udát | dát | Utah | uzda

udat čeština

Překlad udat francouzsky

Jak se francouzsky řekne udat?

udat čeština » francouzština

dénoncer donner

Příklady udat francouzsky v příkladech

Jak přeložit udat do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Drahý Franku, jdu se udat, nemohu se vyrovnat s vědomím, že je ten muž obviněn z něčeho, co jsem udělala já..
Je ne veux pas que cet homme soit accusé de ce que j'ai fait.
Půjdeme se udat a necháme je, aby nás pověsili?
On se livre et on les laisse nous pendre?
Měla bys mě udat a žít spokojeně po zbytek života.
Livre-moi, tu seras riche!
Proč mě vůbec chcete udat?
Pourquoi voulez-vous me livrer?
Nemůže se jí zbavit. Chodí se občas udat.
Il passe son temps à aller se rendre.
Bylo to tak nesnesitelné, že jsem se chtěla jít udat.
C'est devenu si intolérable, que J'ai voulu dire la vérité.
Pokud jde o druhou možnost, když mě vyženete, můžu vás udat.
Si vous me chassez, je peux vous dénoncer.
A co když to půjde udat?
Et s'il va à la police?
A kdo tvrdí, že dokáže udat těch 50,000, je šílenec.
C'est dingue.
Vědci odmítají udat ze které, dokud nebudou mít možnost loď prostudovat.
Les scientifiques refusent de se prononcer sur le nom de cette planète avant d'avoir pu étudier le vaisseau.
Je naše povinnost udat ho.
Faisons notre devoir.
Vaše přítelkyně mě mohla udat.
Votre amie, la fille, aurait pu me dénoncer.
Udat někoho je hanebnost. A to, co činíte vy, je dokonce vražda.
La délation est un acte infâme, et votre geste, un crime!
Musíš se jít hned udat! - Je to tvůj bratr!
C'est ton frère!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na tomto poli může Abe pouze udat tón, ale nedokáže vymoci výsledek.
Abe peut juste donner le ton, pas dicter les résultats.

Možná hledáte...