DOKONAVÝ VID uchvátit NEDOKONAVÝ VID uchvacovat

uchvátit čeština

Synonyma uchvátit synonyma

Která slova mají podobný význam jako uchvátit?

Časování uchvátit časování

Jak se časuje uchvátit?

uchvátit · sloveso

Příklady uchvátit příklady

Jak se používá uchvátit?

Jednoduché věty

Občas se nechám uchvátit.

Citáty z filmových titulků

Jan, plný hořké nenávisti, doufal, že Richarda postihne neštěstí, aby tak mohl s pomocí normanských baronů uchvátit trůn pro sebe.
Mnoho pronárodů a králů se je neúspěšně pokoušelo uchvátit a městské zdi poskytují útočiště a sílu.
Mě zkusil uchvátit v přestrojení za sépii.
Jen tak se můžeme vrátit domů a znovu uchvátit moc!
Tys neměl uchvátit moc.
Jaké je to laskání když blaženost. tento muž přišel uchvátit?
Mohli by jsme vzít dav jeden po druhým nebo zacpat východy a uchvátit je tu?
Nepotřebuji uchvátit. Potřebuji udělat dojem.
To dokáže člověka uchvátit.
Něco ho dokáže uchvátit a několik týdnů pak mluví jen o tom.
Teď ti říkám něco, co je pravda, takže se můžeš uchvátit svou vlastní realitou.
Předpokládam, že ještě nedokážu uchvátit svět nebo zabít Lois.
Vždycky jsi věděla jak uchvátit.
Chtěl bych, aby se vrátil k tréninku, aby mohl lépe uchvátit dav před svým koncem.
Moje šance ho uchvátit.
Toho chce využít Boemondův mladší bratr. princ Turone, který má v úmyslu uchvátit trůn.
Víte, co je to uchvátit?
Mnozí je chtěli uchvátit.
Jak se opovažuješ uchvátit ho pro sebe?
Měl byste mě uchvátit tam z toho okna a posadit na svého chrabrého oře.
Mohli by jsme vzít dav jeden po druhým, nebo zacpat východy a uchvátit je tu.
Nepotřebuji uchvátit.
Bin Laden a další zahájili, od té doby, vedení jejich vlastního džihádu, neboli nedělat kompromisy, neusilovat se o kompromisy s více umírněnými skupinami ale domnívali se, že ozbrojený předvoj bude schopen uchvátit moc.
Chci pohybem své ruky uchvátit jejich srdce.
Jan, plný hořké nenávisti, doufal, že Richarda postihne neštěstí, aby tak mohl s pomocí normanských baronů uchvátit trůn pro sebe. A jednoho pro Anglosasy neblahého dne.
Vy jste nikdy nepotkal ženu, která dokáže uchvátit všechny vaše smysly?
A pak se nemohou ubránit své touze uvolnit tu krásu a uchvátit mě s ní.
Malpy běločelé, které to v této části pralesa zkoušejí v roli zlých hochů, samozřejmě chtějí uchvátit fíkovník pro sebe.
Predátoři se v těchto místech musejí snažit uchvátit vše, co mohou, protože taková příležitost nebude trvat dlouho.
Během příštích hodin se bude o mrtvolu prát spousta mrchožroutů nejrůznějších druhů, kteří se budou snažit uchvátit co nejlepší sousto.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Hodnota volebního hlasu spočívá v tom, že zvolený kandidát může uchvátit moc a poté utiskovat, zadržovat nebo i zabíjet protivníky.
Neměli bychom se nechat uchvátit vysvětlovací schopností behaviorálních věd natolik, že bychom podlehli přesvědčení, že mravní pokrok je predeterminovaný.
Známe také dlouhodobé cíle jejích vůdců: uchvátit moc v muslimských zemích a zaútočit na západní státy, jež podporují sekulární režimy v islámském světě.
Zatřetí, vládu může uchvátit ta či ona frakce a poté používat násilné prostředky k potlačování soupeřů.
Místo toho je ruský stát terčem politických podnikavců, kteří se ho snaží uchvátit, aby spolu s ním uchvátili i jím kontrolovanou rentu.
Ukrajina - velká kořist v ruské snaze uchvátit znovu svou někdejší sféru vlivu - je rovněž hluboce znepokojená.
Revolta byla formou politického vyjádření, avšak jejím cílem nebylo uchvátit politickou moc jako takovou.
Malajsijská multirasová a multikulturní společnost navíc zemi činila náchylnější k občanským střetům, k nimž v mnoha státech bohatých na přírodní zdroje došlo, když se určitá skupina pokusila uchvátit bohatství jen pro sebe.
Abychom se vrátili k předchozí analogii, městské pouliční gangy nemohou uchvátit politickou moc, ale rozhodně mohou ve svých čtvrtích udržovat pocit nebezpečí, zaostalost a ponurou náladu.
Navíc Evropská unie a její členské státy nemohou Rusku dovolit opět uchvátit jeho imperiální sféru vlivu, aniž by vážně nepoškodily své nejdůležitější zájmy.
Několik vzácných pokusů marxistických skupin uchvátit moc skončilo během let nezdarem.

Možná hledáte...