DOKONAVÝ VID udělit NEDOKONAVÝ VID udělovat

udělit čeština

Význam udělit význam

Co znamená udělit?

udělit

formálně nebo oficiálně někomu něco poskytnout, darovat, dát k dispozici, zejména právo, výsadu, funkci, určitou moc
Doporučujeme...Kurzy italštiny online pro samoukyPodívat se onlinejazyky.cz »

Synonyma udělit synonyma

Která slova mají podobný význam jako udělit?

Časování udělit časování

Jak se časuje udělit?

udělit · sloveso

Doporučujeme...ČlánekCo má společného Bůh, Karel Gott a učení slovíček?Přečíst easylingo.cz »

Příklady udělit příklady

Jak se používá udělit?

Citáty z filmových titulků

Musíme udělit nepříteli rozhodnou ránu!
Chtěl jste mi udělit slovo, pane.
Proudu, bouři, vichřici vášně snaž se udělit jemnost.
Ráno bys mohl vyjet na koni a udělit rozkazy. a potom přijet domů a já bych tě takhle objala. a nikdy bychom se nepřestali milovat.
Vzhledem k obviněním, by mu měl soud udělit prostor pro objasnění tohoto případu.
Chci ti udělit medaili hrdiny za hrdinství.
Je to opět moje povinnost vám připomenout, že je zbožným zvykem Říma udělit amnestii jednomu vězni podle vašeho výběru při každém výročí velikonočních svátků.
Přišel za tebou žebravý mnich, hezky sis s ním popovídal o knihách, tak ses rozhodl udělit mu velikou milost.
Nejste generál a jenom generál mě může udělit milost.
Doporučuji udělit pochvalu poručíkovi Uhuře, vrchním technikům Thulemu a Harrisonovi. plukovníku Spinellimu.
Ve jménu prezidenta Spojených států Amerických, mám tu čest udělit medaili cti Kongresu poručíku Donovanové, agentce tajné služby.
Kdyby Vaše Milost ráčila. bývá zvykem udělit novému rytíři. vhodné přízvisko.
Bude-li odmítnout nebo udělit milost během příštích 72 hodin.
Nemohu udělit povolení, ne bez řádné eskorty.
Mohu jen dodat, že je veřejným neštěstím, že zákon neumožňuje udělit vám ještě přísnější trest.
Jen vévoda může udělit zrádci milost, víte, že.
Ti se rozhodli udělit Drakovi vyznamenání Kongresu a Kříž za zásluhy důstojníkovi, který s ním byl.
Rukama se příliš nerozmachuj, používej je spoře. Proudu, bouři, vichřici vášně snaž se udělit jemnost.
Mají udělit vavříny.
Závěrem, guvernér našeho slavného státu mi propůjčil pravomoc udělit vám titul čestného plukovníka státní milice!
Chci vám udělit lekci, abyste to už nikdy neudělal.
Avšak smím vám udělit jednu radu?
Velký lord válečník, vládce světa, mocný Kublaichán je potěšen, že vám může udělit audienci.
Mohou ti ji udělit s jedinou podmínkou: Že se zřekneš židovské víry.
Nejlehčí trest, jaký mohu v tomto závažném případě udělit je miniaturizace.
Doporučuji udělit pochvalu poručíkovi Uhuře, vrchním technikům Thulemu a Harrisonovi. plukovníku Spinellimu. A samozřejmě panu Spockovi.
A může být nezbytné udělit několik exemplárních trestů.
Ale já se chystám udělit vám výsadu.
Protože jsi král, titul můžeš udělit komu chceš.
Můžeš si kvůli obřadu udělit výjimku.
Drazí přátelé, jsem tomu velmi rád, že vás mohu informovat, že jsme se rozhodli udělit vám zlatou olivovou větev. Je to ocenění, které naše organizace každoročně uděluje za příkladné potlačení nákazy za pomoci karantény.
Chtěl jsem udělit lekci, která by zapůsobila na celou Indii.
Jestli opravdu věříte ve váš právní systém, musíte mi udělit nejvyšší možný trest.
Zaslouží uznání. Myslíte, že bychom mu měli udělit řád Královské geografické společnosti?
Já mám ovšem pravomoc udělit ti milost, které jsem rozhodnuta využít.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Komise, která se staví do role ochránce Paktu, se pokusila udělit výstrahu.
Výboru, který se rozhodl udělit Nobelovu cenu míru právě Liouovi, dnes řada osob i zemí demonstruje svou podporu.
Žádná žena však do té doby nebyla na tuto poctu nominována a císař František Josef odmítl cenu udělit ženě.
Navzdory hojně oslavovanému mírovému procesu bohužel Pákistán odmítá udělit víza indickým mírovým organizacím a aktivistům, kteří chtějí pomoci při záchranných pracích.
Jeden záštiplný chemik zesměšňoval akademii, aby zablokoval doporučení výboru udělit cenu Dmitriji Mendělejevovi, jenž vytvořil periodickou tabulku prvků.
Nemá ovšem pravomoc jednotný přístup ke kapitálu nařídit (skupina G20 by jí takovou pravomoc měla udělit).
Prostřednictvím závazné rezoluce Rady bezpečnosti OSN by bylo možné Kosovu udělit plnou a výhradní pravomoc nad jeho občany a územím a dále omezenou možnost vystupovat na mezinárodní scéně.
Nedojde-li k těmto změnám, jak potom podnikatelé a obchodníci zjistí, že čínští úředníci jednají v souladu se zákonem ve chvíli, kdy jim ukládají pokutu, požadují po nich poplatky, odmítají udělit zakázku nebo vynucují podmínky za schválení kontraktů?
Evropská komise také předložila soubor legislativních návrhů, které mají vytvořit jednotný dohledový mechanismus a udělit klíčové kontrolní úkoly ECB.
Udělit těmto zemím plnohodnotný hlas při formování rozhodnutí evropského kontrolora nepokládám vůbec za politický problém, ale bude zapotřebí kreativity, abychom našli právně bezvadné a spravedlivé řešení.Úloha národních kontrolorů v novém systému.
A tak bylo štěstím, že se naše země rozhodla jít cestou Komise pro pravdu a usmíření (TRC) - udělit amnestii výměnou za pravdu.
Doporučujeme...Akademická příručka českého jazykaKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...