chlév | Cheb | chloé | chlup

chléb čeština

Význam chléb význam

Co znamená chléb?

chléb

druh kvašeného pečiva z mouky a vody  Koupil jsem k večeři dva bochníky chleba.  Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim zákazníkům bochník nebo krajíc chleba  Koupil jsem k večeři dva chleby. přen. zaměstnání, živobytí  Nechci mu ujídat chleba.

Synonyma chléb synonyma

Která slova mají podobný význam jako chléb?

Skloňování chléb skloňování

Jak se skloňuje chléb?

chléb · podstatné jméno

+
++

Příklady chléb příklady

Jak se používá chléb?

Jednoduché věty

Tento chléb je velmi chutný.
Pekla chléb.
Více něž chléb potřebuje člověk být žádaný ve společnosti.
Tom naučil Marii péci chléb.
Tom naučil Marii, jak se peče chléb.
Je chléb?
Snídával chléb.
Pekla v troubě chléb a koláče.
Dal mi chléb a mléko.
Chléb je hnědý.
Chléb je čerstvý.
Mám rád chléb.
V Německu je oblíben černý chléb.
Tenhle chléb vypadá výborně.
Dítě jí chléb.
Krájím chléb nožem.

Citáty z filmových titulků

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého.
Pamatuj si, tohle je chléb.
Určitě by bylo hrozné. vidět matku, jak tam sedí v hadrech, jí plesnivý chléb a podobné věci.
Alespoň my, kteří si zasloužíme svůj denní chléb.
Dnes jsem upekla jen rozinkový chléb.
Chléb s máslem?
Vemte si ještě chléb s máslem, pane Allnute.
Otče náš, jenž jsi požehnaná mezi ženami, chléb vezdejší dej nám a požehnaný plod života. Pros za nás hříšné, posvěť se jméno tvé, buď vůle tvá.
Otče náš, Matko Boží, chléb náš vezdejší dej nám dnes a bobky a hovna a bobky. Hovna!
Dneska jste pekla a já z vás cítím čerstvý chléb.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A tady je pečené kuře, čerstvé brambory, kukuřičný chléb a jablečný koláč.
Dělám lžičkový chléb.
Také ke vdovám a sirotkům. Kdybychom příliš štědře odměnili jeho, bohužel okrádali bychom o chléb zase je.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše hříchy.
Bílý chléb.
Tři děti jedí chléb namočený do vody.
Dal jim ho jejich učitel, který je nechává chléb jíst v jeho přítomnosti, protože se bojí, že by jim ho vzali jejich rodiče, kdyby ho donesli domů.
Poskytneme rolníkům novou půdu. Lesy a pole, zem a chléb. Pro Německo!
Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. a odpust nám naše viny, Tady.
Paule, kup maso a chléb!
Každý hulvát, který potřebuje vyjádřit svůj vztek na úkor pravidel slušného chování, zjistí, že bude obědvat chléb a vodu.
První maso, teď chléb.
Chléb, cukr, čaj, ale rychle.
Všichni do hostince, čaj pro všechny, chléb, láhev.
Namaž si to na nějaký chléb.
Ten zatracený ničema Pistol, o kterém všichni víme, že je to budižkničemu, za mnou přišel, nabídnul mi chléb a sůl a chtěl, ať ten pórek sním.
Chléb!
Někteří lidé si svůj chléb obstarávají v noci.
Teď jsem mohl opravdově říci, že jsem si vydobyl svůj chléb.
Chléb.
Pane, požehnej chléb náš vezdejší. Amen.
Ježíši, synu Boha Otce, tys živoucí chléb z nebes.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pro většinu ruských občanů se hospodářská prosperita a televizní zábava staly moderním ekvivalentem vzorce panem et circenses (chléb a hry) římských časů.
Pomineme-li skutečnost, že chléb v Babylonii byl pravděpodobně zdravější než dnešní strojově upravovaný produkt, pak se dnešní cena unce zlata příliš neliší a rovná se přibližně 600 bochníkům.
Dětem se prý růžový chléb líbil.
Mohlo jít o chléb a občas tomu tak bylo.
Jádrem problému nejsou zbraně versus chléb, ale zbraně versus chléb versus daně.

Možná hledáte...