tušení čeština

Synonyma tušení synonyma

Která slova mají podobný význam jako tušení?

Skloňování tušení skloňování

Jak se skloňuje tušení?

tušení · podstatné jméno

+
++

Příklady tušení příklady

Jak se používá tušení?

Jednoduché věty

Neměl jsem tušení, že Tom toho ví tolik o zebrách.
Neměl jsem tušení, co bych měl říct.
Nemám tušení.
Nemáš tušení, co Tom vlastně chce?
Existuje mnoho lidí, kteří o tom nemají ani tušení.

Citáty z filmových titulků

Jolene Parkerová určitě pracovala pro stejnou organizaci jako Tom. Na jaké pozici to nemám tušení.
Na Marguerite padl stín tušení.
Nemám vůbec tušení.
Ten chlap nemá tušení, co je v životě hezký.
Obávám se, že nemají tušení.
Mám takové tušení. Budu ji sledovat.
Nevím, ale mám tušení.
Vaše výsosti! Nemáte ani tušení, jak je populární!
Nemám tušení.
Nemám důvod, jen tušení.
Mám tušení.
Má policie tušení, kde je Wynant?
Samozřejmě, pane Plymptone, jako pouhý sluha. nemáte ani tušení o tajemstvích přírody.
Ty nemíváš špatný tušení.
Vůbec nemám tušení, co to meleš.
Máš vůbec tušení, co by Mary udělala, kdyby mě viděla?
A nemám tušení, jak to dítě vychovám.
Nemáte tušení, kam mohla jít?
Lidi, neměl asi ani tušení, že jste to dělali kvůli nám a Kenny.
Vy nemáte tušení, kdo je AJ Foster?
Lee neměl tušení, na co chtěl Wyatt to dřevo.
Na jaké pozici to nemám tušení.
Přepadá ji hrozné tušení.
Jistě o ní nemá tušení.
Taky má dítě. Mám takové tušení.
Neměla jsem ani nejmenší tušení.
Sama jsem o tom neměla ani tušení.
Neměl jsem nejmenší tušení.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Vzpomínám si, jak jsem se tu osudnou sobotu procházel se svou šestiletou dcerou po Kyjevě, bez nejmenšího tušení o tom hrozném nebezpečí.
Přesto mám tušení, že se doba americké výlučnosti chýlí ke konci a že se příjem na obyvatele v Evropě a v Japonsku brzy přiblíží k úrovni Spojených států, místo aby se rozdíl zvyšoval.
Mám takové tušení, že se Sachs stejně jako všichni neúnavní myslitelé a lidé činu poučí ze svých přehmatů a znovu přijde s ještě silnějšími myšlenkami a přístupy.
Nevím, byť mám jistá tušení.
Policisté tam na ulicích zastavovali dokonce i zahraniční turisty, kteří o výročí vůbec neměli tušení, a hledali u nich známky vzpoury.
A mám obavy, že ani pak o tom nebudeme mít tušení.
Ve francouzských firmách a ekonomických kruzích se však silně rozšířilo tušení krize.
Jak si mohou být politici tak jistí, že se finanční katastrofa brzy nevrátí, když zjevně neměli tušení, že vůbec dojde ke krizi současné?
Některé banky v tušení, že jejich účetní bilance budou odhaleny jako slabší, než dosud samy přiznávaly, seškrtávají úvěry.
Zpočátku lékaři neměli tušení, co je příčinou.
Až do zveřejnění Obecné teorie v roce 1936 sociální demokraté neměli tušení, jak plné zaměstnanosti dosáhnout.
Mluvíval tak dlouho, jak bylo potřeba, a jeho rady byly vždy dopodrobna promyšlené: viděl i to, o čem jiní neměli ani tušení.
Sok a smutek nás neopouští, ale máme v sobě také jasné povědomí o tom, že stojíme před výzvami - jako jednotlivci i jako civilizace -, o nichž jsme před pár lety neměli ani tušení.
Reálné tušení o tom, co se děje, mělo v srpnu 2007 nemnoho účastníků trhu, byť někteří měli hory informací a širokou škálu expertních názorů.
WASHINGTON, DC - Reakce Evropy na strategické výzvy, kterým čelí - na ruskou agresi na Ukrajině, na uprchlíky prchající před násilím na Blízkém východě, na chaos v severní Africe -, vyvolává dojem, že její vedoucí představitelé nemají tušení, co dělat.
Moje tušení je takové, že soudní úředníky s dobrými úmysly až příliš ovlivnila jihoafrická Komise pravdy a usmíření, model vychvalovaný na právnických fakultách jako žádoucí alternativa k odvetné spravedlnosti.
Zdá se mi to poněkud směšné, ale politikům, jež nemají tušení, zda někdy dle nového zákona spolupracovali, to nepochybně směšné nepřipadá.

Možná hledáte...