udát | dát | Utah | uzda

udat čeština

Překlad udat rusky

Jak se rusky řekne udat?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady udat rusky v příkladech

Jak přeložit udat do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Mohla jsem tě za Silase udat.
На хер тебя, ДиКан!
Chodí se občas udat.
Все время пытается сдаться.
Pokud jde o druhou možnost, když mě vyženete, můžu vás udat.
Что касается второго, выгони вы меня, я тут же донесу на вас.
Vaše přítelkyně mě mohla udat.
Эта девушка, ваша подруга, могла бы сдать меня.
Měla jsem v úmyslu odvést děti k otci a udat se.
Я думала, что отвезу детей отцу, а сама сдамся властям.
Copak bych tě mohl udat, když si nechám polovinu?
Как я смогу на тебя донести, если у меня будет половина добычи?
Kdyby k vám někdo přišel, někdo jako vrah nebo zločinec. a chtěl od vás pomoc, musel byste ho udat?
А если к вам обратился человек и он, допустим, убийца или какой-нибудь там преступник и попросил вас о помощи? Вы сообщите о нём в полицию?
Nejsmutnější na tom je, že tě někdo musel udat jako obyčejného zločince, jako raněné zvíře, unaveného, unaveného úředníka, jako unaveného, zesláblého, zesláblého, unaveného, úředníka.
Но печальнее всего - на что сам себя обрёк! Как залгавшийся пророк, как замученный зверёк, Как выспренний царёк!
Přijela jsi mě udat?
Ты приехала, чтобы выдать меня?
Mohli bychom ho udat policii za vraždu Maria. Ale neudělali jsme to.
Мы могли выдать его полиции за убийство Марио, но мы этого не сделали.
Jaký mám udat důvod?
И под каким предлогом?
Musíme co nejvíc lidí udat jako nepřátele národa.
Мы должны как можно больше людей назвать врагами нации.
Má se jít udat?
Это же реальность.
Mohla jsem vás udat.
Я ведь могла заявить на вас.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na tomto poli může Abe pouze udat tón, ale nedokáže vymoci výsledek.
Абэ может задавать тон, но не диктовать результаты.
Nyní nastal čas udat konkrétní směr a poskytnout konkrétní záruky ohledně rozšíření.
Сейчас наступило время дать конкретное направление и взять конкретные обязательства в отношении расширеия.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...