slepec čeština

Překlad slepec francouzsky

Jak se francouzsky řekne slepec?

slepec čeština » francouzština

aveugle

Příklady slepec francouzsky v příkladech

Jak přeložit slepec do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

A slepec?
L'aveugle?
A nyní nádoby štědrosti víte, kdo je slepec se psem. hledající ve světě s nepatrnou nadějí ztracenou lásku,. Avšak bez této naděje, nebylo by ničeho. A Allah je milosrdný.
Voilà, mes bienfaitrices, pourquoi nous parcourons le monde à la recherche d'un amour perdu, non sans espoir, car sans espoir il n'y aurait rien.
I slepec bez hole by viděl, že jste na tom špatně.
Mon vieux, on ne vous a pas à la bonne.
Slepec spáchal sebevraždu.
Il est déjà arrivé que des aveugles se suicident.
Slepec je tamhle.
Le voilà, l'aveugle. - Bon.
Slepec se vrací.
Voilà l'aveugle.
Jste jak slepec, který uvidí slona.
Un aveugle rendit visite à un éléphant.
Jsme jako osamělý slepec.
Nous comme aveugles.
Chodíš tu jako slepec bez hole, Franku.
Tu avances comme un aveugle sans canne.
Vždyť to byl slepec!
Ils poursuivaient juste un aveugle.
Obávám se, že jestli si ten slepec někde pustí pusu na špacír o duševním stavu našeho pána a jestli se to pak všude rozkřikne a dostane to až do Eda, bude to asi konec domu Kurodů.
Je crains que ce masseur ne répande la rumeur sur l'état de notre maître. Si celle-ci éclate et remonte jusqu'à Edo, ce sera la fin du clan Kuroda.
Slepec nemá žádnou šanci utéct, i kdyby se o to pokusil.
Un aveugle ne leur échapperait pas, même s'il essayait.
I slepec by se trefil brokovým nábojem.
Un aveugle ne les manquerait pas avec des plombs.
Vždyť je to jen slepec.
Ce n'est qu'un aveugle.

Možná hledáte...