slepec čeština

Překlad slepec italsky

Jak se italsky řekne slepec?

slepec čeština » italština

orbo cieco

Příklady slepec italsky v příkladech

Jak přeložit slepec do italštiny?

Citáty z filmových titulků

I slepec bez hole by viděl, že jste na tom špatně.
Anche un cieco senza bastone riuscirebbe a vedere che sei messo male.
Slepec spáchal sebevraždu.
Non è la prima volta che un cieco si suicida.
Slepec se vrací.
Arriva il cieco.
My tě potřebujeme. Jsme jako osamělý slepec. Nenech nás upadnout do temnoty.
Continuate la vostra buona e sincera preoccupazione per noi e conduceteci sulla strada giusta.
Chodíš tu jako slepec bez hole, Franku.
Sei come un cieco che gira senza bastone.
Vždyť je to jen slepec.
E 'solo un ragazzo cieco, dopo tutto.
Je to slepec, který normálně pracuje jako masér.
Lui è cieco. Si tratta di un massaggiatore ambulante.
Ale pořád je to jen obyčejný slepec.
Ma è solo un cieco.
Maso, vy říkáte, že jsem jen obyčejný slepec.
Masa, hai detto che ero solo un cieco.
Přeci jen slepec, jak jste viděli.
Solo un cieco, come puoi vedere.
Ten slepec tu není.
Il cieco non è qui.
Ten slepec se z nás snaží udělat hlupáky.
Il ragazzo cieco ci sta prendendo in giro.
Ať už to je Zatoichi nebo ne, začíná nás zesměšňovat slepec!
Zatoichi o no, siamo derisi da un cieco!
Ten slepec neopustí sídlo rodu Shimonida živý!
Il cieco non lascerà casa Shimonida vivo!

Možná hledáte...