dot | dít | vát | tát
DOKONAVÝ VID dát NEDOKONAVÝ VID dávat

dát čeština

Význam dát význam

Co znamená dát?

dát

odevzdat, poskytnout, předat  Dala mu tužku. (něco nebo někoho někam) umístit, přemístit, položit, postavit  Dej to na stůl. nechat udělat  Dal si vytrhnout zuby. opisné vyjádření děje  Dal mu rozkaz. vyžádat si  Dalo jim to zabrat. hovor. svolit k souloži  Dala mu. hovor. uskutečnit nějakou činnost  Dáme ještě jednu hru? hovor. sníst nebo vypít něco  Dáme si čaj? řídit se podle něčeho  Dejte na mou radu, zůstaňte doma. dopřát

Synonyma dát synonyma

Která slova mají podobný význam jako dát?

Časování dát časování

Jak se časuje dát?

dát · sloveso

Příklady dát příklady

Jak se používá dát?

Jednoduché věty

Chci ti dát malou radu.
Nemám nic, co bych ti mohla dát.
Nemám nic, co bych ti mohl dát.
Měl by dát na moje rady.
Opravdu si potřebuji dát sprchu.
Fakt si potřebuju dát sprchu.
Co chceš dát Tomovi?
Mohl bych si dát ještě jedno pivo?
Co takhle dát si k večeři rybu?
Měl bych dát tuhle tašku do vrchní přihrádky?
Tady je škrábanec. Mohli byste mi dát slevu?
Musíte se dát do práce.
Musíš se dát do práce.
Budu-li pro tebe moci cokoli udělat, neváhej mi dát vědět.
Mohu ti dát autogram, jestli chceš.
Jestli budeme moci být jakkoliv nápomocni, neváhejte nám dát vědět, prosím.
Nevíme zapomenout dát do auta trochu benzínu.
Netušíš, kam Tom mohl dát ten foťák?
Chci ti dát něco vzácného.
Kéž bych ti mohl dát více.
Chci to dát Tomu.
Chystám se ti něco dát.
Přinesl jsem to, co ti chci dát.
Na tuhle stránku zapomněli dát číslo.

Citáty z filmových titulků

Už stačí jen dát nepříteli šach.
Myslíš, že tohle můžu dát každému?
Promiň, ale mohla bys to dát na stůl, prosím?
Jestli ji chytíte, tak můžete dát pusu i mně!
Ah, Sayoko, můžeš mi dát šálek čaje?
Co si dát souboj jeden proti jednomu, jen my dva?
Mohls mi dát vědět dřív.
Tak pojďme zpátky na pokoj můžeme si dát vodu a odpočinout si.
Důstojník mu chtěl dát řetězy.
Tobě dát něco do rukou!
Že jsem chtěl. Ale teď musíme dát anténu.
Musím ti dát za pravdu, Rico.
Měl bych mu dát šanci při příští fušce.
Musíme dát bacha.
Nemůžu ti žádné dát..
Všem jsem SMS-kovala, že musíme staršímu Price dát šanci!
Chtěla jsem, vám dát tohle.
Protože je to JEHO PŘÁNÍ, rozhodl jsem se ti dát ještě jednu šanci!
Takže je lepší jim to dát a vyvolat v nich pocit vděčnosti, to je plus pro vás.
Můžete to dát sem.
Dát jí tělo Arang?
Nebo byste vy mohli dát peníze mě a nic se nestane vám.
Tohle bych vám měl asi dát.
Proto jsem fakt rád, že jsme doteď toho tolik natrénovali, že si můžeme dát na chvíli pauzičku.
Musíme vám dát kyslík, zlato.
Půjdu jim dát tenhle dárek.
Každopádně, kdyby jste to mohla za mě Jaymě dát..
Prosím, pojďme si dát donut.
Snažila jsem se zlepšit situaci, omluvit se a dát jí vědět, že jsem nechtěla. Nechtěla jsem to posrat nebo jí to tu znepříjemnit.
Půjdu jim dát tenhle dárek. - Budu hned zpět, dobře?
Pojďme si dát donutovou díru.
Pojďme si dát donutovou díru zasunutou do donutu.
Mám na mysli, mohla jsem si dát šampaňské, ale panáky jsou také zábavné. Dobře.
Pojďme si dát panáka a pak si zatancovat, dobře?
Nechceš jako, já nevím, jít do jiného baru, dát si drink, nebo se poflakovat u mě nebo..
Tak co lidi, chcete si dát nějaký kokteil? - Jo!
Came, pojď si dát věci sem.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na první pohled nejsnazším řešením problému nízké volební účasti je dát Evropskému parlamentu více pravomocí.
Volný pohyb zboží, práce a kapitálu mezi oběma stranami mohl dát palestinskému HDP obrovský ekonomický impulz.
Měla by dát členským státům příležitost vytvořit si v rámci EU vlastní přístup k Evropě, který by vyhovoval jejich národním tradicím.
Celoevropský výzkum veřejného mínění, který se provádí už mnoho let, nám umožňuje dát oba faktory do souvislosti.
Vlády, občanská společnost, mezinárodní organizace a soukromý sektor mohou společně zlepšit dostupnost a kvalitu financí na rozvoj a dát tvar lepší budoucnosti pro všechny.
Tento posun ve strategické roli Turecka by také mohl dát vzniknout nové vnitrostátní rovnováze mezi armádou a silami, jež se snaží prosadit reformu.
Jsme vděčni všem sponzorským zemím, které spolu s příspěvky z našeho státního rozpočtu pomohly dát dohromady 760 milionů dolarů, jichž je potřeba k zabezpečení sarkofágu.
Chopit se této příležitosti znamená dát najevo spíše pokoru než morální nadřazenost.
Je nutné zemím jako Egypt a Tunisko - a případně mírová Libye - dát možnost upevnit tamní politickou stabilitu a demokratizaci.
Často jsou však Spojené státy jedinou zemí, která dokáže dát znesvářené strany dohromady.
Zátěžové testy měly dát veřejnosti najevo, že žádné bankovní krachy bezprostředně nehrozí.
Většina Američanů to pokládá za hrubě nespravedlivé, zejména když viděli, jak banky přelily miliardy, které jim měly dát možnost oživit úvěrování, do výplat přemrštěných odměn a dividend.
PRINCETON - Se začátkem druhého funkčního období bude americký prezident Barack Obama nucen věnovat značnou pozornost snaze dát do pořádku domácí finance USA.
Za prvé by se měla dát maximální priorita posílení mechanismů zaměřených na prevenci procyklických politik a velkých fiskálních šoků.
Když si pojistím proti krádeži kolo, mohl bych si na něj teoreticky dát levnější zámek, ale tím se zase zvyšuje pravděpodobnost, že mi ho někdo opravdu ukradne.
Stavějí se zejména proti návrhu dát rozsáhlejší pravomoci a odpovědnost právě generálnímu tajemníkovi, jehož volbu má fakticky v rukou pět stálých členů Rady bezpečnosti, kteří vládnou právem veta.
Stezka k dosažení uspokojivého řešení je jasná: dát Valnému shromáždění větší roli při výběru generálního tajemníka, aby tak jeho členové delegovali pravomoci činiteli, kterého sami volí.
V Nice by se mělo rozhodnout o tom, zda tuto Chartu přičlenit k Dohodám o Evropské unii a dát jí tak platnost zákona.
Klíčová otázka zní, zda palestinské masy otrávené hašteřením, zkorumpovaností a neschopností vedení dokážou dát najevo svá přání a dospět ke konci konfliktu, který je přichází tak draho.