je | ed | jez | jež

jed němčina

Příklady jed příklady

Jak se v němčině používá jed?

Citáty z filmových titulků

Sie sollten zu Jed Leland gehen.
Zajděte za Jedem Lelandem.
Schön, dich zu sehen, Onkel Jed.
Rád tě vidím, strýčku Jede.
Onkel Jed hat aufgepasst.
Strýček Jed nás hlídal.
Bis später, Jed.
Ahoj, Jede.
Willst du die hier auch, Jed?
Tohle chceš taky, Jede?
Jed. was ist mit deiner Familie?
Jede, a co tvoje rodina?
Wie lange, Jed?
Jak dlouho, Jede?
Ich bin nach Jed Smith benannt.
Táta mě pojmenoval po Jedu Smithovi.
Kann man von hier nicht sagen, Jed.
To nemůžeš odsud poznat, Jede.
Können Sie meinen Vater finden. Tom Eckert? Ich bin Jed.
Našel byste mýho tátu Toma Eckerta?
Toni. Erica. Dies sind Matt und Jed Eckert.
Toni, Erico, to jsou Jed a Matt Eckertovi.
Ich heiße Jed.
Já jsem Jed.
Sie wollen sie dir übergeben, Jed.
Chtějí je dát k tobě, Jede.
Komm mit mir, Jed.
Pojď se mnou, Jede.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

jed čeština

Překlad jed německy

Jak se německy řekne jed?

jed čeština » němčina

Gift Giftstoff Toxin Gift -es -e

Příklady jed německy v příkladech

Jak přeložit jed do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Nevíte, jaké to je, když vám tělem koluje jed.
Du hast keine Ahnung, wie es ist, Gift im Körper zu haben.
Už nadále nebudu v těchto kobkách jako ropucha vylučovat jed nenávisti. Ty mi předvedeš svojí lásku.
Nicht länger werde ich wie eine Kröte in diesen faulen Kellern das Gift des Hasses absondert denn du wirst mir Liebe bringen!
Jeho ocas končí v šestém článku, ve žláze, z níž holé žihadlo vystřikuje jed.
Ihr Schwanz endet mit einem sechsten Segment einer Blase, aus der das Gift beim Stich injiziert wird.
Nepijte ten jed!
Trinken Sie nicht dieses Gift!
Jdeš. Nesahej na to. Co když je v tom jed.
Nicht kosten, ihr Narren!
Vlas zbarví do šeda hrůza a jed.
Ein Schreckensschrei bleicht Haar und Haut.
Není na jed protijed?
Vielleicht gibt es ein Gegengift!
Je v tom jed.
Mit Gift drin.
Hmm. Někdo tu jed žebírka.
Irgendwer isst Rippchen.
Když se takový jed dostane člověku do hlavy.
Aber wenn die Eifersucht einen Mann beherrscht, dann.
Indiánský jed na šípy.
Indianisches Pfeilgift.
Asi tolik, kolik bych tam dal, kdybych chtěl použít jed.
Nur Soda. Dieselbe Menge, die ich an Gift genommen hätte.
Sodu bys poznal spíš než jed.
Man schmeckt es eher heraus als Gift.
Copak nemůžeme mít trochu klidu, aby se do toho nezatahoval jed?
Können wir nicht ohne Gerede über Gift auskommen?
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jaké potraviny ale jed obsahovaly?
Aber welche Nahrungsmittel waren kontaminiert worden?
Pšenicí se krmila kuřata, ovce a krávy, a jed tak pronikl i do masa, mléka, sýru a másla.
Da das Korn an Hühner, Schafe und Kühe gefüttert worden war, waren Fleisch, Käse und Butter kontaminiert.
Jed se brzy dostal do těl ryb a tažných ptáků.
Schon bald war Fisch kontaminiert, Zugvögel ebenfalls.
S tragickým bombovým útokem na ústředí mise OSN v Iráku pronikl už jed terorismu až k humanitární práci světové organizace.
Mit den tragischen Bombenanschlägen auf das UNO-Hauptquartier im Irak hat der Terrorismus nun auch die humanitäre Arbeit der Vereinten Nationen erfasst.
Můžete vzít jed na to, že v jakékoliv předvolební prezidentské kampani v USA přijde ke slovu protekcionismus, jak se také stalo.
Man kann bei jeder Kampagne für die US-Präsidentschaftswahlen davon ausgehen, dass Protektionismus einsetzt, so wie jetzt.
Zahraniční bankovní fúze se ukázaly jako smrtelný jed pro centrální bankéře eurozóny.
Ausländische Bankenfusionen haben sich als Gift für die Zentralbankchefs der Eurozone erwiesen.
Právě naopak, tyto zasuté vzpomínky v tichosti vypouštějí do života obětí jed vyvolávající zdánlivě nevysvětlitelné psychiatrické symptomy, a proto má-li dojít k léčbě, je třeba je vynést na světlo.
Ganz im Gegenteil, diese verschütteten Erinnerungen zerstören das Leben der Opfer unbemerkt und führen zu anscheinend unerklärlichen psychiatrischen Symptomen, weswegen man diese Erinnerungen ans Tageslicht fördern müsse, um eine Heilung zu ermöglichen.
Avšak výsledné spory lze řešit a politický jed zneškodnit prostřednictvím dohledu multilaterálních institucí, jejichž závazkem je dosahování široce klenutého blaha.
Durch multilaterale Institutionen, die dazu verpflichtet sind, das Beste für alle zu erreichen, können jedoch die daraus entstehenden Kontroversen gelöst und der politische Stachel entfernt werden.
Kruté pravdy, jež před náš lid postavila Komise pravdy a usmíření, vysály jed z naší politiky.
Die bittere Wahrheit, wie sie vor der Wahrheits- und Versöhnungskommission dargelegt wurde, entzog unserer Politik das Gift.
Po léta už dávkuje společnosti pomalu působící jed.
Über viele Jahre hat sie der Gesellschaft ihr langsam wirkendes Gift verabreicht.
Problémem je, že každý píše dějiny po svém a neexistují váhy, které by dokázaly stanovit přesný bod, v němž se lék sjednocujícího vlastenectví zvrhává ve smrtelný jed zuřivého nacionalismu.
Das Problem besteht darin, dass jeder die Geschichte auf seine Wese schreibt und dass es kein Maß dafür gibt, wann das Heilmittel des einigenden Patriotismus in das tödliche Gift des fanatischen Nationalismus umschlägt.