čeština | angličtina | němčina | ruština
DOKONAVÝ VID dobýt NEDOKONAVÝ VID dobývat

dobýt čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená dobýt?

dobýt

násilně získat kontrolu (nad územím) získat těžbou

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako dobýt?

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje dobýt?

dobýt · sloveso

Věty Česká databáze vět

Jak se používá dobýt?

Citáty z filmových titulků

Syn Skotska, jenž dobyl Anglii a je nyní jednou z nejdůležitějších postav diplomatického světa ve městě Londýně.
Vaše Excelence, naše věda je hrdá, že připojila nepatrné vítězství k těm, kterých dobyl náš veliký Maršál.
Tuto pevnost lze dobýt a ji dobudu.
Ten by dobyl Itálii vítězství.
Kde jsi byl? Ach, vrátil jsem se do Států. Teď musím dobýt město.
Kdysi dávno se celá armáda snažila dobýt město zvané Trója, ale vůbec to nešlo.
Nevěděl jsem, že chcete znovu dobýt svět.
Nenávidím slovo dobýt.
Jak se na to dívám, chtějí z domorodců udělat vojáky a dobýt celou Afriku.
Přinesl jsi zbraně a prach, abych dobyl Jižní Ameriku?
Váš král by si určitě nepřál, abych se urazil, byl jste poslán na tajnou misi, kapitáne, abyste mi pomohl dobýt Jižní Ameriku, bude to úspěch i Anglie.
Že bys je mohl dobýt láskou?
Dobyl Parthii a severní země, když jsi byl ještě chlapec.
Ale netvrďte mi, že není stálou hrozbou pro vaše zásobovací línie, že to není otevřená rána na vašem boku, nebo že nemůžete dobýt Egypt bez dobytí Tobruku.
Společně můžeme dobýt celý svět.
A poletí zas a znovu. Dokud se nepodaří přistát a dobýt Měsíc.
Ne, musíme pevnost dobýt, než dorazí posily.
I ty musíš nějaký dobýt.
Řekl jsi, že jste shromáždili sestavu lodí a chystá se nás dobýt.
Teď musím dobýt město.
Kdysi dávno se celá armáda pokoušela dobýt místo zvané Trója,. ale k ničemu to nevedlo.
Nenávidím slovo dobýt. Je to návrat.
Dobýt!
To co zbylo není s to ani udržet Ant Hill, natož dobýt.
Ani jednou jste neřekl, že vaši muži mohou dobýt Ant Hill.
Jestliže ho vůbec nějací vojáci na světě mohou dobýt. tak získáme Ant Hill.
Věděl jsem že jsme měli dobýt Ant Hill, ale utíkali jsme zpět.
Možná šlo o chybu v rozhodování na naší straně. Na druhou stranu, pokud by byli vaši muži statečnější, mohli ho dobýt.
Dovolte mi uvolnit vaší mysl. Nechceme vaši planetu dobýt.
Můžete dobýt zemi, pobít lidi, ale národ nezanikne.
Tak tohle je ta žena, kterou musel Krassus dobýt osmi římskými legiemi!
Ale tato jména a místa a zemi bylo potřeba dobýt.
Musíme dobýt zpět velký hyperboloid a také důl.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nebylo by pro těžké přesvědčit obyčejné Rusy, nalomené dnešní xenofobní propagandou, že Tbilisi, Sevastopol, Astana i Tallinn patří Rusku a že je třeba je dobýt silou.
K velkému údivu revolučních partyzánů to ale vláda se svým plánem dobýt ztracenou oblast myslela naprosto vážně.
Levice možná nebude schopna nalézt skutečné odpovědi na všechny své nesnáze, ale pomocí celého spektáklu pragmatických politik a rétoriky je schopná znovu dobýt své pozice.
Kdyby toto několikaleté hromadění peněz bývalo vedlo k vítězství, možná by Janovi jeho svévolné metody prošly; jakmile však utrpěl porážku ve Francii, vzbouřila se proti němu skupina baronů a dobyla Londýn.
Německu se nepodařilo položit na lopatky Francii a poté dobýt Rusko.
Ibn Saúd dokázal dobýt a sjednotit obrovské území Arabského poloostrova, dát mu název podle svého rodu a odcizit, rozdělit a ovládnout své bratrance a bratry s cílem založit skrz své syny jasnou a nezpochybnitelnou nástupnickou linii.
V celém arabském světě se na pád Bagdádu z 9. dubna pohlíží jako na den hanby, připomínající 5. červen roku 1967, kdy Izrael během pouhých sesti dní porazil vojska tří arabských zemí a dobyl Západní břeh, pásmo Gazy a východní část Jeruzaléma.
Jak mohou německé firmy dobýt svět, když musejí bojovat s jednou rukou svázanou jejich vlastní vládou a dělnictvem?

Možná hledáte...