namíchaný čeština

Příklady namíchaný italsky v příkladech

Jak přeložit namíchaný do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Dlužíte mi Samariánský západ slunce namíchaný tradičním způsobem jak to umíte jen vy, Date.
Un Samarian Sunset doppio shakerato nel modo tradizionale. Sarà un onore.
Jeden Samariánský západ slunce namíchaný tradičním stylem.
Ecco un Samarian Sunset preparato nel modo tradizionale.
Můj je namíchaný s hlínou a v kelímku je něco, co dává nastávajícím matkám.
Il mio e' mischiato alla spazzatura e nella tazza c'e' qualcosa che da' alle madri in attesa.
Je to unikátní popis jeho pobytu v Iráku namíchaný s jeho oblíbenými recepty.
E' un lavoro grandioso, sul periodo che ha passato in Iraq, con una spolverata delle sue ricette preferite.
Je to namíchaný dobře.
Il mix va bene.
Obyčejně není, ale namíchaný s čajem a v této koncentraci - jsem si jistý, že to je zdroj nemoci těch dětí.
Solitamente non lo e', ma mischiato al te' e in questa concentrazione, sono certo che sia la causa della malattia dei bambini.
Ne, je to organický repelent proti hmyzu namíchaný specificky pro mé tělo. Nemůžeš.
No, e' uno speciale repellente per insetti organico formulato per la struttura chimica del mio corpo.
Drogy, který sis vzal byly namíchaný.
La droga che hai preso era contaminata.
Jo, je to všechno namíchaný.
La tagliano sempre con quella roba.
Mohly v tom být namíchaný nějaký pesa. Nebo na pěťáky začali razit osly.
Dovevano esserci un paio di pesos nel mezzo. o hanno coniato dei nuovi nichelini con sopra un asinello.
Bylo to. dobře namíchaný.
Il missaggio non era male.
Doporučujeme...1000 italských slovíčekIlustrovaný slovníkKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...