inzerovat čeština

Překlad inzerovat spanělsky

Jak se spanělsky řekne inzerovat?

inzerovat čeština » spanělština

impulsar anunciar

Příklady inzerovat spanělsky v příkladech

Jak přeložit inzerovat do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Těžko můžeme inzerovat v časopisech a novinách.
Difícilmente podríamos poner anuncios en revistas y periódicos.
Neměl jste žádné právo inzerovat naši přítomnost v tomto podřadném hotelu.
No tenías derecho a publicitar nuestra presencia en este hotel de tercera.
Jenže to inzerovat nejde.
Larry, no puedes hacer publicidad de eso.
Samurajové bez pána musí inzerovat.
Los samuráis sin maestro deben anunciarlo.
Změnili Ultra Cola smlouvy, takže nemohou inzerovat uvnitř školy a díky malému zhroucení slečny Li to nemůže nikdo vystopovat až k tobě.
Cambiaron el contrato de Ultra Cola así que no pueden publicitar en la escuela. Y gracias a la locura de la señorita Li, nadie te culpa.
Ale i přesto nehodlám inzerovat ve vašem časopise.
Pero no voy a poner avisos en la revista.
Možná pak budou zase inzerovat v magazínu.
Quizá vuelvan a poner avisos en la revista.
Takže platí. Budu masivně inzerovat ve vašem magazínu.
Voy a comprar un gran aviso en su revista.
Drahá, když se dostaneš do mého věku a blíží se konec tvý zaruční doby,. vyplatí se inzerovat.
Cuando llegas a mi edad y se acerca tu fecha de caducidad es bueno anunciarse.
Nebudeš u nás inzerovat. Minutku.
Ay, Dios nos libre de que se arrugue tu chaqueta.
Budeš u nás inzerovat?
Muchas gracias por venir.
Začal jsem inzerovat jako 24-hodinový instalatér.
Pues, empecé a poner avisos como fontanero las 24 horas.
Jsme jediná země na světě kde je dovoleno inzerovat tento druh léků přímo spotřebitelům.
LO HICE POR MI Somos el único país del mundo que permite que drogas de ese tipo se promocionen directamente al consumidor.
Jo, a jestli ho najdeme, nebudu lidem inzerovat, ať se k nám přijdou připojit.
Sí y si lo encontramos, vamos a empezar a llamar a la gente para que nos acompañe.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ze stejného důvodu, pro který Coca-Cola a Pepsi-Cola utrácejí miliony dolarů v konkurenčním boji - kdyby obě firmy přestaly inzerovat, jejich tržní podíl by se nijak dramaticky nezměnil.
Por la misma razón que la Coca-Cola y la Pepsi gastan millones para competir. Si ambas dejaran de anunciarse su correspondiente porción de mercado no cambiaría mucho, aún cuando habría cambios, obviamente, si sólo una de ellas hiciera publicidad.
Nadnárodní inzerenti, kteří touží po přístupu na obrovský saúdský trh, byli nepokrytě informováni, že budou-li na Al-Džazíře inzerovat, přijdou o lukrativní kontrakty.
A los anunciantes multinacionales que codiciaban el gigantesco mercado saudita se les informó, en términos para nada confusos, que perderían contratos jugosos si hacían publicidad en Al Jazeera.
Oslavovat, inzerovat a propagovat nové inovace, než se stanou všeobecně přijímanými, potřebujeme pouze v případě, že je jejich úspěch zpochybnitelný.
Necesitamos celebrar, publicitar y hacer propaganda sobre las innovaciones sólo cuando su éxito es cuestionable y antes de que hayan sido aceptadas por el público general.

Možná hledáte...