erb | very | vert | verš
A2

verb angličtina

sloveso

Význam verb význam

Co v angličtině znamená verb?

verb

the word class that serves as the predicate of a sentence sloveso a content word that denotes an action, occurrence, or state of existence
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

Překlad verb překlad

Jak z angličtiny přeložit verb?

verb angličtina » čeština

sloveso

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako verb?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady verb příklady

Jak se v angličtině používá verb?

Citáty z filmových titulků

Get to the verb.
Tak říkej.
Conjugate me a verb.
Vyčasuj mi sloveso.
You never pushed a noun against a verb except to blow up something.
Nikdy jste nesložil větu, kterou byste se nesnažil něco nafouknout.
It's a verb we often use on Earth.
Je to slovo, které se často užívá na Zemi.
The verb to follow,.other reasons.
Další slovo,.jiné důvody.
Another irregular verb - I give confidential press briefings, you leak, he's been charged under Section 2A of the Official Secrets Act.
Další z nepravidelných sloves, že ano? Já konám důvěrné schůzky s tiskem, ty žvaníš, on je obviněn podle paragrafu o služebním tajemství.
I am the verb, sir.
Já jsem sloveso, pane.
So, no, I'm gonna make it real easy on you, okay? All you have to do is tell me the verb that makes this sentence true.
Zkuste mi říct sloveso, které se do téhle věty hodí.
Okay, what verb that we used today is the most powerful?
Které sloveso je nejdůraznější?
Well, um, sir, that's almost impossible, um. Most of my students don't even know what a verb is.
To půjde těžko, studenti ani netuší, co je to sloveso.
I'm warning you guys. I am a verb away from vacating'these premises.
Jsem jen kousek od toho odsud zmizet.
Conjugate the verb.
Časujte to sloveso.
Yes, conjugate the verb.
Jo, časujte to sloveso.
Yo comprendo. Conjugate the verb, for pity's sake.
Tohle musí být určitě to místo.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »