azyl | sál | styl | Sylt

Asyl němčina

útočiště, azyl

Význam Asyl význam

Co v němčině znamená Asyl?

Asyl

azyl Unterkunft für Personen ohne eigene Wohnung Wer keine Wohnung hat, kann eventuell vorübergehend in einem Asyl unterkommen. Manni geht nicht gern ins städtische Asyl, da er fürchtet, dort bestohlen zu werden. Ort oder Gebäude, wo Schutz gegen Verfolgung, Rache, Abschiebung oder Ähnliches gewährt wird Der Pfarrer stellt seine Kirche als Asyl für Abschiebekandidaten zur Verfügung. azyl Rechtssprache; kein Plural: Schutz (insbesondere vor politischer Verfolgung), der an einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Gebiet gewährt wird, indem die verfolgte Person sich dort aufhalten darf Viele Verfolgte bitten in der Bundesrepublik Deutschland um politisches Asyl.
Doporučujeme...Němčina: GramatikaTeď to zvládnuKoupit booktook.cz »

Překlad Asyl překlad

Jak z němčiny přeložit Asyl?

asyl němčina » čeština

útulek útoèištì refýž chodníèek
Doporučujeme...Němčina pro pokročilé samoukyKoupit booktook.cz »

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Asyl?

asyl němčina » němčina

zuflucht
Doporučujeme...Němčina ihned k použití do kapsyJazykový průvodceKoupit booktook.cz »

Příklady Asyl příklady

Jak se v němčině používá Asyl?

Citáty z filmových titulků

Nein, wir gehen ins Asyl der Erlösten, ins Heim der evangelischen Kirche.
To je vše?
Das Recht auf Asyl wird Ihr letztes Privileg sein.
Právo na azyl bude vaším posledním privilegiem.
Franz, jetzt können Sie nicht mehr um politisches Asyl bitten.
Heil Hitler. - Heil Hitler.
Ich bitte um Asyl.
Žádám o azyl.
Ich verlange Asyl.
Žádám o politický azyl.
Sie müssen mir Asyl garantieren.
Kapitáne, musíte mi zaručit azyl!
Ihre Sache wird ein Ende haben. Bedenken Sie, ich habe ein Recht auf Asyl.
Pamatujte, kapitáne, mám právo na politický azyl.
Die Enterprise umkreist Elba II, ein Planet mit giftiger Atmosphäre, auf dem die Föderation ein Asyl unterhält, für die letzten unverbesserlichen kriminellen Geisteskranken der Galaxie.
Tyto nesrovnalosti jsou součástí pro nás dosud zdánlivě nemožného jevu. Ale fascinujícího, pane Spocku? Přesně, kapitáne.
Danke für dein Asyl, Cable.
Cable, díky za azyl.
Ihr gewährt uns bei euch politisches Asyl, und dafür danken wir euch.
Děkuji vám za politický azyl!
Die in einem Asyl starb, nachdem sie unter Kopfschmerzen gelitten hatte?
Která zemřela v blázinci s bolestmi hlavy?
Ein schwimmendes Asyl für Haifans.
Plovoucí azyl pro žraločí muže.
Fein, ich gewähre dir Asyl.
Co myslíš? A můžeme dělat něco zajímavého.
Politisches Asyl um elf Uhr abends.
Chce politický azyl? Vjedenáct v noci?
Doporučujeme...Zimmer freiKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Obwohl Obamas Absage des Moskauer Gipfels unmittelbar darin begründet lag, dass Putin dem ehemaligen US-Geheimdienst-Mitarbeiter Edward Snowden Asyl gewährt hatte, waren die bilateralen Beziehungen tatsächlich schon lange gespannt.
Bezprostřední příčinou Obamova rozhodnutí zrušit moskevskou schůzku bylo sice Putinovo udělení dočasného azylu bývalému pracovníkovi amerických zpravodajských služeb Edwardu Snowdenovi, avšak vzájemný vztah se zadrhává dlouho.
Wenn Saddam in einem Land wie Weißrussland oder Libyen Asyl bekäme, wäre er möglicherweise vor Verfolgung sicher, aber nur solange er das Land nicht verlässt.
Kdyby byl Saddámovi poskytnut azyl v zemi, jako je Bělorusko nebo Libye, byl by zřejmě před trestním řízením v bezpečí, ovšem jen za předpokladu, že by zemi nikdy neopustil.
Deshalb fordern die Bürgermeister Europas die europäischen Institutionen dazu auf, sich dem gesellschaftlichen Zusammenhalt mit dem gleichen Engagement zu widmen, das bisher für Asyl- und Grenzkontrollen aufgebracht wurde.
Proto starostové měst vyzývají evropské instituce, aby se na sociální soudržnost zaměřovaly se stejnou zodpovědností, s jakou se dosud věnovaly azylové politice a hraničním kontrolám.
Indem wir ihm politisches Asyl gewähren, können wir ganz deutlich machen, dass autoritäre Regimes nicht mehr darauf zählen können, innerhalb der Grenzen Europas unterstützt zu werden.
Udělením politického azylu můžeme dát hlasitě najevo, že autoritářské režimy nemohou spoléhat na žádnou podporu uvnitř hranic Evropy.
Im Gegensatz zu Wirtschaftsflüchtlingen haben diejenigen, die vor Unterdrückung, Terror und Massakern fliehen, ein unumstößliches Recht auf Asyl, was die internationale Gemeinschaft zwingend verpflichtet, sie aufzunehmen.
Na rozdíl od ekonomických migrantů mají lidé prchající před útiskem, terorem a masakry nezadatelné právo na azyl, jež zahrnuje i bezpodmínečný závazek mezinárodního společenství poskytnout takovým lidem přístřeší.
In der Zwischenzeit liegt eine weitere Destabilisierung des Nahen Ostens im Bereich des Möglichen, was die Sicherheit von Millionen Menschen bedrohen könnte, die nach dem Völkerrecht einen legitimen Anspruch auf Asyl hätten.
Mezitím by mohla postupující destabilizace Blízkého východu - velmi reálná představa - ohrozit bezpečnost desítek milionů lidí, kteří by na základě mezinárodního práva měli legitimní právo na žádost o azyl.
In der Diplomatie vermag Nigeria mutig zu sein. Das zeigte sein Angebot an Präsident Charles Taylor von Liberia ihm Asyl zu gewähren.
Nigérie dokáže být smělá na diplomatickém poli, jak dokládá její nabídka azylu pro liberijského prezidenta Charlese Taylora.
Drittens muss die EU sofort damit beginnen, ein einheitliches Büro für Asyl und Migration zu gründen, und später auch eine einheitliche EU-weite Grenzsicherung.
Za třetí musí EU okamžitě začít budovat společnou celounijní azylovou a migrační agenturu a nakonec i společnou pohraniční stráž EU.
Doch schon bevor Russland ihm vorübergehend Asyl gewährt hat, war die wichtigere Frage, wie es um die amerikanischen Bürgerrechte bestellt ist.
Důležitější otázkou - ještě předtím, než Rusko udělilo Snowdenovi dočasný azyl - však je situace amerických občanských svobod.
Die britische Regierung hat entschieden, mir hier in England politisches Asyl zu gewähren.
Britská vláda rozhodla, že mi být zde v Anglii přiznán status exulanta.
Wenn etwas mehr Überzeugungskraft vonnöten war, konnten wir ihnen Belohnungen für ihre Kooperation anbieten - von Zigaretten bis hin zu politischem Asyl.
Je-li zapotřebí větší míry přesvědčování, můžeme za spolupráci nabídnout odměnu - cokoliv od cigaret po politický azyl.
Kein russischsprachiger Flüchtling aus der Ostukraine oder von der Krim hat bislang in Russland Zuflucht gesucht oder außerhalb der Ukraine um politisches Asyl angesucht.
Z východní Ukrajiny ani z Krymu do Ruska neprchli žádní rusky hovořící utečenci a žádná rusky hovořící osoba nikde v zahraničí nepožádala o politický azyl.
Doporučujeme...Německo-český, česko-německý ekologický a technologický slovníkKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...

Doporučujeme...Německo český slovníkKoupit booktook.cz »