udeřit čeština

Význam udeřit význam

Co znamená udeřit?

udeřit

uvést dvě tělesa velmi rychle do vzájemného silného, intenzivního kontaktu, při němž často vznikne i zvuk

Synonyma udeřit synonyma

Která slova mají podobný význam jako udeřit?

Časování udeřit časování

Jak se časuje udeřit?

udeřit · sloveso

Příklady udeřit příklady

Jak se používá udeřit?

Jednoduché věty

Možná se s ním hádala, ale já si nemyslím, že ho byla schopná udeřit.

Citáty z filmových titulků

Udeřit na pravém křídle!
A kdo ví nejvíc, dokáže udeřit nejtvrději.
Chtěl jsem ji udeřit a jeho taky.
To je hrdinství udeřit opilého.
Nejsme v pozici pro velký útok. Ale můžeme udeřit a utéct.
Dokážete udeřit člověka, který se připlete do neškodné situace.
Ale díky tomu budeš moci na ně udeřit první.
Musíme udeřit přímo na ně.
To bys chtěl, viď? Mohl bys mě udeřit.
A teď by měli novou superzbraň, kterou by na nás mohli udeřit.
Mohou se rychle pohybovat a udeřit tak tvrdě, že nás vyhladí.
Červená vlajka! Udeřit!
Musel se udeřit o skálu, byl na místě mrtev.
Umíte udeřit i lépe, partnerko.
Nechystáte se mě znovu udeřit, že ne?
Udeřit ze všech sil.
Udeřit mého krále?
Nebo ho udeřit.
Chceš mě s tím udeřit?
Myslíš, že udeřit z žárlivosti ženu jako jsem já, ti nějak přidá na slávě?
Co se snažíš udělat, udeřit muže, aby zemřel?
Pokoušel jsem se udeřit jeho představeného přímo mezi oči.
Můžeme udeřit na Toriana když to nejméně očekává.
Udeřit na ně a pronásledovat do té doby, až nebudou moci utíkat.
Nechtěl jsem ho udeřit.
Můj milý Morele, přišla chvíle, kdy musíme udeřit.
Udeřit a utéct. Zablokovat a zmizet.
Musel ho pan Werp udeřit tak silně?
Ne, myslím, že bychom měli udeřit tam, kde si myslím, že je centrum té hrozby.
Udeřit kolegu důstojníka je přestupek na vojenský soud.
Udeřit na křídlo německého seskupení, tady v těch místech.
Nemá cenu uvádět nějaká jména, protože nepřítel možná naslouchá, a nenapadá mě žádný důvod, proč bychom mu měli říkat, kam se chystáme udeřit.
Udeřit.
Strana 46. Svobodu udeřit znovu.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Spojenci Ameriky zase musí být připraveni semknout se jak nad obrysy dohody, tak nad ochotou udeřit vojensky.
Byl ikonou, ztělesněním schopnosti úspěšně udeřit proti USA a Západu.
Krátkodobě by se dokonce mohl poněkud zhoršit, neboť se dozajista vyskytnou lidé, kteří budou chtít ukázat, že stále dokážou udeřit proti Západu.
Udeřit na Francii hřmotnou pokutou - penále stanovené Paktem stability - není nejlepší nápad.
Znamená to, že na světových finančních trzích může kdykoli udeřit hurikán?
Musíme udeřit také u pramene, abychom jejich nebezpečnou ideologii zbavili schopnosti znovu vzklíčit mezi lidmi, kde živnou půdu vytváří prostředí beznaděje a zoufalství.
Oni plánují, kdy a kde udeřit.
Mezinárodní obchod a cestování umožňují přenosným nemocem udeřit na kontinentech vzdálených zdrojům jejich šíření.
Vůbec poprvé v dějinách propůjčuje terorismus povstalcům schopnost udeřit přímo na vnější spojence svých nepřátel.
V Japonsku krom toho existuje i silná extrémistická politická menšina a udeřit na strunu latentního nacionálního šovinismu není nijak těžké.
A namísto prosazování zdrženlivosti a stability v regionu by Írán nebo i Izrael mohly cítit pokušení udeřit v krizi jako první.
Je připraven stáhnout své jednotky z demilitarizované zóny a rozebrat desítky tisíc děl, která jsou s to udeřit na Soul?
Díky chřipce víme, že nová epidemie může znenadání udeřit právě ve chvíli, kdy stará epidemie ustupuje, pokud se objeví nová forma viru nebo pokud nějaký environmentální faktor zvýší rychlost šíření.
Je nepochybné, že ti, kdo jsou ochotni udeřit - ať sami nebo v koalici -, mají celou škálu možností, sahající od námořních a vzdušných blokád přes cílené přepady a sabotáže uvnitř země až po hromadný útok zvenčí.

Možná hledáte...