čeština | angličtina | němčina | ruština

sebeklam čeština

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako sebeklam?

sebeklam čeština » čeština

oklamání sebe sama

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje sebeklam?

sebeklam · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá sebeklam?

Citáty z filmových titulků

Tohle je obyčejný sebeklam. Odvoláváte se příliš na vzpomínky. Tohle je však mnohem vážnější.
Žiješ v sebeklamu.
Tvoje schopnost sebeklamu funguje stále dokonale.
Sebeklam.
Je to forma sebeklamu.
Ovládá sebeklam, že lidi mají rádi.
Kapitán Sisko mi dal schopnost prohlédnout lži. sebeklam, který ovládal můj život.
Halucinace, sebeklam.
Ale hlavně jsem viděl sebeklam.
Sebeklam máte zřejmě v rodině.
Tvoje schopnost sebeklamu. šokuje dokonce i !
Typický mentální sebeklam.
Typický sebeklam.
Je to sebeklam.
Tohle je obyčejný sebeklam. Odvoláváte se příliš na vzpomínky.
Grandiózní sebeklam.
Zní mi to jako hurá vlastenectví, sebeklam a útok z křesla.
Ale je to sebeklam.
Sebeklam, zmatek, sestup k šílenství.
Říkám ti, hysterie a sebeklam, je dostávají do situací jako teď.
Altenin pokus o jeho obnovení není nic jiného než sebeklam.
A stejně, byl to vždycky jen sebeklam.
Nic nepřekoná její sebeklam.
Například ten nesmírný sebeklam, který jste mu s oblibou vyčítal, a důvod, pokud jste nějaký měl.
Zabýváme se podvody a klamem, ale nesnášíme sebeklam.
Narcistický sebeklam je celkem běžný vzhledem k počtu psychických nemocí.
Velikášský sebeklam.
Někdy může být sebeklam terapeutický.
Nebo sebeklam.
Myslím, blýskavá kecko, že vaše obavy, že jste nepotkala přítele, protože vaše hlasy vám říkají, abyste to nedělala, je sebeklam nejhoršího druhu.
Ale vím, že to byl jen nebetyčný sebeklam.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

A aby bylo možné docílit tohoto nového, úzce vymezeného cíle, měl by MMF ukončit celý ten sebeklam, který právě probíhá v tolika zemích celého světa.
Pokud naopak nesou náklady omylů jiní, pak tyto motivy upřednostňují sebeklam.
Ale jak se tak utvrzujeme v sebeklamu, že přemýšlet státu zavádějícím právo a pořádek je morálním imperativem dneška, tím se připojujeme k šílencům poslední doby, kteří jen fňukají a propadají hysterii.
Běžní Evropané zaplatí za sebeklam a pomýlenou politiku svých vedoucích představitelů vysokou cenu.
Dosud Rusko, země s nedostatkem umírněnosti, přeskakovalo ve vztahu ke Stalinovi od bezuzdných diskusí k hrobovému tichu a sebeklamu.
Žádný režim stojící na neomezeném sebeklamu si nedokáže udržet zdání legitimity, jakmile vyjde najevo rozsah tohoto sebeklamu.
Jsme svědky velikého sebeklamu, což se týká jak rozpočtu, tak i samotného Ministerstva financí Itálie.
Tento masový sebeklam, argumentoval Dornbusch, udržuje příliv kapitálu v chodu ještě dlouho poté, co by měl skončit.
Kdo na Západě smýšlí jinak a smířil se s postupem Ruska na Ukrajině, nečiní tak z jiného důvodu než z vlastní chamtivosti, strachu nebo sebeklamu.

Možná hledáte...