naměřit čeština

Překlad naměřit italsky

Jak se italsky řekne naměřit?

naměřit čeština » italština

misurare dosare
Doporučujeme...Začínáme s italštinouKoupit booktook.cz »

Příklady naměřit italsky v příkladech

Jak přeložit naměřit do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Nemůžeme naměřit žádné údaje o tom, co je před námi.
Non riusciamo a interpretare ciò che abbiamo davanti.
No jestli máte pravdu, tak bych se tam měl honem vrátit a naměřit další data, ne?
Se quello che dici è vero, allora devo tornare per fare rilevamenti. Ma certo.
Zkus to naměřit v puse.
Hmm. Provalo in bocca.
Musím si tě naměřit.
Mi piacerebbe. - Devo prenderti le misure.
Víš co, můžeš naměřit atmosférické údaje, ano?
Sai cosa, puoi raccogliere i dati sull'atmosfera, ok?
Nemůžu naměřit tlak.
Non c'e' pressione. Non riesco a rilevarla.
Nemůžu žádný naměřit. Nemá žádný tlak.
Non sento nulla, non c'e' pressione.
Nemůžu naměřit tlak.
Non riesco a trovare la pressione sanguigna.
Nemůžu naměřit teplotu z jater.
Non posso prendere la temperatura del fegato.
Už vím, proč David nemohl naměřit teplotu.
Ora so perche' David non ha potuto prendere la temperatura del fegato.
Nelze mu naměřit krevní tlak.
Non riesco a misurare la pressione.
Nemůžu mu naměřit tlak.
Non riesco a prendergli la pressione.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Jazykový průvodce a konverzace: italštinaKoupit booktook.cz »