udát | Dat | dát | Utah

udat čeština

Překlad udat spanělsky

Jak se spanělsky řekne udat?

udat čeština » spanělština

denunciar delatar

Příklady udat spanělsky v příkladech

Jak přeložit udat do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Měla bys mě udat a žít spokojeně po zbytek života.
Deberías venderme y vivir tranquila el resto de tu vida.
Chodí se občas udat.
Siempre está intentando entregarse.
Pokud jde o druhou možnost, když mě vyženete, můžu vás udat.
Y la segunda opción. si me echan, podría delatarlos.
Jdu se udat policii v Illinois.
Voy a ir a Illinois y me entregaré al Estado.
Vědci odmítají udat ze které, dokud nebudou mít možnost loď prostudovat.
Los científicos se niegan a decir oficialmente de qué planeta se trata, hasta poder estudiar la nave.
Je naše povinnost udat ho.
Debemos entregarlo.
Vaše přítelkyně mě mohla udat.
Su amiga pudo haberme denunciado.
Chtel me udat.
Que si no me iba enseguida, me denunciaba.
Zamyslete se nad tím, paní hraběnko! Udat někoho je hanebnost. A to, co činíte vy, je dokonce vražda.
Piénselo bien, Condesa, la delación es una infamia y lo que Vd. está haciendo es un asesinato.
Ale nemůžeme jim dát jedinou šanci udat princeznu.
Tenemos que pensar en la princesa. No podemos ponerla en peligro.
Jestli je chceme udat, musíme něco vymyslet.
Para utilizarlos, debo encontrar alguna fórmula.
Měli jsme problém s účetními knihami. Prosil jsem ji, aby nic neřekla, ale vaše matka, ať spočívá v pokoji, byla tvrdá, nepřejícná žena, která mě chtěla udat.
Había problemas con los libros y le estaba rogando que me encubriera,. pero su madre, que en paz descanse,. era una mujer especialmente estricta que me iba a denunciar.
Chci udat jistýho Vittoria Cataldiho, Accattona.
Quiero denunciar a Vittorio Cataldi.
Měla jsem v úmyslu odvést děti k otci a udat se.
Mi intención era llevar a los niños con papá y luego entregarme.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na tomto poli může Abe pouze udat tón, ale nedokáže vymoci výsledek.
Abe sólo puede establecer el tono, no puede dictar los resultados.
Nyní nastal čas udat konkrétní směr a poskytnout konkrétní záruky ohledně rozšíření.
Es el momento de dar direccion concreta a la ampliación y de hacer compromisos al respecto.

Možná hledáte...