čeština | angličtina | němčina | ruština

environmentální čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená environmentální?

environmentální

vztahující se k prostředí; vztahující se k životnímu prostředí;  Vedení podniku nese značnou sociální a environmentální odpovědnost.

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako environmentální?

environmentální čeština » čeština

týkající se prostředí

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje environmentální?

environmentální · přídavné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá environmentální?

Citáty z filmových titulků

Mengele jistě zná každý sociální a environmentální detail který musí být reprodukován.
Infekční anebo environmentální.
Když stoupne horečka, budeme vědět, že je to infekce. Když nestoupne, je to environmentální.
Zůstává environmentální.
Environmentální taky nedává smysl.
To znamená, že je to infekční anebo environmentální, a když to není infekční.
Sarkoidóza není infekční anebo environmentální.
Jestli sarkoidóza 2 environmentální příčiny, tak ještě i jiné.
Anebo jak jsem říkal předtím, nemusí to být environmentální anebo infekční.
Zapomeň na environmentální.
Jeho primárním zájmem jsou přírodní a environmentální katastrofy, které začaly v roce 1985 událostí nula u jezera Reiden.
Pokud se ponoříte hlouběji do biologie včel, uvědomíte si, že včely jsou obrazem harmonie a soudržnosti, jenž sleduje. zcela přesně environmentální a související okolnosti.
Environmentální terapie.
Není mnoho toho, o čem jsme dnes mluvili dávno známo a zohledněno v environmentální legislativě?
Obvykle ho environmentální skenery neodhalí ale kdyby jsme je nastavili na hledání.
To je opravdový problém, ale musíme zvážit. environmentální. evangelismus. přínos toho, že tady natočíme film. naproti tomu, jaký skutečný vliv to. že přivezeme naše kamery a auta tam, kde chceme ten film točit.
Radši bych pracoval v environmentální oblasti.
Globální lidská populace se stala problémem jen kvůli naší kolektivní spotřebě, na úkor environmentální udržitelnosti.
Žádné environmentální faktory, O kterých bys věděl.
Jdi do obýváku, podívej se šedé skříně, otevři třetí šuplík, a uvidíš kopie práce pro všechny environmentální skupiny.
Dost slabé na environmentální.
Zavrhli jsme environmentální způsobení, protože manželka byla zdravá.
Vzdělávání, zdravotní péče, environmentální problémy.
Když nestoupne, je to environmentální.
Všichni v podstatě pracují na stejném cíli, a tím je, že musí maximalizovat zisky bez ohledu na sociální nebo environmentální dopady.
Byl to nějaký specialista přes environmentální design.
V New Yorku jim je nazývají environmentální policií.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nikdo však nepopírá, že se svět příliš zkomplikoval na jednoduchou všezahrnující teorii, která by vysvětlovala spletité ekonomické, technologické, demografické a environmentální posuny.
Environmentální zkáza delty je součástí obecnějšího příběhu: zkorumpované firmy podnikají ruku v ruce se zkorumpovanými vládními činiteli.
Navzdory mnoha dřívějším slibům, že dojde k sanaci, zůstává Ogoniland v environmentální agonii, zbídačený a přiotrávený ropným průmyslem.
Akutním problémem jsou rozdílné názory na globální environmentální politiku: Amerika stanula na lavici obžalovaných kvůli svému odmítnutí podepsat Kjótský protokol.
Bakterie, priony, paraziti, ba dokonce environmentální faktory by se mohli náhle proměnit způsobem, který by pro nás byl zhoubný.
Téměř veškerá environmentální pomoc - podle OECD zhruba 21,5 miliardy dolarů - se utrácí za opatření související se změnou klimatu.
Téměř čtyři desítky let nato se však tato bitva stále zaměřuje na vysoce ziskové snahy vyvinout léky a postupy umožňující léčbu nemoci a přitom prakticky ignoruje environmentální faktory, které ji způsobují.
Měli bychom si vzít na mušku spíš známé environmentální karcinogeny - nejen tabák, ale také radiaci, sluneční svit, benzen, rozpouštědla a některé léky a hormony.
Zaprvé, stanovit správnou cenu fosilních paliv znamená zohlednit jejich skutečné environmentální náklady.
Ačkoliv jsou environmentální a zdravotní náklady naší měnící se stravy široce doložené, zůstává tento problém do značné míry bez odezvy.
Nové energetické a environmentální technologie v budoucnosti nepochybně budou pohánět růst.
Ve snaze dospět k vyváženější společnosti, která slučuje hospodářskou prosperitu, sociální soudržnost a environmentální udržitelnost, Bhútán proslul prosazováním hrubého národního štěstí namísto hrubého národního produktu.
Můžeme ovšem říct, že všechny z nejšťastnějších zemí zdůrazňují rovnost, solidaritu, demokratickou zodpovědnost, environmentální udržitelnost a silné veřejné instituce.
Na americké environmentální přístupy ke změně klimatu či genetickým modifikacím potravin se snáší obdobná kritika.
Ovsem později, v 70. letech, do velké míry v důsledku environmentální paniky sířené knihou Rachel Carsonové Tiché jaro (Silent Spring), přestaly zahraniční humanitární agentury a organizace OSN DDT podporovat a jeho použití postupně upadalo.
Ekonomická a environmentální krize, jimž čelíme, jsou příliš naléhavé na to, abychom hrály hry, jež mají vzbudit zdání mezinárodní jednomyslnosti.
Investiční banky se hodnotí podle mnoha měřítek, stejně jako univerzity - od akademických výsledků po schopnost řídit svou environmentální stopu či přitažlivost pro homosexuální studenty.
Namísto zaměření pozornosti výhradně na příjmy, udržitelný rozvoj pobízí města, země a svět, aby se soustředily na tři cíle zároveň: ekonomickou prosperitu, sociální inkluzi a environmentální udržitelnost.

Možná hledáte...