PEN | owen | onen | Opel

open čeština

Příklady open rusky v příkladech

Jak přeložit open do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Ten chlápek vyhrál Akron Open, Vincente.
Винсент, он выиграл открытый чемпионат Акрона.
Pan Jones vyhrál 13 národních mistrovství, včetně čtyrech U.S. Open a pěti U.S. amatérských.
Джонс выиграл 13 турниров, 4 открытых чемпионата США. И 5 любительских турниров.
Vyhrál taktéž 3 British Open ve kterých hrál.
Он также выиграл 3 Открытых чемпионата Великобритании.
Pan Hagen vyhrál 11 národních mistrovství, včetně čtyřech British Open a pěti PGA.
Хэген выиграл 1 1 национальных турниров, включая 4 чемпионата Великобритании и 5 турниров ПГА.
Víš, nikdy nezapomenu jak jsi vyhrál Georgia Open v roce 1916.
Я никогда не забуду твою победу на чемпионате Джорджии в 1916.
To byl začátek open source.
Это было начало Открытых Исходников.
Důvody, proč je můj pohled jiný, když se angažuji v hnutí svobodného softwaru raději než v hnutí open source, jsou ty, že věřím, že je tu něco důležitějšího stake.
Причина того, что мои взгляды иные, того, что придерживаюсь движения Свободного ПО, а не Открытых Исходников в том, что я считаю, что в этом есть нечто большее.
Open source není komunismu, protože lidi k ničemu nenutí.
Открытые Исходники, это не коммунизм, потому что они не принуждают людей.
Pak jel na British Open a hrál v Saint Andrews, kde kurva vymysleli tenhle sport.
Потом он идёт на крупнейший турнир и он играет в городе Сент-Андрус, где блять и изобрели этот спорт!
Henman má docela slušnou šanci na French Open, ne?
Полагаю, что у Хенмена отличный шанс на французском чемпионате.
Neděle, oni budou rob ZAVŘENO banka a odejít OPEN obchoďáku - jako Santa!
Они его тихо грабят и в костюмах Санта Клаусов и через магазины выходят. Точно.
OPEN UP FOR THE CHOO-CHOO, BOO-BOO.
Открывай, паровозик едет!
Vždyť vyhrál French Open.
А он выигрывал чемпионат Франции.
Ale nezapomeň, Chrissy., Když se naposledy potkali to bylo v semifinále U.S.Open v 97 a Peter Colt by si určitě přál tento den vymazat ze své paměti.
Но помни, Крисси, что эти двое в последний раз встречались в 1997-ом году в Штатах. И тот день Питер Кольт наверняка не хочет помнить.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jeho návrh obsahuje rovněž důležité ustanovení na podporu open-source výzkumu, které by posunulo současný výzkumný model od tajnůstkářství ke sdílení informací.
Его законопроект также содержит важные положения, направленные на поощрение открытых источников исследования, что будет направлять текущую модель исследования к обмену, а не к тайне.
Počet otevřených kontraktů (open interest) činil 355, s nominální hodnotou 355 milionů eur.
Всего на данный момент заключено 355 контрактов общей стоимостью в 355 миллионов евро.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »