odveta čeština

Překlad odveta německy

Jak se německy řekne odveta?
Doporučujeme...Patnáct vět německyMáme naspěch | Zeit und EileTyhle věty vám přijdou v němčině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Příklady odveta německy v příkladech

Jak přeložit odveta do němčiny?

Citáty z filmových titulků

A co ta odveta?
Und was ist mit dem Spiel?
A odveta?
Vergeltungsmaßnahmen?
Promiňte, třetí odveta se hraje tady?
Hallo, findet hier das dritte Match statt?
Zdravím. Prosím, třetí odveta se hraje tady?
Hallo, findet hier das dritte Match statt?
Odveta nebude.
Das gibt keinen Rückkampf.
Carle, bude odveta?
Lass mich hier rein! Carl, Carl, wird es einen Rückkampf geben?
Odveta bude stát za to.
Ein Rückkampf wäre Millionen wert.
Odveta v plné síle.
Einen Vergeltungsschlag auf der ganzen Linie.
Odveta, a pěkně hloupá.
Repressalien. So was Blödes!
Nejspíš je to Mickyho odveta za ty nůžky.
Das war sicher Micky.
Je to námořník z pirátské lodi Odveta.
Er ist Matrose auf dem Piratenschiff Revenge.
Nejlepším řešením je řádná a okamžitá odveta, ale.
Massive und sofortige Vergeltung ist das beste Mittel, aber.
Odveta? Přijímám!
Du willst also Revanche, hm?
Protože toto není odveta!
Weil das keine faire Revanche ist.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Žádná odveta nenásledovala.
Es folgte kein Gegenschlag.
Vždy je možná odveta.
Ein Rückspiel ist immer möglich.
Je snadné brát práci komise za samozřejmost, dokud člověk nepohlédne na Střední východ a na chaos v Iráku, kde msta, odveta a odplata pohánějí děsivý, neúprosný koloběh násilí.
Es ist einfach, die Arbeit der WVK als selbstverständlich zu betrachten, bis man auf die Lage im Mittleren Osten und das Chaos im Irak blickt, wo Rache, Vergeltung und Heimzahlung einen unaufhaltsamen Teufelskreis der Gewalt in Gang halten.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV baru | In der BarPatnáct vět v němčině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...