interpretační čeština

Překlad interpretační spanělsky

Jak se spanělsky řekne interpretační?

interpretační čeština » spanělština

interpretativo

Příklady interpretační spanělsky v příkladech

Jak přeložit interpretační do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Vyhrála jsem cenu za interpretační tanec, takový trochu indický.
Gané un premio por baile interpretativo, un poco indio.
Oh, interpretační tanec.
Baile interpretativo.
Tomuto subjektu by pak byly nepřímo poskytnuty určité historické a interpretační údaje týkající se ostatních subjektů.
Este sujeto es entonces indirectamente provisto de ciertos datos históricos e interpretativos concernientes a sus compañeros.
Jsem interpretační umělec a vy tvůrčí, zůstaň tu, potřebuju tě.
De un artista de la interpretación a un artista creativo, quédate.
Nezapomeňte, ve čtvrtek večer bude interpretační tanec.
Recuerden que el jueves hay danza.
Ježíše si představuju jako krasobruslaře v bílým kostýmu, co předvádí interpretační tance mý životní pouti.
Me gusta pensar en Jesús como un patinador artístico que usa un traje blanco y hace bailes interpretativos sobre acontecimientos de mi vida.
Interpretační uhlazený tanec.
Interpretación de danzas urbanas.
Hraje list. Je to interpretační.
Es interpretativo.
Škoda, že můj jedinej bobřík byl za interpretační tanec.
Lástima que mi única medalla fuera en baile interpretativo.
Další šlamastyka, kterou jsi způsobil ty a ty tvoje střelený interpretační tance.
Otro desastre causado por ti y tus torpes bailes interpretativos.
To je tradiční vlkodlačí interpretační tanec určený k vyvolávání jiných vlkodlaků.
Es el tradicional baile interpretativo del hombre lobo. hecho para convocar a otros hombres lobo. Muy elegante.
Potřebujete vytáhnout 7-bitový interpretační kód.
Tiene que extraer el código de operaciones interpretativo de 7 bits.
Takže teď máme interpretační protokol, který nám pomůže odhalit všechny obrazy z Harringtonova paměťového paláce.
Ahora tenemos un protocolo de interpretación para ayudarnos a desentrañar todas las imágenes del palacio mental de Harrington.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Není samozřejmě nutné zapojit velké interpretační umění, abychom rozpoznali nešikovný pokus vyhnout se přiznání, že Merkelová byla cílem amerických tajných služeb v minulosti.
Claro que no hace falta mucha perspicacia para reconocer en ella un torpe intento de no admitir que los servicios de inteligencia estadounidenses vigilaron a Merkel en el pasado.
Výsledné interpretační efekty pak bereme jako samozřejmost: překvapivá rozuzlení, fascinující situace a nutkání číst nebo se dívat až do konce.
Estamos acostumbrados a los efectos narrativos de los cuentos: finales con sorpresa, tramas de intriga, el suspenso que nos obliga a leer o mirar hasta el final para ver qué sucede.
Psychologové zdůrazňují, že lidské myšlení má interpretační základnu: lidé si pamatují příběhy a nechávají se jimi motivovat, zejména poutavými příběhy o skutečných lidech.
Los psicólogos han enfatizado que el pensamiento humano tiene una base narrativa: la gente recuerda las historias -y es motivada por ellas-, en especial las historias de interés humano sobre personas reales.

Možná hledáte...