Ehrung němčina

výpalné, pocta

Význam Ehrung význam

Co v němčině znamená Ehrung?

Ehrung

ein ehrender, feierlicher Beweis hoher Achtung und Wertschätzung Die Ehrung der Eltern ist die Pflicht der Kinder, sagte man früher. Die Künstlerin war von der öffentlichen Ehrung gerührt.
Doporučujeme...Patnáct vět německyKudy? Tudy! | Gehen Sie geradeausTyhle věty v němčině vám jednou možná pomůžou najít cestu v cizím městě.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Ehrung překlad

Jak z němčiny přeložit Ehrung?

Ehrung němčina » čeština

výpalné pocta

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Ehrung?
Doporučujeme...Patnáct vět německyHledáme práci | Arbeit suchenAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle německé věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Ehrung příklady

Jak se v němčině používá Ehrung?

Citáty z filmových titulků

Hinter jeder Ehrung muss es eine Geschichte geben. Das stimmt.
Na všechny případy si pamatujete?
Dies ist also die Geschichte eines deutschen Trampschiffs und die Ehrung eines Mannes, für den die See ein beständiges Leben war.
Tohle je příběh německěho nákladního parníku a hold muži, pro kterěho bylo moře neměnným způsobem života.
Mein Vater erhielt die gleiche Ehrung, als er 19 Jahre alt war.
Můj otec dostal stejnou medaili, když mu bylo teprve devatenáct.
Sie werden die Ehrung der Krieger verpassen.
Přijdete o slavnost na počest těch tří válečníků.
Wie könnte die Ehrung Sohnes seines Rivalen eine List sein?
Jak by pocta synovi největšího rivala mohla být manévrem?
Bei der Story von Lois geht es darum, wie Ross Webster zu dieser Ehrung kam, und Sie bringen mir 1 Bild von ihm und 15 Bilder von dieser Person.
V tom članku se píše, jak přišel k té ceně. A vy mně přinesete jenom jednu jeho fotku a 15 fotek této osoby.
Wisst ihr, dass man ihm vor sechs Monaten. die größte Ehrung erwiesen hat die der Broadway zu vergeben hat?
Vážně? Co to je?
Mr Molinari, darf ich Sie noch einmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, der Ehrung beizuwohnen?
Pane Molinari, dovolte mi, abych vás upozornil. na důležitost vaší účasti na slavnostním předání ceny.
Stimmen Sie ein, bei der Ehrung von Commendatore Michael Corleone.
Jsem rád mezi vámi. Doufám, že se mnou rádi vzdáte čest Michaelu Corleonovi.
Curzon wurde viele Male für seine diplomatischen Erfolge ausgezeichnet, aber keine Ehrung hat ihn so sehr berührt, wie die von dir.
Curzon byl mnohokrát odměněn za své diplomatické úspěchy, ale ze všeho nejvíce si vážil vašeho ocenění.
Vielleicht interessiert es Sie, dass ich Sie für eine Ehrung vorschlage.
Možná vás bude zajímat, že jsem vás navrhla na písemnou pochvalu.
Aber heute, in den Lagern des Roten Kreuzes. war ich überwältigt von der Flut der Menschen. die vor dem Terror in Kasachstan geflohen sind. Mir wurde klar, dass ich keine Ehrung verdiene. Keiner von uns verdient das.
Ale v táborech Červeného kříže. zaplavených těmi, kteří prchají před hrůzami v Kazachstánu. jsem zjistil, že si nikdo z nás takové pocty nezaslouží.
Erzählen Sie mir von Ihrer Ehrung.
A co ten váš ceremoniál.
Das Traurige ist, ich muss ganz allein zu dieser Ehrung fahren. Es gibt niemanden, der mit mir kommt.
Smutný je. že si tam mám jet pro cenu. a nikdo mne nedoprovodí.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Anders als Politkowskaja war der große Wissenschaftler und Menschenrechtler Andrej Sacharow nicht ermordet worden, und die ihm erwiesene Ehrung erschien damals wie die Feier einer neuen Ära.
Na rozdíl od Politkovské nebyl velký vědec a lidskoprávní aktivista Andrej Sacharov zavražděn a jemu vzdávaná pocta tehdy vypadala jako oslava nové éry.
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...