namířený čeština

Překlad namířený italsky

Jak se italsky řekne namířený?

namířený čeština » italština

appuntito appuntite acuminato
Doporučujeme...ČlánekProč je nemožné naučit se jazyk ve školePřečíst easylingo.cz »

Příklady namířený italsky v příkladech

Jak přeložit namířený do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Kam máme namířený?
Dove siamo diretti?
Ano, tato flotila je nůž namířený na japonský krk.
Quella flotta è un coltello puntato alla gola del Giappone.
A mezi nimi pamflet namířený proti Jeho Eminenci, kardinálu Richelieu.
E poiché, quando debitamente costretto dal Sacro Esorcista, il Diavolo è obbligato a dire il vero, accade che.
Kams měl vlastně namířený?
E ora dove stavi andando?
Mají na nás všude namířený balistický střely.
I comunisti ci puntano contro missili intercontinentali.
Dougie napsal článek, namířený proti Dwayneovi.
Dougie scrisse un editoriale in cui attaccava Dwayne.
Ten pokus o vraždu byl namířený proti mé holčičce.
Questo momento significa molto per vita della mia piccola.
Ten nůž na tebe není namířený!
Come? Cosa?!
Je na mě namířený!
Il coltello non è puntato contro di te! Sì, è puntato contro di me!
Jste pod psychickým tlakem, pod finančním tlakem, což je zvláštní druh násilí, namířený vůči dětem.
La attaccheranno psicologicamente e anche finanziariamente. E' una violenza particolare che si estende anche ai figli.
Je tu ještě další, právě teď namířený přesně na tebe.
Ce n'è un'altra uguale a quella puntata su di te adesso.
Seděla jsem tu obávajíc se, že konec příběhu ve vás vyvolá takové pocity, které vyvrcholí v akt násilí namířený proti vašemu synovci.
Mi sono seduta qui temendo che la fine della storia avrebbe implicato un suo ritorno alla violenza contro con suo nipote.
Váš nedávný pokus o atentát, namířený na mou osobu!
Le tue recenti introduzioni criminali direttamente contro di me.
Mají satelit namířený přímo na vagínu Cuddyové.
Hanno un satellite che punta dritto nella vagina della Cuddy.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Jak vyzrát na cizí jazykyKoupit booktook.cz »