usilovně čeština

Význam usilovně význam

Co znamená usilovně?

usilovně

usilovným, intenzivním způsobem

Synonyma usilovně synonyma

Která slova mají podobný význam jako usilovně?

usilovně čeština » čeština

těžce namáhavě

Příklady usilovně příklady

Jak se používá usilovně?

Jednoduché věty

Tom usilovně přemýšlel nad tím, jak zodpovědět otázku Mary.
Tom usilovně pracoval, aby tu práci dokončil včas.

Citáty z filmových titulků

FBI stále usilovně prosévala a zaznamenávala každou potenciální informaci, která by mohla přinést ovoce.
No, snad jsem příliš usilovně zaměřil na řádnou spravedlnost.
Proč se tak usilovně snažíte zkontaktovat naše vlády?
Protože budu brečet tak usilovně, že tě budu celou noc budit!
Poslouchejte, jak usilovně monstra bojují o vítězství!
Snažíš se usilovně?
Tak se raději velmi usilovně snažte.
Armádní odborníci a národní garda Wyomingu se usilovně snaží zadržet unikající toxiny a evakuují oblast o rozloze 300 čtverečních km.
A to i kvótní systém na vodu? Jak dosáhnete toho, že každý bude pracovat dost usilovně?
Jak je přinutit šetřit stejně usilovně, jako chtějí ty tituly a vyznamenání.
Oba usilovně pracují a dobře vám poslouží.
Předpokládám, že i přesto budou usilovně bojovat.
Vidím, že usilovně pracuješ.
Zdá se, že pracoval docela usilovně, co?
Někdo tě usilovně sleduje.
Žije a my po něm usilovně pátráme.
Přesto že jste nás viděli, slyšeli naše zprávy. I přesto nás pořád popíráte! Proč se tak usilovně snažíte zkontaktovat naše vlády?
Od teď na tom začneme pracovat dvakrát tak usilovně.
Píše, že usilovně trénuju.
Nehledají zrovna usilovně.
Mohl bych odsud nyní odejít a nabídnout se jako kanditát na prezidenský úřad a do zítřejšího rána budu sedět za tímto stolem, s přesně tím mandátem, kterého se tak usilovně držíte.
Nejdřív se kryje v díře v zemi, ale jakmile nepřítele zatlačí vlna postupujících oddílu, muži hned za nimi začnou usilovně kopat.
Ráda bych pracovala velmi usilovně.
Nezdá se, že bys tlačil tramvaj moc usilovně.
Budu ty dny pracovat dvakrát tolik usilovně.
A usilovně na tom pracuje.
Strýc Mito! Vidím, že usilovně pracuješ.
Nepracujte moc usilovně.
Ne, usilovně přemýšlí.
Co? Myslím Shelly, že jsi o tomhle dost dlouho a usilovně přemýšlela.
Nejsou pole znovu úrodná. a nedělají se znovu usilovně děti?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Etiopská vláda usilovně popírala zvěsti o jeho vážných zdravotních problémech v souvislosti s rakovinou jater.
Mnohé usilovně regulované oblasti rybolovu prožily úpadek stejně jako oblasti neregulované.
CAMBRIDGE - V době, kdy se Evropa usilovně snaží zachránit euro, sílí sborový nářek na slabé vedení v největších světových ekonomikách.
Eurozóna a Japonsko se navzdory jiskřičkám naděje stále usilovně snaží překročit jednoprocentní práh ročního hospodářského růstu.
Když se o něco snažíte tak usilovně, jako když bojujete proti chudobě a nemocem, pak nikdy nedosáhnete ničeho smysluplného, pokud se bojíte, že uděláte chybu.
Konečně pákistánská armáda, která zemi vládla polovinu z její 64leté historie, se v současnosti usilovně snaží zachovat si vliv na tvorbu politik.
Oslabit svou měnu se usilovně snaží i zdravé ekonomiky jako Jižní Korea, takže ochotné snášet výrazné zhodnocování měny zůstávají pouze USA.
Rozvojové země nečiní nic zavrženíhodnějšího, než že usilovně pracují, aby získaly vlastní místo po boku rozvinutých zemí.
V situaci, kdy se Keňa usilovně snaží nasytit své obyvatelstvo a stabilizovat ekonomiku, by GM technologie měla být vítaným prostředkem, jak zvýšit výnosy a příjmy, z čehož by měli prospěch zemědělci, spotřebitelé i životní prostředí.
V období po druhé světové válce, kdy se rakouská republika usilovně snažila etablovat se jako demokracie, bylo rozumné, že rakouští demokraté v rámci přechodného krizového opatření potlačovali nacistické myšlenky a propagandu.
Kromě naléhání na USA, aby schválily reformy řízení MMF, by obě země měly usilovně budovat koalici ochotných a vytvářet efektivní mechanismus reakce na krize.
Namísto toho se slovy i činy usilovně zasazoval o rozšiřování identity svých stoupenců.
Anebo se mohou usilovně snažit zavést demokratickou zodpovědnost, a přitom udržet stabilitu, jak se děje v Egyptě.
Tím vzniklo v obou zemích vakuum, přičemž ruská vláda se usilovně snaží ospravedlnit volenou autokracii a čínská diktatura jedné strany hledá nový zdroj legitimity.
Není žádným překvapením, že se čínské vedení usilovně snažilo vyhnout jakékoliv narážce na poslední dvě staletí poznamenaná bojem a ponížením, případně na svou problematickou politickou agendu a ožehavé obchodní spory.
Hazare, jehož ponoukají fangličkářská a rozhořčená městská střední třída a senzacechtivá média, se usilovně snaží navléknout si kabát Mahátma Gándhího; napodobování Gándhího zbožnosti mu jde dobře, ale postrádá jeho základní moudrost.
V době, kdy se zaměstnanci a firmy usilovně snaží konkurovat v rychle se měnící globální ekonomice - kde stále více platí, že vítěz bere vše -, je potřeba politiky zajišťující dlouhodobý růst maximálně naléhavá.
Před nástupem Bushovy administrativy se různí američtí prezidenti usilovně snažili změnit vztah USA k zemím latinské Ameriky ze vztahu hegemona a porobených států v cosi, co připomíná vztahy mezi evropskými spojenci.
Někteří lidé na Západě, třebaže lamentují nad Ahmadínedžádovou necitlivostí, se usilovně snaží snižovat význam jeho popírání holocaustu coby horlení pomýleného fanatika (jako by pomýlený fanatismus byl u prezidenta země náhodnou vlastností).
Afričtí lídři dali najevo odhodlání; v době, kdy se řada dárcovských zemí stále usilovně snaží konsolidovat křehké hospodářské zotavení, však bude třeba odhodlání a přesvědčení i na straně jejich lídrů.
Od květnového nástupu do úřadu se usilovně snaží tento slib splnit.
Jakkoliv nefunkční a decentralizovaná se dnes jeví Evropa, Indie by možná udělala dobře, kdyby podnikla několik kroků jejím směrem, přestože se sama Evropa usilovně snaží o větší centralizaci.

Možná hledáte...