čeština | angličtina | němčina | ruština

facto čeština

Příklady facto příklady

Jak se používá facto?

Jednoduché věty

Práce byla de facto skončená.

Citáty z filmových titulků

Bojím se, že to bude dost těžké. protože nám tu o vlastně nic neřekli. a de facto jsme v této síni neviděli Doris Attingerovou.
Pan Scott byl de facto zatčen.
Ten, co chce koupit loď Bluestar - za pět milionů dolarů, de facto neexistuje. - Neexistuje.
Ipso Facto, Rigor Mortis.
Od této chvíle jsem de facto velitelem tohoto okrsku.
To jediné, co de facto umí, je udržovat lidi při životě.
Při veškeré úctě, Humphrey, šéfy státní správy jsou de facto tajemník kabinetu společně se stálým tajemníkem ministerstva financí.
Je to de facto dynamit.
Packardovi používají banky Savings and Loan z Twin Peaks k podpoře projektu Ghostwood, ale banka drží tyto informaci de facto v tajnosti.
Jestli sere ten džob i lidi a de facto sem musíš i ve volnu, proč neskončíš?
Tak, pane Barnesi, vy jste zničil Sida. Vy jste de facto ztratil jakoukoli šanci, že najdete tu holčičku.
De facto tam nebude mluvit vůbec.
Ačkoliv Corrada Soprana propustili z vězení ze zdravotních důvodů, zdroje ze strany obžaloby tvrdí, že jeho synovec Anthony Soprano zůstává de facto bossem mafie v North Jersey.
De facto, je také stále otevřený.
Pan Scott byl de facto zatčen. Jsme na Enterprise a pokračujeme v pátrání.
Chtěl bych, abyste, pane rektore, věděl, že jsem doporučil jednu práci, která by de facto neměla být doporučena.
Ano, ano. Corpus Delicti, Ipso Facto, Rigor Mortis.
Ipso facto, coitus interruptus.
Ber to tak, že sis de facto kádrově polepšil.
Jejich loď byla de facto otrokářská loď, vyvržená na Zemi bez možnosti vrátit se tam, odkud přišla.
On vám de facto to místo dluží.
Vy jste de facto ztratil jakoukoli šanci, že najdete tu holčičku.
De facto, je to pořád náš občan.
Ipso facto.
Pane prezidente, teď jsme de facto ve válce s Ruskem.
De facto je vydíral a řekl, že prozradí jejich tajemství, a dostával všechny honoráře.
Královna jmenuje guvernéra, ale stále zůstává de facto hlavou státu.
Jako tvůj de facto poradce ti radím to tu hned zavřít.
Ten rok, co u Andrew bydlel, dělal to jen s jedním týpkem. Jenom spolu ale honili, což se de facto nepočítá.
De kurva facto.
De facto jsi naplánovala moji svatbu a zasloužíš si dostat zaplaceno.
Tento zákon v podstatě umožňuje soukromým osobám přístup k pozemkům, které již de facto vlastní. Žádám pana předsedu o slovo.
De facto je to světec.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Německá marka dnes na Balkáně funguje jako de facto společná měna.
Korunní princ Abdalláh, jenž v Saúdské Arábii de facto vládne namísto svého nezpůsobilého nevlastního bratra, krále Fahda, velmi touží být pokládán za stoupence reforem.
V roce 1999 se v Argentině růst de facto zastavil a země se dostala do hluboké krize.
Vynucování tržní disciplíny se v tomto případě de facto rovná usilování o nestabilitu.
Vesničtí předáci z provincie An-hui ze zoufalství zahájili experiment, v jehož rámci byla země vrácena rolníkům - byla to de facto privatizace, která ovšem šla proti oficiální politice státu.
Zájmy firem, jež jsou de facto schopné koupit si volby, podkopávají základní principy demokracie.
Ve skutečnosti veřejná poptávka v eurozóně zůstala v posledních třech letech de facto konstantní, zatímco v USA se podstatně snížila.
Většina západoevropských zemí se přinejmenším de facto shodla na neetnické a nenáboženské definici.
S výjimkou příležitostných pozvání ke konzultacím jsou de facto vyloučeny z rozhodování o budoucích strukturách Evropské unie, federální či nikoliv.
Dluh se stává de facto nekonečný.
Odtrženost centralizovaných měnových a decentralizovaných fiskálních pravomocí však de facto zabránila plnému využití měnových nástrojů k řešení měnových a finančních šoků.
Řecko a Itálie stále mlčí, což znamená, že ve vztahu k novým členům pravděpodobně zachovají současné restrikce: bude se s nimi de facto zacházet jako s migranty z nečlenských zemí.
Před svým odstoupením proto Mahathir zašel tak daleko, že Malajsii prohlásil za de facto muslimský stát.
Příměří z roku 1996, které de facto uznávalo čečenskou nezávislost, ovšem dávalo vzniknout novým nadějím na lepší budoucnost.
Překonala kmenové i stranické spory a vytvořila de facto funkční vládu, jež dosáhla působivých úspěchů v rozvojových oblastech, jako je vzdělávání, zavlažování a výstavba - a především bez násilí.
Pro ruské důstojnictvo jsou všichni ti, kdo mají něco proti armádě, ipso facto jejími nepřáteli a potažmo nepřáteli Ruska.
Nabízet Rusku ruku ke smíru bude mít ve většině zemí EU sotva nějakou voličskou přitažlivost a Putinovy snahy si de facto, nebo dokonce de iure zachovat moc, Medveděv získá své pravděpodobné vítězství, celou věc nesporně ještě zhorší.
To ovšem pouze oživilo touhu UMNO vykreslit se jako dostatečně islamistická strana. Před svým odstoupením proto Mahathir zašel tak daleko, že Malajsii prohlásil za de facto muslimský stát.
Tento tolerantní postoj vystřídala roku 1994 válka v Čečensku. Příměří z roku 1996, které de facto uznávalo čečenskou nezávislost, ovšem dávalo vzniknout novým nadějím na lepší budoucnost.
Úřadující Čchen Šuej-pien zahájil proces směřující k referendu, v němž by jednou bylo možné se Tchajwanců dotázat, zda chtějí formálně uznat dnešní de facto existující nezávislost.
Podkopává nezávislost centrálních bank situace, kdy jsou nevolení technokraté de facto podřízení voleným politikům?
Ve velkých finančních institucích se však motivace hazardovat na účet daňových poplatníků netýká pouze manažerů; vztahuje se i na držitele podílů, kteří jsou de facto chráněni vládou.
Nadto víc než kdy v minulosti zesílily naděje, že irácký Kurdistán de facto či de iure dosáhne nezávislosti.
To byla de facto žádost Spojených států, aby Japonsko rozšířilo svou vojenskou spolupráci.

Možná hledáte...