a la letra spanělština

přesně, doslovně, doslova

Překlad a la letra překlad

Jak z spanělštiny přeložit a la letra?

a la letra spanělština » čeština

přesně doslovně doslova dokonale

Možná hledáte...

a | la | letra