ОК | ок | ток | сок
B2

шок ruština

šok

Význam шок význam

Co v ruštině znamená шок?

шок

мед. общее тяжёлое расстройство функций организма, вызванное нарушением нервной регуляции жизненно важных процессов вследствие сильного физического повреждения или психического потрясения; характеризуется серьёзными расстройствами гемодинамики, дыхания, обмена веществ Кроме раны у меня был сильный шок, пульс слабый. Он потерял около трёх литров крови, почти половину, и был в глубоком шоке. перен. состояние крайнего потрясения, подавленности, растерянности или изумления Поэтому, когда я брал такси и кэбмен узнавал, что я русский, у него был настоящий шок: ведь он никогда в жизни не видел живого русского! угрожающие жизни состояние общей подавленности нервных функций

Шок

коммуна в губернии Оппланн в Норвегии
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Překlad шок překlad

Jak z ruštiny přeložit шок?

шок ruština » čeština

šok výraz ohromení otřes

Synonyma Ruská synonyma

Která slova mají v ruštině podobný význam jako шок?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady шок příklady

Jak se v ruštině používá шок?

Citáty z filmových titulků

Был ужасный шок.
Byl to strašný šok.
Разумеется,как же иначе,у нее был шок.
Jistě, to bylo. Ze šoku.
Да. Хорошо, Гарри, мы прекрасно понимаем испытанный им шок. Но причем здесь душа?
Můžeme samozřejmě chápat ten otřes na nervovou soustavu, ale jak to ovlivní duši?
Сегодня я испытала такой шок!
Dnes večer jsem utrpěla šok.
Она не очень сильная, не думаю, что она пережила бы такой шок.
Víš, že není příliš silná. Ten šok by asi nesnesla.
Вы пережили сильный шок.
Utrpěla jste velký šok, slečno Dietrichsonová.
Наверное испытали шок.
Musel to být šok, viďte?
Есть потрясение новорожденного. Шок при рождении.
Existuje porodní trauma nebo šok ze zrození.
Эта сильнодействующая сыворотка вызовет шок и вернет его в реальность.
Je to velmi silné sérum, které ho šokem vrátí do reality.
Представьте мой шок.
Představte si moje vyděšení.
Наверное, у вас был шок.
To musel být šok.
В основном шок и потеря.
Je to hlavně šok a ztráta..
Он сказал, что может помочь только еще один шок, да и то вряд ли.
Řekl, že by to napravil jen další podobný šok, ale asi ne.
Смерть - всегда шок для остающихся в живых. Но еще больший шок - это смерть, которая, как ураган, налетает неожиданно, без предупреждения.
Smrt je pro pozůstalé vždy překvapením.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Кроме того, японский шок не является сегодня единственным действующим негативным фактором.
Nadto japonský šok dnes není jediným činným negativním faktorem.
Еще один нефтяной шок?
Další ropný šok?
Глобальная экономика, едва вставая с колен, не сможет выдержать шок сокращения, если похожие спекулятивные силы быстро поднимут цену на нефть до 100 долларов США за баррель.
Kdyby snad spekulativní síly překotně vyhnaly cenu ropy ke 100 dolarům za barel, světová ekonomika, sotva se postavivší na nohy, by kontrakční šok nemusela vydržet.
Это был ужасный шок, приведший к огромному социальному урону, но он изменил российский образ мышления, а не только обменный курс.
Byl to úděsný šok, který stál nezměrné sociální náklady, ale změnil ruskou mentalitu, a ne jen směnný kurs.
Его не ждут, это всегда шок.
Je nečekaný a má ohromnou schopnost šokovat.
И любой дополнительный шок может отбросить нестабильную глобальную экономику назад к полноценной рецессии.
A jakýkoliv další dodatečný šok by mohl uvrhnout tuto nestabilní globální ekonomiku zpět do plné recese.
Как правило, любой центральный банк будет приветствовать позитивный шок.
Normálně by pozitivní nabídkový šok každá centrální banka vítala.
Небольшой эффект, который шок изменения цен на импорт оказывает на инфляцию в США, является очень мимолётным - уже через два квартала он практически исчезает.
A i onen malý dopad, který šoky dovozních cen na americkou inflaci přece jen mají, je navíc velmi přechodný: převážná část efektu vyšumí po pouhých dvou čtvrtletích.
В Нидерландах шок, вызванный убийством кинорежиссера Тео ван Гога, углубляется и уже привел к требованиям принятия закона против ненавистнических высказываний.
V Nizozemsku sahá šok z vraždy filmaře Thea van Gogha velmi hluboko a vedl k volání po legislativní úpravě namířené proti nenávistným projevům.
Сегодня, либерализация политической системы без усиления ее способности смягчать шок политической борьбы, похоже также вызывает нестабильность.
Dnešní liberalizace politického systému bez posilování jeho schopnosti absorbovat otřesy politických bojů vede podle všech indicií rovněž k nestabilitě.
Для Европы эта дискуссия - самое лучшее, что могло бы случиться; возможно, она вызовет тот самый шок, что поможет продвинуть вперед более амбициозные начинания.
Evropě se nemůže stát nic lepšího, než že se podaří nastartovat tuto diskusi; třebaže vyvolá svého druhu šok, jenž popožene další náročné změny kupředu.
И правящая элита открывает ряд мест в парламенте для народного голосования, а в результате ее ждет шок полной победы оппозиции.
A vládnoucí elita vyčleňuje určitý počet parlamentních křesel k lidovému hlasování a poté je šokována drtivým vítězstvím opozice.
Однако ряд событий - восстание сапатистов в штате Чьяпас, убийство кандидата в президенты и главного помощника кандидата в президенты, а также крах валюты - поверг Мексику в шок, подчеркивая глубину стоящих перед ней проблем.
Série událostí - zapatistické povstání v Chiapasu, atentáty na prezidentského kandidáta a hlavního poradce nastupujícího prezidenta či kolaps měny - však v tomtéž roce otřásly celým Mexikem a odhalily hloubku problémů, jimž země čelí.
Напротив, шок предложения должен производить значительный позитивный эффект.
Na druhou stranu, nabídkové šoky by měly mít podstatný pozitivní dopad.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »