ov | rov | mov | lou

lov čeština

Překlad lov portugalsky

Jak se portugalsky řekne lov?

lov čeština » portugalština

caça caçada perseguição busca

Příklady lov portugalsky v příkladech

Jak přeložit lov do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Úspěšný lov.
Boa caçada.
Asi víte, že za lov královy vysoké se platí smrtí.
O castigo por matar um veado real é a morte.
On má povolání na lov pro dělníky na železnici.
Ele tem autorização do governo. Fornece carne aos operários ferroviários.
Půjdu na lov.
Vou caçar.
Aby jste zmátl nepřítele, pojedete na lov.
Para ninguém suspeitar, você irá à caça.
Hej, támhle jde Lov.
Ali vem o Lov.
Jestli se nemýlím, dá Lov pár kousků starý matce své ženy.
Se for, de certeza que o Lov vai dar à pobre sogra uma parte.
Mě jich pár dá, poněvadž Lov a já k sobě máme blízko.
Ele vai dar-me alguns, porque o Lov e eu temos um grande respeito um pelo outro.
Lov je můj zeť.
O Lov é meu genro.
Přál bych si, aby mě teď viděl Lov Bensey.
Gostava que o Lov Bensey me pudesse ver.
Dobrej čas na lov.
Boa altura para caçar.
Preferuji jezdectví, lov nebo pólo.
Prefiro montar, caçar, ou polo.
Zbožňuji lov, a miluji sporty.
Adoro caçar e amo esportes.
Pojedu na lov do Afriky!
Então posso ir na minha expedição de caça a África.