investments čeština

Příklady investments spanělsky v příkladech

Jak přeložit investments do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Budova Daily Planet byla dostatečně připojištěná. dceřinou společností Lex Corpu nazývanou Lexell Investments.
El edificio del Daily Planet tenía un seguro adicional a través de una filial de Lex Corp llamada Inversiones Lexell.
Ale když jsi tak přesvědčená, že Lex je ušlechtilost sama. měla by jsi se ho zeptat na Lexell Investments. a na pojistku, kterou dostal za Daily Planet.
Y si tan segura estás de las buenas intenciones de Lex pregúntale sobre Inversiones Lexell y la póliza de seguro adicional que tenía el Daily Planet.
Lexell Investments dostal za tu pojistku Daily Planet hromadu peněz.
Inversiones Lexell tenía un seguro adicional para el edificio del Daily Planet.
Frederick Carter Investments.
Inversiones Frederick Carter.
Na začátek, ze Sound Investments, pan Mark Found.
Para empezar, de Sound Investments, el señor Mark Found.
Patrice National Investments, 22té patro.
Inversiones Nacionales Patrice, piso 22.
Ale na papíře je spojení mezi Warner Investments a Alim.
Hay un rastro de papel entre Inversiones Warner y Alí.
Muž, který se jmenuje Adamson spolu s Meyers Investments Ltd dováží tyto traktory pro prodej v Thajsku.
Un hombre llamado Adamson, con la compañía Meyers Investments Ltd importó los tractores para distribuirlos en Tailandia.
V Číně je Lau Security Investments synonymem pro dynamický růst.
En China, Valores LSI representa un crecimiento dinámico.
Johanssen Investments.
Inversiones Johanssen.
Royal Grace Investments.
Investigaciones Royal Grace.
Ukázalo se, že Royal Grace Investments vlastní budovu, kde mají byty Jessi a Cassidy.
Inversiones Royal Grace vacía el edificio en el que Cassidy y Jessi tienen un apartamento.
Oleon Investments.
Inversiones Oleon.
HalliCom Investments.
Inversiones HalliCom.

Možná hledáte...