелл не догадывается.
Profesor Marvel nikdy nehádá.
Прощайте, профессор Марвел, огромное спасибо!
Nashledanou, Profesore Marvele, a mnohokrát děkuji!
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Теперь мы знаем, что профессор взломал дверь в свой собственный дом с помощью своего шофера, потому что замок заклинило.
Dnes už víme, že onen profesor vnikl za pomoci svého šoféra do vlastního domu, protože se mu zabouchly dveře.
Профессор Ибрахим был приговорен к семи годам тюремного заключения.
Prof. Ibrahim byl odsouzen k sedmi letům vězení.
В результате дипломатического давления на правительство Египта со стороны Соединенных Штатов (профессор Ибрахим имеет американское гражданство через свою жену, родившуюся в США) и ЕЭС, ему было предоставлено право на повторный процесс.
Po diplomatickém nátlaku Spojených států (Ibrahim má díky své ženě, narozené v USA, americké občanství) a Evropské unie byl soud obnoven.
Автор другого письма - известный профессор психиатрии и психологии - рассказал о том, как ему позвонили из Белого дома, чтобы сообщить о выдвижении его кандидатуры на должность в Национальном совете по наркомании.
Další pisatel, význačný profesor psychiatrie a psychologie, podal svědectví o tom, že mu z Bílého domu telefonovali ohledně jeho nominace do Národní rady pro nelegální užívání drog.
Я, естественно уже не чувствую себя в безопасности, как профессор экономики!
Jako profesor ekonomie se rozhodně necítím bezpečně!
Каждый десятый профессор в Европе - женщина.
Pouze každý desátý profesor v Evropě je žena.
Как профессор университета я часто слышу о проблеме выбора карьеры.
Jako univerzitní profesor slýchám spoustu obav o budoucí kariéru.
Ричард Уайсмен, профессор психологии в Хартфордшире, проследил за 5000 человек, которые давали обещания на Новый год.
Richard Wiseman, profesor psychologie na Hertfordshirské univerzitě, sledoval 5000 lidí, kteří si dali novoroční předsevzetí.
Как австралиец, у которого эта проблема вызывает серьезную озабоченность, и как профессор философии, который работает над этикой нашего отношения к животным, я привел в связи с этим свои аргументы.
Jako znepokojený Australan a profesor filozofie, který se zabývá etikou našeho zacházení se zvířaty, jsem také podal příspěvek.
Виктория Брайтуайт, профессор рыболовства и биологии в Университете штата Пенсильвания, провела, вероятно, больше времени в исследованиях этой проблемы, чем любой другой ученый.
Victoria Braithwaiteová, profesorka rybářství a biologie z Pensylvánské státní univerzity, pravděpodobně strávila zkoumáním této otázky více času než kterýkoliv jiný vědec.
Профессор Р. Дж.
Profesor R.
Никакой государственный служащий, офицер или профессор не может себе позволить приобрести даже самое скромное жильё, если только у него нет дополнительного (и часто нелегального) источника дохода.
Žádný státní zaměstnanec, vojenský důstojník ani profesor si nemůže koupit ani ten nejskromnější byt, pokud nemá vedlejší - často nezákonný - zdroj příjmů.
Где-то профессор или эксперт-разработчик проводит лекцию, а многие сотни студентов слушают её посредством видеоконференцсвязи.
Jeden z profesorů či rozvojových expertů někde přednáší a mnoho set studentů mu prostřednictvím videokonference naslouchá.
Это значительно облегчило мне жизнь, когда мне приходилось объяснять людям, что я - профессор экономики.
To mi určitě ulehčilo život, když jsem lidem vysvětloval, že jsem profesorem ekonomie.

Možná hledáte...