DOKONAVÝ VID udusit NEDOKONAVÝ VID dusit

udusit čeština

Význam udusit význam

Co znamená udusit?

udusit

zabránit přístupu vzduchu k ohni, takže uhasne zabránit přístupu vzduchu k organismu resp. znemožnit dýchání do té míry, že tento zahyne

Synonyma udusit synonyma

Která slova mají podobný význam jako udusit?

Časování udusit časování

Jak se časuje udusit?

udusit · sloveso

Příklady udusit příklady

Jak se používá udusit?

Citáty z filmových titulků

Práce na radnici a nekonečné papírování je stihly udusit.
Má-li žábry, může se udusit.
Chceš mě udusit!
Ne. Takhle nechci umřít! Nechci se udusit.
Mohl by se tam udusit, než to přepočítáte.
Mohl bych vám zavřít zdroj kyslíku a všechny vás udusit.
Já už jsem spal, když se Toots smál v posteli. - Prděl a chtěl nás udusit. - Podívej, cvoček!
Když se člověk vrátí do Paříže, má pocit, že se musí udusit.
Před týdnem se chtěl udusit tím, že dýchal vedle Arména.
Snažíš se udusit sebe sama. To dává jasný smysl.
Chceš mě udusit?
Ale on se mne pokusil udusit.
Pokusili se ho udusit. Vytahali mu všecky hadičky.
Vážně? - A to není všechno! Když si chcete omýt tvář v řece, můžete se zlatem snad i udusit.
Jíme našimi ústy, dýcháme našimi ústy, ale můžeme se udusit jídlem.
Chceš mě udusit! - To je vzrušením!
Nechci se udusit.
Budou vás muset udusit polštářem.
A ty by ses mohl při holení podříznout. Nebo se udusit peckou švestky.
Snažil se mě udusit a to je vše co řekneš?
Snažíš se udusit sebe sama.
Ohnivá koule téhle velikosti by nás mohla udusit!
Můžu přerušit přívod kyslíku a nechat vás udusit!
Nemáme se bát, že se můžeme udusit?
Běž si někam udusit kuře.
Když jsi se to snažíl udusit, jenom jsi stříkal olej kolem.
Ruce za hlavu nebo vás necháme udusit!
Určitě vás nic nepotěší tak, jako když můžete udusit mou tvořivost.
Miláčku, jestli mi neřekneš, co tě trápí, budu tě muset udusit polštářem.
Mám v oku brouka a snažím se ho udusit.
Kdyby mu prasknul balónek, tak se ujisti, že jej nespolkl. protože by se jím mohl udusit.
Udusit!
Moc při snídani nehltejte, protože byste se mohl taky udusit topinkou!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ryby chycené do sítí se vyklápějí na palubu rybářských lodí a nechávají se udusit.
Udusit nezávislé soudnictví a svobodná média.

Možná hledáte...