absence čeština

Překlad absence švédsky

Jak se švédsky řekne absence?

absence čeština » švédština

frånvaro bortavaro

Příklady absence švédsky v příkladech

Jak přeložit absence do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Pro tu mluví charakter obžalovaného jeho vojenská historie, absence zločinů anebo nezákonné činnosti.
Vi skulle kunna kalla vittnen som kan bedyra hans karaktär, krigsmeriter och att han aldrig varit kriminell.
Užití antikoncepce, prípadne absence mužova vyvrcholení.
Användande av preventivmedel. eller möjligen, utebliven ejakulation för mannens del.
Vrahův podpis je nezaměnitelný. Stav orgánů, absence záchytných bodů.
Tillvägagångssättet är omisskänneligt. inga ledtrådar.
Ten papoušek definitivně zemřel a když jsem ho koupil před půl hodinou. ujišťoval jste mě, že jeho úplná absence pohybu. je způsobená únavou a vyčerpaním z dlouhého skřehotání.
Denna papegoja är definitivt avliden, och när jag köpte den för knappt en halv timma sedan. försäkrade du mig att dess totala brist på rörelse. berodde på att den är trött och sov ut efter en kraftig blåst.
Z důvodu její absence nemohou žalobci předložit případ a proto obhajoba žádá, aby obvinění bylo staženo.
Därmed saknas bevisning för åtal och vi yrkar nedläggning av målet.
Absence zlého úmyslu.
Utan ont uppsåt.
V mém oslabeném stavu bych mohl uklouznout na schodech a utrpět další školní absence.
Jag är så svag att jag kan ramla i trappan och bli borta ännu längre från skolan.
Absence Audrey mě tíží víc než jsem předpokládal.
Audreys försvinnande berör mig på oväntade sätt.
A za den absence vás vyhodil?
En dags frånvaro och han sparkar er?
Jenže absence spánku nevysvětluje ty postřelené policisty. Nebo ty neobvyklé výsledky pitev Williga a dr. Grissoma.
Sömnutplåning förklarar inte varför poliserna sköt varann eller Willigs och Grissoms obduktionsresultat.
Víš proč jsem měl absence.
Du vet ju varför jag var borta!
Je absence slušnosti u Q vrozená nebo je spojená s nějakým evolučním procesem, souvisejícím s vaši všemohoucností? Cože?
Har Q aldrig kunnat uppföra sig eller är det resultatet av en naturlig utvecklingsprocess som följer av allsmäktighet?
Z důvodu absence oficiální odezvy. na mou žádost o znovu-otevření případu mé sestry, vás žádám o plné nasazení všech prostředků FBI. k pátrání po Alexi Krycekovi.
Då jag inte fått svar på min begäran att ta upp min systers fall ber jag att byrån ägnar fulla resurser åt jakten på Alex Krycek.
Naprostá absence jakýchkoli zhmožděnin nebo oděrek. potvrzuje domněnku, že k poranění mrtvé došlo bez předchozího zápasu.
Frånvaron av blåmärken och sår antyder att skadorna tillfogades utan kamp.

Možná hledáte...