čeština | angličtina | němčina | ruština

Český výkladový slovník

Co znamená roztržka?

roztržka

stav, při kterém dvě či více stran jsou ve vzájemné neshodě

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje roztržka?

roztržka · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...