investigadora spanělština

výzkumník, vyšetřovatel, badatel

Význam investigadora význam

Co v spanělštině znamená investigadora?

investigadora

Persona que investiga en el campo de su profesión o como actividad propia de su oficio.

Překlad investigadora překlad

Jak z spanělštiny přeložit investigadora?

investigadora spanělština » čeština

výzkumník vyšetřovatel badatel

Příklady investigadora příklady

Jak se v spanělštině používá investigadora?

Citáty z filmových titulků

Me han dicho que se ha formado una comisión investigadora.
Prý je ustanovena vyšetřovací komise. - Ano, přijdou se na tebe podívat.
Helen es investigadora.
Helen jezdí se mnou jako kolegině.
Como mi investigadora.
Jako moji asistentku.
Por lo tanto, he decidido convocar una Comisión Investigadora Presidencial para mañana en Los Ángeles.
Proto jsem se rozhodl svolat na zítřek do Los Angeles prezidentskou vyšetřovací komisi.
La mayor noticia desde la llegada a la luna es que dos simios han hablado, repito, hablado, ante la Comisión Investigadora Presidencial.
K největší události od přistání na Měsíci došlo, když dvě opice promluvily, opakuji, promluvily k Prezidentské vyšetřovací komisí.
El uso continuado de instrumentos de tortura ha sido demostrado por la Comisión Investigadora.
Pokračující užívání mučidel bylo předváděno vyšetřovací komisí.
Bueno, teniente, voy a confiar. en que su imaginación investigadora es un poco mejor que la de su subalterno.
Poručíku, věřím a doufám, že máte o vyšetřování jiné představy než váš podřízený.
Contactar con la Comisión Investigadora de Tiburones.
Budete muset kontaktovat odborníky na žraloky.
La inspectora Moore es una de las primeras mujeres que se hace investigadora de homicidios.
Inspektorka Mooreová je první žena, která vyšetřuje vraždy.
No eres una investigadora.
Nejsi investigativní žurnalista.
La comisión investigadora de Asuntos Administrativos, que yo fundé, es un éxito.
Celostranický výbor pro administrativní záležitosti, který jsem založil, ukáže, kdo má úspěch.
Soy una investigadora empedernida.
Jsem oddaná práci.
Sus días de violencia en Central City se acabaron gracias a la investigadora Megan Lockhart.
Jeho dny násilného mrzačení v Central City byly ukončeny soukromou detektivkou Megan Lockhartovou.
El Truquero casi lo ahogó por su relación con la investigadora Lockhart.
Byl jste Tricksterem málem utopen kvůli vašemu spolčení se soukromou detektivkou Megan Lockhartovou. Máte nějaký komentář?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Una comisión investigadora holandesa admitió más tarde que el batallón holandés de la ONU había sido, de hecho, cómplice de ese crimen de guerra.
Nizozemská vyšetřovací komise později přiznala, že jejich prapor OSN měl na válečném zločinu spoluvinu.
Sin embargo, el crédito de semejante sistema depende de la capacidad de los inquisidores para mantener unas normas científicas independientes de intereses especiales dentro y fuera de la comunidad investigadora.
Věrohodnost takového systému však spoléhá na schopnost vyšetřovatelů prosazovat vědecké standardy, jež jsou naprosto nezávislé na zájmových skupinách, jak uvnitř vědecké obce, tak mimo ni.

Možná hledáte...