DOKONAVÝ VID uchýlit NEDOKONAVÝ VID uchylovat

uchýlit čeština

Časování uchýlit časování

Jak se časuje uchýlit?

uchýlit · sloveso

Příklady uchýlit příklady

Jak se používá uchýlit?

Citáty z filmových titulků

Věřte, že je mi to líto, že se musím uchýlit k řešení tak. Melodramatickému.
Nemuseli bychom se uchýlit k něčemu. jako je vražda.
Poskytli jsme ti dům. statek v Picenu, kam se můžeš uchýlit.
Musíme se uchýlit k tomu poslednímu.
Chce se uchýlit do své rakve.
Musela se uchýlit do toho chudobince a dítě porodit tam.
Ano. Ke konci, se Fabrinové museli uchýlit do podzemí, stejně jako tito lidé.
Chceme se uchýlit na nějaký vzdálený poloostrov, nebo na neobydlený ostrov v moři.
Proto nezbývá, než se uchýlit ke krajnímu řešení.
Když se chceme v debatě dopátrat úplné pravdy, musíme se někdy uchýlit k tomuto způsobu argumentace protistran.
Říká se, že když se musíš uchýlit k násilí, pakjsi už vlastně prohrál.
Majore, všichni kromě nejnutnějšího personálu se musí uchýlit do kajut a vyhlaste poplach.
Na nic nemyslím, když si s ním hraju. Nejmíň ze všeho na bujné sexuální představy, k nimiž se musím uchýlit pod střechu domu.
Jeho nutkání pořád sílí. Může se uchýlit i k vraždě, aby mrtvoly získal.
Je dobré se k tomu uchýlit, když dojdou slova.
Ke konci, se Fabrinové museli uchýlit do podzemí, stejně jako tito lidé.
Před chvílí se vaši muži chtěli uchýlit k násilí.
Musíme se uchýlit k jiným metodám.
Jsi vůbec schopný, ty odporná stvůro, posloužit svému lidskému druhu? Uchýlit se do jisté základní pozice a vystřelit ke mně šíp extáze?
Musel jsem se uchýlit k tomuto příběhu, který bude pro lidi jako je Adam akceptovatelný, pro lidi, které jsem chtěl rekrutovat.
Nezbylo jim, než se uchýlit do skromné stáje.
Na nic nemyslím, když si s ním hraju. Nejmíň ze všeho na bujné sexuální představy, s nimiž se musím uchýlit pod střechu domu.
Nastal čas, kdy jsem se musel uchýlit k přátelům.
Poskytli jsme ti dům, statek v Picenu, kam se můžeš uchýlit.
Mým záměrem je uchýlit se na léto do hlubin venkova.
Nejmíň ze všeho na bujné sexuální představy, k nimiž se musím uchýlit pod střechu domu.
Nabylo by nakonec jednodušší, kdyby Dominion a Federace dosáhli vzájemného porozumění bez nutnosti se uchýlit k vojenskému konfliktu?
Nemáme se kam uchýlit!
Věděl jsem, že jsou Makisté zoufalí, ale nemyslel jsem, že se mohou uchýlit k něčemu takovému.
Dobře, Petere, doufal jsem, že se nebudu muset uchýlit k šokové terapii, ale tvůj pokrok byl trochu.
K silnici se můžete uchýlit kdykoli. Ať už jste měli rande dávno, nebo před pár hodinami.
Ranař se musí uchýlit do klinče.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Japonsko, které dvě desetiletí bojuje se stagnací a deflací, se muselo uchýlit k abenomice, aby se vyhnulo recesi s pětinásobným dnem.
Tento argument je však oslaben faktem, že se stát může uchýlit ke smrtící síle, aby předešel závažným zločinům, případně aby svedl válku nebo potlačil vzpouru.
Pokušení lídrů eurozóny uchýlit se k dřívějším zdiskreditovaným modelům evropských vztahů bylo nějakou dobu snesitelné, ale nyní již dosáhlo hranice tolerovatelnosti.
Odklad jednání do doby, kdy palestinská demokracie uzraje, by pouze přesvědčil Palestince, že diplomacie je lest, a mnoha z nich by poskytl záminku uchýlit se k násilí.
A byly by tu i další kompenzace: němečtí důchodci by se mohli uchýlit do Španělska, žít tam jako králové, a přispět tak k zotavení španělského trhu nemovitostí.
Pokud by se produkty jako glyfosát nebo 2,4-D měly stát nedostupnými, farmáři by se museli uchýlit k jiným metodám odplevelování - přičemž žádná z nich není tak účinná.
Účastníci bojů, kteří zoufale potřebovali státní příjmy, byli nuceni uchýlit se k inflačnímu financování.
Uvědomujeme si, že nestabilní vláda se může uchýlit k nekompromisní nesmlouvavosti.
Nesmí se smířit s výsledky těchto voleb, ale nesmí se ani lapit do Mugabeho provokativních léček a uchýlit se k násilí.
Skutečnost, že jednotlivé země se mohou uchýlit k dvouciferné inflaci a vymanit se z krize tištěním peněz, je stěží uklidňující.
Vždy existuje politické pokušení uchýlit se k nepatřičným měnovým expanzím, které za cenu poškození dlouhodobého růstu přinesou dočasnou úlevu.
Příklad kyperských Řeků ukazuje, že tvrzení, podle něhož okupovaným lidem nezbývá jiná možnost než se uchýlit k násilí a terorismu, jednoduše není pravdivé.
Proto se Fed musel uchýlit ke kvantitativnímu uvolňování, přestože toto opatření má sklon stimulovat spíše bubliny aktiv než produktivní investice.
Za prvé jednoduše není realistické uchýlit se k použití síly.
Snad by si pak mohli uvědomit, že násilí je kontraproduktivní a vybírá si vlastní daň, a podle kurdského vzoru násilnosti potlačit, což by pomohlo Irák opět sjednotit bez potřeby uchýlit se k trvalé represi.
Muslimky ve striktně autoritářských společnostech obvykle nemají možnost uchýlit se pod ochranu zákona.

Možná hledáte...