funus | fundus | fugue | funds
C2

fungus angličtina

houba

Význam fungus význam

Co v angličtině znamená fungus?

fungus

houba an organism of the kingdom Fungi lacking chlorophyll and feeding on organic matter; ranging from unicellular or multicellular organisms to spore-bearing syncytia
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Překlad fungus překlad

Jak z angličtiny přeložit fungus?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako fungus?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »

Příklady fungus příklady

Jak se v angličtině používá fungus?

Citáty z filmových titulků

What's that hairy fungus all over it?
Co je to za chlupatou houbu?
Some fungus, eh, doc?
Houba, doktore?
I thought that was fungus with buttons.
Myslel jsem, že to je houba s knoflíky.
Like a fungus.
Jako klíště.
Yellow jaundice and fungus.
Žloutenka a plísně.
Grew like a fungus.
Rostly, jako houby po dešti.
Is it a plant or. some kind of fungus?
Je to nějaká rostlina. nebo snad houba.
The food supply was attacked by an exotic fungus.
Zásoby jídla napadla exotická plíseň, a byly téměř zničeny.
Remember, tempus fungus.
Pamatuj, tempus fungus.
Like cozying up to a piece of fungus.
Jako přitulit se k slizu.
Jungle fungus will damage and pigment your skin.
Plísně poškodí a zabarví vaši pokožku.
It doesn't look like root matter. More like mold or fungus of some kind.
Nevypadá to jako kořen, spíš jako plíseň nebo nějaká houba.
LEAVE IT IN THE BATHROOM THEY WASH THEIR HANDS, REAL FUNGUS GROWS ON THE FINGERS.
Nechte ho v koupelně kdo si umyje ruce, prsty mu obrostou opravdickou plísní.
The knucklehead! The fungus face!
Sardinko, Chcípáčku!

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »