čeština | angličtina | němčina | ruština

sebeklam čeština

Překlady Česko–ruský překladový slovník

Jak se rusky řekne sebeklam?

sebeklam čeština » ruština

самообман самообма́н

Věty Česko–ruská databáze vět

Jak přeložit sebeklam do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Tohle je obyčejný sebeklam. Odvoláváte se příliš na vzpomínky.
Если бы это были обычные галлюцинации, всплывающие воспоминания, это одно дело.
Ovládá sebeklam, že lidi mají rádi.
Я думаю что у тебя безумная иллюзия что люди тебя любят.
Nic nepřekoná její sebeklam.
Ничто не пробьёт её отрицание.
Halucinace, sebeklam.
Галлюцинации, иллюзии.
Typický mentální sebeklam.
Обычное заблуждение.
Například ten nesmírný sebeklam, který jste mu s oblibou vyčítal, a důvod, pokud jste nějaký měl.
Например, вы всегда тешили себя упрёками в адрес брата по поводу его чрезмерной самонадеянности. Вот чем вы занимались по жизни.
Zabýváme se podvody a klamem, ale nesnášíme sebeklam.
Но мы не имеем дела с самообманом.
Narcistický sebeklam je celkem běžný vzhledem k počtu psychických nemocí.
Мания величия является следствием многих психических заболеваний.
Velikášský sebeklam.
У него мания величия.
Někdy může být sebeklam terapeutický.
Иногда самообман может быть терапией.
Nebo sebeklam.
Или самообман.
Myslím, blýskavá kecko, že vaše obavy, že jste nepotkala přítele, protože vaše hlasy vám říkají, abyste to nedělala, je sebeklam nejhoršího druhu.
Феечка, как я понял, ты думаешь, что не можешь найти парня, потому что тебе мешают голоса. Это самообман худшего рода.
Ale vím, že to byl jen nebetyčný sebeklam.
Но сейчас я понимаю, что это был бред сумасшедшего.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pokud naopak nesou náklady omylů jiní, pak tyto motivy upřednostňují sebeklam.
Совсем наоборот, в то время когда другие расплачиваются за ошибки, стимулы поддерживают самообман.
Ale jak se tak utvrzujeme v sebeklamu, že přemýšlet státu zavádějícím právo a pořádek je morálním imperativem dneška, tím se připojujeme k šílencům poslední doby, kteří jen fňukají a propadají hysterii.
Но обманывая самих себя в том, что моральная необходимость якобы требует, чтобы государство навело порядок, мы присоединяемся к модным сумасшедшим, и начинает звучать тонкий вой истерики.
Běžní Evropané zaplatí za sebeklam a pomýlenou politiku svých vedoucích představitelů vysokou cenu.
Рядовые европейцы дорого заплатят за самообман и ошибочную политику своих лидеров.
Dosud Rusko, země s nedostatkem umírněnosti, přeskakovalo ve vztahu ke Stalinovi od bezuzdných diskusí k hrobovému tichu a sebeklamu.
До сих пор Россия, страна крайностей, или вела бурные дискуссии относительно Сталина, или полностью замалчивала и предавала забвению этот вопрос.
Žádný režim stojící na neomezeném sebeklamu si nedokáže udržet zdání legitimity, jakmile vyjde najevo rozsah tohoto sebeklamu.
Никакой режим, построенный на безграничном самообольщении, не способен сохранить остатки своей легитимности, как только масштаб его самообмана станет явным.
Jsme svědky velikého sebeklamu, což se týká jak rozpočtu, tak i samotného Ministerstva financí Itálie.
В этом заключается величайшее заблуждение бюджетного комитета и итальянского министра финансов.
Tento masový sebeklam, argumentoval Dornbusch, udržuje příliv kapitálu v chodu ještě dlouho poté, co by měl skončit.
Это массовое заблуждение, утверждал Дорнбуш, поддерживает приток средств намного дольше, чем следовало бы.

Možná hledáte...