čeština | angličtina | němčina | ruština

Český výkladový slovník

Co znamená prohlédnout?

prohlédnout

zrakem zjistit vlastnosti  Dobře si ji prohlédni. zast., kniž. začít vidět, získat zrak poznat skryté špatné vlastnosti   jsem ho prohlédl; tváří se jako dobrodinec, ale ve skutečnosti mu jde jen o svůj prospěch.

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje prohlédnout?

prohlédnout · sloveso

Možná hledáte...