namířit čeština

Překlad namířit italsky

Jak se italsky řekne namířit?

namířit čeština » italština

puntare mirare
DoporučujemeKurzy italštiny online pro samoukyKurzy italštiny online pro samouky

Příklady namířit italsky v příkladech

Jak přeložit namířit do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Namířit přímo.
Gittata di un tiro diretto.
Namířit! Pal!
Fuoco!
Namířit si to přes blata a prát jim to do hlav.
Andarmene in giro per le brughiere, fargli saltare le teste.
Dozvědí-li se Rusové o našich krocích, mohou podle našich zdrojů prakticky neprodleně uvést své základny do pohotovosti a namířit rakety na všechna velká americká města.
Se i russi scoprono che stiamo agendo sulla base delle informazioni che abbiamo, potrebbero mettere immediatamente in funzione quei missili, puntandoli sulle maggiori città degli Stati Uniti.
Namířit.
Mirate.
Namířit!
Mirate.
Ale právě na ně musíme namířit svůj vztek!
Ma è con loro che dobbiamo essere arrabbiate!
Můžeš tam namířit?
Bene, 1-3. Li sistemiamo noi.
Hele, matko, víš vůbec, kam to máš namířit?
Cara, sei capace di inquadrare?
Několik telefonních montérů vidělo kameru namířit sem.
Un paio di tecnici del telefono hanno visto questo tizio, Cameron, venire da queste parti.
Nyní musíme znovusladit anténu, namířit program do vnějšího vesmíru.
Ora dobbiamo riallineare l'antenna, puntare il programma verso lo spazio.
Namířit a pal!
Pronto. Mirare. Impallinalo!
Namířit! 670 01:28:11,320 -- 01:28:12,912 Pal!
Caricare!
Stačí s tím namířit na oblohu a ono to bude nasávat veškerou energii obíhající kolem toho, jako houba.
Bastera' puntarla al cielo e assorbira' ogni scarica elettrica come una spugna.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Italiano per economistiKoupit booktook.cz »