mešita čeština

Překlad mešita portugalsky

Jak se portugalsky řekne mešita?

mešita čeština » portugalština

mesquita Mesquita

Mešita čeština » portugalština

Mesquita mesquita

Příklady mešita portugalsky v příkladech

Jak přeložit mešita do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Madam, tohle je mešita.
Senhora, isto é uma mesquita.
Podívejte se na mešitu. Největší mešita v Alexandrii.
Depois da mesquita Ahmed Abul Afez, há a Grande Mesquita de Alexandria.
Zorganizuji a povedu novou mešitu v New Yorku: Muslimská mešita, s.r.o. Ta nám poskytne náboženskou základnu a duchovní sílu nutnou k tomu, abychom náš lid zbavili neřestí která trhají morální vlákna naší komunity.
Vou organizar e dirigir uma nova mesquita muçulmana, em Nova Iorque, o que nos dará base religiosa e força espiritual para libertarmos o nosso povo dos vícios que destroem a nossa comunidade.
Muslimská mešita, s.r.o. zůstává otevřena myšlenkám i finanční podpoře ze všech čtvrtí.
A nova Mesquita Muçulmana estará aberta a ideias e ajudas financeiras de todos os quadrantes.
A víte, kde ta mešita je?
E sabe onde fica essa mesquita?
Mešita?
A mesquita?
Toto je mešita kde bylo tělo Johnnyho Castra.
É a mesquita onde foi colocado o corpo de Johnny Castro.
Sulejmanova mešita, v šest večer.
Mesquita Suleymaniye, às 18h.
Tahle kopa štěrku dřív byla mešita.
Aquele monte de entulho era uma mesquita.
To je mešita. Neútočte na mešitu.
É a mesquita, não ataquem a mesquita.
Ta čtvercová budova je mešita. Nebo je to.
O quadrado é a mesquita.
Ta budova je mešita.
Entendido.
Říkají, že mešita byla ilegálně odposlouchávaná.
Disseram que usámos escutas ilegais na mesquita.
Jak tedy oslavit vítězství lépe než stejným způsobem, tedy postavit vládcům chrám, který vypadá jako mešita?
Agora, qual a melhor maneira de comemorar essa vitória do que da mesma forma, construindo aos príncipes uma igreja que parecia com uma mesquita?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Mešita, nebo modernita?
Mesquita ou modernidade?
Triáda základních sil, které od počátku arabského jara pohánějí Egypt - armáda, mešita a masy na náměstí Tahrír, přičemž každá tato síla má jinou moc a jiné zájmy -, tím byla narušena.
A tríade de forças fundamentais que conduzia o Egipto desde o início da Primavera Árabe - os militares, a mesquita, e as massas na Praça Tahrir, cada uma com diferentes tipos de poder e de interesses - fora assim quebrada.

Možná hledáte...