udát | dát | Utah | uzda

udat čeština

Příklady udat portugalsky v příkladech

Jak přeložit udat do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Mohla jsem tě za Silase udat.
Mas não vais, porque senão acaba tudo.
Drahý Franku, jdu se udat, nemohu se vyrovnat s vědomím, že je ten muž obviněn z něčeho, co jsem udělala já..
Não consigo suportar a ideia de que aquele homem está a ser acusado de algo que fui eu que fiz.
Půjdeme se udat a necháme je, aby nás pověsili?
Entregamo-nos e deixamos que nos enforquem?
Proč mě vůbec chcete udat?
Porque me quer entregar?
Pokud jde o druhou možnost, kdYž me vYženete, mužu vás udat.
Quanto à escolha número dois, se me escorraçarem, posso denunciar-vos.
A co když to půjde udat?
E se disser à Polícia?
Jdu se udat policii v Illinois.
Vou para Illinois e entrego-me lá.
Veřejnost nechť přijme běžná opatření a zachová klid, zatímco očekáváme Vláda došla k závěru, že loď pochází z jiné planety. Vědci odmítají udat ze které, dokud nebudou mít možnost loď prostudovat.
O público está avisado para tomar medidas de precaução e para se manter calmo enquanto esperamos. até que tenham tido uma oportunidade para estudar a nave.
Je naše povinnost udat ho.
É nosso dever entregá-lo.
Vaše přítelkyně mě mohla udat.
A sua amiga podia ter-me denunciado. Porque não o fez?
Ale nemůžeme jim dát jedinou šanci udat princeznu.
Mas, não podemos arriscar-nos com a princesa.
Musíš se jít hned udat!
Deves ir já à polícia!
Jsi spokojený? To tys ho chtěl udat!
Deves estar contente, visto que o querias denunciar.
Zabil jsem vaši matku. Měli jsme problém s účetními knihami. Prosil jsem ji, aby nic neřekla, ale vaše matka, ať spočívá v pokoji, byla tvrdá, nepřejícná žena, která mě chtěla udat.
Havia problemas com os livros e eu estava-lhe a pedir que me encobrisse, mas sua mãe, paz à sua alma, era uma mulher, especialmente rígida, que me iría denunciar.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na tomto poli může Abe pouze udat tón, ale nedokáže vymoci výsledek.
Abe só pode determinar a tendência geral, não pode ditar os resultados.

Možná hledáte...