čeština | angličtina | němčina | ruština

sebeklam čeština

Překlady Česko–německý překladový slovník

Jak se německy řekne sebeklam?

sebeklam čeština » němčina

Selbstbetrug Selbsttäuschung

Věty Česko–německá databáze vět

Jak přeložit sebeklam do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Tohle je obyčejný sebeklam. Odvoláváte se příliš na vzpomínky. Tohle je však mnohem vážnější.
Wenn es eine schlichte Wahnvorstellung wäre, kein Problem, aber das hier ist ernster.
Žiješ v sebeklamu.
Du lebst in einer Fantasiewelt.
Tvoje schopnost sebeklamu funguje stále dokonale.
Deine Art, dich selbst zu betrügen, funktioniert noch einwandfrei.
Sebeklam.
Selbstbetrug.
Je to forma sebeklamu.
Eine Art Selbsttäuschung.
Ovládá sebeklam, že lidi mají rádi.
Ich denke, du lebst in dem Irrglauben, daß die Leute dich mögen.
Kapitán Sisko mi dal schopnost prohlédnout lži. sebeklam, který ovládal můj život.
Captain Sisko gab mir die Klarheit, durch die Lügen hindurchzusehen, durch den Selbstbetrug, der mein Leben zuvor gesteuert hat.
Halucinace, sebeklam.
Halluzinationen, Trugbilder.
Ale hlavně jsem viděl sebeklam.
Aber vor allem sah ich. Wunschvorstellungen.
Sebeklam máte zřejmě v rodině.
Wunschvorstellungen scheinen in Ihrer Familie öfter vorzukommen.
Tvoje schopnost sebeklamu. šokuje dokonce i !
Deine Fähigkeit zur Selbsttäuschung erstaunt sogar mich!
Typický mentální sebeklam.
Typische Sinnestäuschung.
Typický sebeklam.
Typische Sinnestäuschung.
Je to sebeklam.
Es ist Illusion.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

A aby bylo možné docílit tohoto nového, úzce vymezeného cíle, měl by MMF ukončit celý ten sebeklam, který právě probíhá v tolika zemích celého světa.
Um diese Einengung und Zurückkonzentration von Aufgaben zu erreichen, sollte der IMF aufhören, sich in vielen armen Länder der Welt zu engagieren.
Pokud naopak nesou náklady omylů jiní, pak tyto motivy upřednostňují sebeklam.
Im Gegenteil, wenn andere die Kosten begangener Fehler tragen, begünstigen die bestehenden Anreize Selbsttäuschungen sogar.
Ale jak se tak utvrzujeme v sebeklamu, že přemýšlet státu zavádějícím právo a pořádek je morálním imperativem dneška, tím se připojujeme k šílencům poslední doby, kteří jen fňukají a propadají hysterii.
Indem wir uns aber etwas vormachen, wenn wir annehmen, es sei ein moralischer Imperativ, daß der Staat Ordnung schafft, ähneln wir uns den gängigen Verrückten an, was der Fall ist, sobald das seichte Gejammer der Hysterie zu vernehmen ist.
Běžní Evropané zaplatí za sebeklam a pomýlenou politiku svých vedoucích představitelů vysokou cenu.
Die europäischen Bürger werden einen hohen Preis für den Selbstbetrug und die irrige Politik ihrer Machthaber bezahlen müssen.
Dosud Rusko, země s nedostatkem umírněnosti, přeskakovalo ve vztahu ke Stalinovi od bezuzdných diskusí k hrobovému tichu a sebeklamu.
Bisher hat Russland, ein Land in dem Mäßigung nicht weit verbreitet ist, hin und her gewechselt zwischen haltloser Diskussion und absolutem Schweigen und Selbst-Täuschung über Stalin.
Žádný režim stojící na neomezeném sebeklamu si nedokáže udržet zdání legitimity, jakmile vyjde najevo rozsah tohoto sebeklamu.
Sobald die grenzenlose Selbsttäuschung, auf der ein System aufgebaut ist, ans Licht kommt, kann dieses System unmöglich auch nur einen Funken Legitimität aufrecht erhalten.
Jsme svědky velikého sebeklamu, což se týká jak rozpočtu, tak i samotného Ministerstva financí Itálie.
Hier zeigt sich der Grössenwahn des Budgets und des Finanzministeriums Italiens.
Tento masový sebeklam, argumentoval Dornbusch, udržuje příliv kapitálu v chodu ještě dlouho poté, co by měl skončit.
Diese Massentäuschung, so Dornbusch, hält den Finanzzufluss noch lange nach seinem bereits erwarteten Ende aufrecht.

Možná hledáte...