pouze | nuže | louže | tuze

nouze čeština

Význam nouze význam

Co znamená nouze?

nouze

stav, kdy někdo nemá možnost uspokojit svoje základní potřeby situace hrozící tělesné úhony stav, kdy něco není k dispozici v dostatečném množství

Synonyma nouze synonyma

Která slova mají podobný význam jako nouze?

Skloňování nouze skloňování

Jak se skloňuje nouze?

nouze · podstatné jméno

+
++

Příklady nouze příklady

Jak se používá nouze?

Jednoduché věty

V případě nouze stiskněte toto tlačítko.
Tom říká, že je moudré udělat si zásoby jídla pro případ nouze.
Španělsko v pátek vyhlásilo stav nouze.

Citáty z filmových titulků

Nouze!
Nouze?
Proto jsme se dostali do nouze.
Lidské bytosti mohou být vyrobeny jako mladý nouze.
Ty máme pro případ nouze.
Toto je stav nouze.
Preventivně jsem si naplnil láhev ze soudků na vodu. ještě před bouřkou, pro případ nouze.
Hamburk chce, aby agenti v případě nouze posílali informace přímo přese mě.
Napsáno z nouze.
Odmítáte pomoci své vlasti v hodině nouze, pane Allnutte?
Chlapec je nevědomost, dívka je nouze.
Nastal stav nouze.
Opakuji, nastal stav nouze!
Jsem nucen vám nařídit, abyste odebral jídlo ze stanice pro trosečníky, ale nezapomeňte tam nechat dost jídla pro případ nouze dokud nedorazí další pomoc.
Měla bych se podívat, jestli nejde o stav nouze.
Fajn, možná si Channy medvídka dám na vysokou poličku v případě.. medvědí nouze.
Píše mi, že je to nouze.
Ahoj, jaká je ta nouze?
K hostinskému Matterovi dorazily nouze, bída a nemoc.
Ale proč spolu držíme jen v době nouze?
Střílejte až v případě nouze.
Jeho nouze, jeho důvěra a moje ambice.
Spojeni v těžkých časech nouze činíme první kroky k lepší budoucnosti, kterou jsme odhodláni vybudovat.
V případě nouze existuje pár věcí, na které se můžete spolehnout.
Já také. - Toto je stav nouze.
Vedle těchto peněz je pár tisíc dolarů v sejfu pro případ nouze.
Aha, k čarodějce. Proč jí upalujete v noci, když je dnes taková nouze o podívanou?
Je to pro nás drahá památka, ale nouze náš donutila, abychom vám ji nabídli.
Já o tom z nouze aspoň mluvím. - Protože jsi chlípnice!
V případě nejvyšší nouze.
Xeros bylo místo klidu. a znalostí a moudrosti našich starších, díky nimž jsme nepoznali nouze.
Nebo mohl mít někoho nablízku, kdo by to v případě nouze vypnul. Ale on nechtěl, vyzkoušel si to sám, na nejvyšším stupni.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na rozdíl od bank však nemají záchrannou síť, již představuje úloha centrálních bank coby věřitele pro případy krajní nouze.
Nová dohoda v rámci eurozóny, dojednaná v klidnější atmosféře, by měla nejen kodifikovat postupy zavedené během stavu nouze, ale také položit základy strategie hospodářského růstu.
Problém je v tom, že takzvaný odliv mozků v Ugandě a jinde není příčinou této nouze o zdravotníky.
Kdyby vlády v bohatých zemích přemýšlely o malárii prakticky a kdyby pochopily, že jde o rozsáhlý stav nouze, mohly by podpořit jednoduchá a praktická řešení: moskytiéry a včasný přístup k lékům.
Klimatické inženýrství by mohlo zůstat záložní možností pro případ nouze.
Jeho odpovědi jsou v podstatě tyto: méně často, jen v případech nouze nebo krize, které představují systémové riziko, a na krátkou dobu.
Všichni souhlasí s tím, že Ekvádor nepředstavoval sebemenší systémové riziko (přitom to byl stav největší nouze!), ale co Brazílie?
Přijde-li ovšem skutečná nouze, budou mít peníze nadosah.
Co však lze považovat za přípustné a ospravedlnitelné za stavu finanční nouze, nemusí být vhodné jako standardní postup v běžných dobách.
O potenciálně konfliktní situace rozhodně není v Africe nouze.
Je-li třeba rozhodnout, kdo v časech nouze dostane pomoc, je nasnadě, že více prostředků dostanou kmeny, které jsou u moci.
Pokud by země byla ve válce a věděla, že jedna třetina jejího obyvatelstva v průběhu dalších deseti let jistě zahyne, její vůdcové by nejspíše vyhlásili stav nouze a věnovali veškeré dostupné prostředky na to, aby takovému výsledku zabránili.
Po celou historii vědecké průlomy pomáhaly lidem hledat nové možnosti a tím zbavovat chudé jejich nouze a překonávat staré neshody.
Skeptici namítnou, že USA prostě dělají z nouze ctnost.
V souladu s požadavkem Německa by dodatečný kapitál pocházel nejprve z trhu a pak od jednotlivých vlád - a z Mechanismu evropské finanční stability (EFSF) až jako východisko z nouze, takže by byla zachována palebná síla EFSF.
Ještě důležitější je, že kdyby rada vyhlásila stav finanční nouze - takový, v jakém se momentálně nacházíme -, mohly by agentury EU výjimečně získat nadřazené postavení nad národními dohlížecími orgány.
Na oslabující ekonomiku i finanční nestabilitu nacházející se fakticky ve stavu nouze musíme samozřejmě reagovat.
V časech nouze přispívají také organizace jako Globální partnerství za vzdělání, nadace Vzdělej dítě šajchy Mozahové nebo Globální obchodní koalice za vzdělání.
Teorie o lichvářství nicméně přežila v podobě názoru, že je nemorální vymáhat na základě slabé vyjednávací pozice nebo extrémní nouze dlužníka ještě i nějakou dodatečnou částku.
Nigerská potravinová nouze se dostala na přední stránky světových deníků, avšak tato krize je jen jedinou součástí mnohem rozsáhlejší pohromy.
O paradoxy není nouze.
Reformy nepotřebují stav nouze, jak se občas tvrdí.

Možná hledáte...